Контролне листе

Контролне листе: 2023. год.

Icon of Контролна листа КО22 - власник-корисник посебног дела зграде Контролна листа КО22 - власник-корисник посебног дела зграде (185.4 KiB)
Icon of Контролна листа КО21 - скупштина стамбене заједнице Контролна листа КО21 - скупштина стамбене заједнице (268.9 KiB)
Icon of Контролна листа КО20 - професионални/принудни управник зграде Контролна листа КО20 - професионални/принудни управник зграде (184.3 KiB)
Icon of Контролна листа КО19 - управник зграде Контролна листа КО19 - управник зграде (181.4 KiB)
Icon of Контролна листа КО18 - погребна делатност Контролна листа КО18 - погребна делатност (166.9 KiB)

Контролне листе: 2022. год.

Icon of Контролне листе за 2022 - јавна предузећа Контролне листе за 2022 - јавна предузећа (443.1 KiB)
Icon of Контролне листе за 2022 - индиректни корисници Контролне листе за 2022 - индиректни корисници (445.2 KiB)
Icon of Кoнтролне листе за 2022 - директни корисници Кoнтролне листе за 2022 - директни корисници (449.2 KiB)
Icon of Kонтролне  листе за 2022 - трaнсфeри Kонтролне листе за 2022 - трaнсфeри (447.7 KiB)

. . .

Icon of Извештај о раду буџетског инспектора за 2021. годину Извештај о раду буџетског инспектора за 2021. годину (551.9 KiB)
Icon of Извештај о раду буџетског инспектора за 2020. годину Извештај о раду буџетског инспектора за 2020. годину (543.9 KiB)

Контролне листе: 2021. год.

Icon of Водић за процену ризика и одрађивање приоритета у контроли постројења за управљање отпадом Водић за процену ризика и одрађивање приоритета у контроли постројења за управљање отпадом (517.3 KiB)
Icon of Несаниране депоније - сметлишта Несаниране депоније - сметлишта (600.7 KiB)
Icon of Утврђивање испуњености услова за почетак рада постројења за управљање отпадом Утврђивање испуњености услова за почетак рада постројења за управљање отпадом (614.2 KiB)
Icon of Контрола управљања отпадом Контрола управљања отпадом (670.8 KiB)
Icon of Алат за процену ризика - отпад Алат за процену ризика - отпад (76.3 KiB)
Icon of Коришћење извора нејонизујућих зрачења Коришћење извора нејонизујућих зрачења (522.1 KiB)
Icon of Услови за интегрисане дозволе Услови за интегрисане дозволе (306.9 KiB)
Icon of Захтев за интегрисану дозволу Захтев за интегрисану дозволу (557.2 KiB)
Icon of Достава података Достава података (457.1 KiB)
Icon of Заштита од буке у животној средини Заштита од буке у животној средини (449.8 KiB)
Icon of Поступање произвођача неопасног и инертног отпада Поступање произвођача неопасног и инертног отпада (340.6 KiB)
Icon of Заштита ваздуха код бензинских станица Заштита ваздуха код бензинских станица (549.2 KiB)
Icon of Заштита ваздуха код стационираних извора загађивања без континуалног мерења Заштита ваздуха код стационираних извора загађивања без континуалног мерења (414.3 KiB)
Icon of Заштита ваздуха код технолошких постројења са континуалним мерењем Заштита ваздуха код технолошких постројења са континуалним мерењем (578.5 KiB)
Icon of Заштита ваздуха код постројења за сагоревање без континуалног-мерења Заштита ваздуха код постројења за сагоревање без континуалног-мерења (593.4 KiB)
Icon of Заштита ваздуха код постројења за сагоревање са континуалним мерењем Заштита ваздуха код постројења за сагоревање са континуалним мерењем (587.7 KiB)
Icon of Студија о процени и утицаја Студија о процени и утицаја (532.1 KiB)
Icon of Алат за процену ризика постројења и активности кја не подлижу издвању интегрисане дозволе Алат за процену ризика постројења и активности кја не подлижу издвању интегрисане дозволе (123.5 KiB)
Icon of Алат за процену ризика постројења и активности за које се издаје интегрисана дозвола Алат за процену ризика постројења и активности за које се издаје интегрисана дозвола (115.0 KiB)
Icon of Kонтролне  листе за 2021 - трaнсфeри Kонтролне листе за 2021 - трaнсфeри (58.0 KiB)
Icon of Кoнтролне листе за 2021 - директни косрисници Кoнтролне листе за 2021 - директни косрисници (61.7 KiB)
Icon of Контролне листе за 2021 - индиректни корисници Контролне листе за 2021 - индиректни корисници (56.6 KiB)
Icon of Контролне листе за 2021 - индиректни корисници Контролне листе за 2021 - индиректни корисници (56.6 KiB)

