21. juna 2021.

Otvoren Javni konkurs za dodelu sredstava za finansiranje programa i projekata udruženja penzionera i udruženja građana u oblasti zaštite lica sa invaliditetom

Ukupan iznos raspoloživih finansijskih sredstava opredeljenih za finansiranje programa i projekata udruženja penzionera i udruženja građana u oblasti zaštite lica sa invaliditetom u 2021. godini iznosi […]
11. maja 2021.

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava nedobitnim organizacijama sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine u 2021. godini

Konkurs, pravilnik i obrazac prijave možete preuzetni na linku:http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/lat/konkursi1/javni-pozivi1/88-javni-pozivi-latinica/1612-30-april-2021-javni-konkurs-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-nedobitnim-organizacijama-sa-teritorije-ap-vojvodine-za-finansiranje-projekata-od-znacaja-za-razvoj-turistickog-potencijala-ap-vojvodine-u-2021-godini
11. maja 2021.

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava nedobitnim organizacijama sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine u 2021. godini

Konkurs, pravilnik i obrazac prijave možete preuzetni na linku: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/lat/konkursi1/javni-pozivi1/88-javni-pozivi-latinica/1612-30-april-2021-javni-konkurs-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-nedobitnim-organizacijama-sa-teritorije-ap-vojvodine-za-finansiranje-projekata-od-znacaja-za-razvoj-turistickog-potencijala-ap-vojvodine-u-2021-godini
11. maja 2021.

Javni konkurs za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj u autonomnoj pokrajini vojvodini u 2021. godini

Konkurs i dokumentaciju možete preuzeti na linku:JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE KRATKOROČNIH PROJEKATA OD POSEBNOG INTERESA ZA ODRŽIVI RAZVOJ U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI U 2021. GODINI.
11. maja 2021.

Konkurs za dodelu sredstava iz budžeta opštine Kula organizacijam i udruženjima građana za realizaciju projekta u cilju turističke promocije opštine Kula u 2021. god.

U prilogu dopisa možete preuzeti:Konkurs za dodelu sredstava Prijava
23. aprila 2021.

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Opštinskoj upravi Kula

KonkursObrazac 1 – izjava
22. aprila 2021.

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2021.godini

Opština Kula i Nacionalna služba za zapošljavanje raspisale su Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2021. godini. Javni […]
14. aprila 2021.

Javni konkurs za dodelu sredstava samodoprinosa za izgradnju, održavanje i obnovu verskih objekata u vlasništvu tradicionalnih crkava i verskih zajednica

Predsednik opštine Kula, raspisio je Javni Konkurs za dodelu sredstava samodoprinosa za izgradnju, održavanje i obnovu verskih objekata u vlasništvu tradicionalnih crkava i verskih zajednica. Ukupan […]
2. aprila 2021.

Javni konkurs za dodelu sredstava za finansiranje programa i projekata u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja i unapređenja života lokalnog stanovništva na teritoriji opštine Kula u 2021. godini

U prilogu dopisa možete preuzeti:Javni konkursObrazac – prijava
29. marta 2021.

Javni konkurs za dodelu sredstava za finansiranje projekata udruženja građana nacionalnih manjina

Opština Kula raspisala je konkurs za dodelu sredstava za finansiranje projekata udruženja građana nacionalnih manjina.  Ukupan iznos finansijskih sredstava opredeljenih za finansiranje projekata udruženja građana nacionalnih […]
13. februara 2021.

Javni konkurs za sufinansiranje projekta iz budžeta opštine Kula u oblasti javnog informisanja u 2021. god.

Javni konkurs za sufinasiranje projekta sredstvima iz budžeta opštine Kula u cilju ostvarivanja i unapređenja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2021. godini …PREUZMI.RešenjeRaspodela sredstavaJavni […]
10. februara 2021.

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u opštinskoj upravi Kula

Javni konkurs i obrazac 1 u daljem tekstu možete preuzeti:Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u opštinskoj upravi KulaObrazac 1 (izjava)