Контролне листе

Icon of Извештај о раду буџетског инспектора за 2020. годину Извештај о раду буџетског инспектора за 2020. годину (543.9 KiB)

Контролне листе: 2021. год.

Icon of Kонтролне  листе за 2021 - трaнсфeри Kонтролне листе за 2021 - трaнсфeри (58.0 KiB)
Icon of Кoнтролне листе за 2021 - директни косрисници Кoнтролне листе за 2021 - директни косрисници (61.7 KiB)
Icon of Контролне листе за 2021 - индиректни корисници Контролне листе за 2021 - индиректни корисници (56.6 KiB)
Icon of Контролне листе за 2021 - индиректни корисници Контролне листе за 2021 - индиректни корисници (56.6 KiB)

Контролне листе: 2020. год.

Icon of Kонтролна листа за 2020 - трансфери Kонтролна листа за 2020 - трансфери (58.4 KiB)
Icon of Извештај буџетског инспектора за 2019, годину Извештај буџетског инспектора за 2019, годину (20.4 KiB)
Icon of Контолна листа за 2020 - јавна предузећа Контолна листа за 2020 - јавна предузећа (59.9 KiB)
Icon of Контролна листа за 2020 - директни корисници Контролна листа за 2020 - директни корисници (60.7 KiB)
Icon of Контролна листа за 2020 - индиректни корисници Контролна листа за 2020 - индиректни корисници (57.5 KiB)

 

Icon of 20.05.2016. Истицање и придржавање радног времена 20.05.2016. Истицање и придржавање радног времена (282.5 KiB)
Icon of 20.05.2016. Зоохигијенска служба 20.05.2016. Зоохигијенска служба (292.5 KiB)
Icon of 20.05.2016. Држање домаћих животиња у објектима колективног становања 20.05.2016. Држање домаћих животиња у објектима колективног становања (281.3 KiB)
Icon of 20.05.2016. Постављање монтажног објекта типа киоск 20.05.2016. Постављање монтажног објекта типа киоск (285.4 KiB)
Icon of 20.05.2016. Постављање монтажног објекта типа летња башта 20.05.2016. Постављање монтажног објекта типа летња башта (286.2 KiB)
Icon of 20.05.2016. Постављање монтажног објекта типа билборд 20.05.2016. Постављање монтажног објекта типа билборд (285.9 KiB)
Icon of 20.05.2016. Постављање плутајућег објекта сплава за обављање угоститељске делатности 20.05.2016. Постављање плутајућег објекта сплава за обављање угоститељске делатности (281.4 KiB)
Icon of 20.05.2016. Заштита пољопривредног земљишта од пољске штете 20.05.2016. Заштита пољопривредног земљишта од пољске штете (285.8 KiB)
Icon of 20.05.2016. Снабдевање водом за пиће и одвођење отпадних вода 20.05.2016. Снабдевање водом за пиће и одвођење отпадних вода (289.5 KiB)
Icon of 20.05.2016. Одржавање унутрашњег водовода и канализације 20.05.2016. Одржавање унутрашњег водовода и канализације (290.4 KiB)
Icon of 20.05.2016. Управљање комуналним отпадом 20.05.2016. Управљање комуналним отпадом (286.8 KiB)
Icon of 20.05.2016. Одржавање чистоће и уређивање јавних зелених површина 20.05.2016. Одржавање чистоће и уређивање јавних зелених површина (286.7 KiB)
Icon of 20.05.2016. Заштита и одржавање површина јавне намене испред стамбено-пословних објеката 20.05.2016. Заштита и одржавање површина јавне намене испред стамбено-пословних објеката (286.4 KiB)
Icon of 20.05.2016. Заштита комуналних објеката 20.05.2016. Заштита комуналних објеката (283.6 KiB)
Icon of 20.05.2016. Управљање пијацама и одржавање 20.05.2016. Управљање пијацама и одржавање (294.4 KiB)
Icon of 20.05.2016. Пијачна и ванпијачна продаја 20.05.2016. Пијачна и ванпијачна продаја (282.8 KiB)
Icon of 20.05.2016. Уређивање и одржавање гробља и сахрањивање 20.05.2016. Уређивање и одржавање гробља и сахрањивање (288.5 KiB)