Контролне листе: 2020. год.

Icon of Kонтролна листа за 2020 - трансфери Kонтролна листа за 2020 - трансфери (58.4 KiB)
Icon of Извештај буџетског инспектора за 2019, годину Извештај буџетског инспектора за 2019, годину (20.4 KiB)
Icon of Контолна листа за 2020 - јавна предузећа Контолна листа за 2020 - јавна предузећа (59.9 KiB)
Icon of Контролна листа за 2020 - директни корисници Контролна листа за 2020 - директни корисници (60.7 KiB)
Icon of Контролна листа за 2020 - индиректни корисници Контролна листа за 2020 - индиректни корисници (57.5 KiB)

 

Icon of 20.05.2016. Истицање и придржавање радног времена 20.05.2016. Истицање и придржавање радног времена (282.5 KiB)
Icon of 20.05.2016. Зоохигијенска служба 20.05.2016. Зоохигијенска служба (292.5 KiB)
Icon of 20.05.2016. Држање домаћих животиња у објектима колективног становања 20.05.2016. Држање домаћих животиња у објектима колективног становања (281.3 KiB)
Icon of 20.05.2016. Постављање монтажног објекта типа киоск 20.05.2016. Постављање монтажног објекта типа киоск (285.4 KiB)
Icon of 20.05.2016. Постављање монтажног објекта типа летња башта 20.05.2016. Постављање монтажног објекта типа летња башта (286.2 KiB)
Icon of 20.05.2016. Постављање монтажног објекта типа билборд 20.05.2016. Постављање монтажног објекта типа билборд (285.9 KiB)
Icon of 20.05.2016. Постављање плутајућег објекта сплава за обављање угоститељске делатности 20.05.2016. Постављање плутајућег објекта сплава за обављање угоститељске делатности (281.4 KiB)
Icon of 20.05.2016. Заштита пољопривредног земљишта од пољске штете 20.05.2016. Заштита пољопривредног земљишта од пољске штете (285.8 KiB)
Icon of 20.05.2016. Снабдевање водом за пиће и одвођење отпадних вода 20.05.2016. Снабдевање водом за пиће и одвођење отпадних вода (289.5 KiB)
Icon of 20.05.2016. Одржавање унутрашњег водовода и канализације 20.05.2016. Одржавање унутрашњег водовода и канализације (290.4 KiB)
Icon of 20.05.2016. Управљање комуналним отпадом 20.05.2016. Управљање комуналним отпадом (286.8 KiB)
Icon of 20.05.2016. Одржавање чистоће и уређивање јавних зелених површина 20.05.2016. Одржавање чистоће и уређивање јавних зелених површина (286.7 KiB)
Icon of 20.05.2016. Заштита и одржавање површина јавне намене испред стамбено-пословних објеката 20.05.2016. Заштита и одржавање површина јавне намене испред стамбено-пословних објеката (286.4 KiB)
Icon of 20.05.2016. Заштита комуналних објеката 20.05.2016. Заштита комуналних објеката (283.6 KiB)
Icon of 20.05.2016. Управљање пијацама и одржавање 20.05.2016. Управљање пијацама и одржавање (294.4 KiB)
Icon of 20.05.2016. Пијачна и ванпијачна продаја 20.05.2016. Пијачна и ванпијачна продаја (282.8 KiB)
Icon of 20.05.2016. Уређивање и одржавање гробља и сахрањивање 20.05.2016. Уређивање и одржавање гробља и сахрањивање (288.5 KiB)