Локални регистар извора загађивача

 

Обавештење правним лицима о достави података за потребе локалног регистра загађивања

Општина Кула позива сва правна лица која врше делатност на територији општине Кула да испуне своју законску обавезу и доставе податке за 2022. годину за локални регистар извора загађивања. Рок за достављање података је 31. март 2023. године.
Податке треба да доставе привредна друштва и друга правна лица и предузетници која испуњавају услове о минималним граничним вредностима капацитета у одговарајућим привредним делатностима.
У складу са упутством Агенције за заштиту животне средине потребно је у електронској форми доставити пет попуњених образаца, који су приложени у склопу овог текста. Један комплет образаца укоричен у јединствен документ прописно потписан и оверен од стране одговорног лица потребно је послати путем редовне поште на адресу: Општинска управа Кула, Одељење за инвестиције, заштиту животне средине и енергетски менаџмент, улица Лењинова 11, 25230 Кула.
Такође потребно је послати и комплет образаца електронски на е-маил адресу: katastarzagadjivacaopstinakula@gmail.com
Контакт за све додатне информације можете контактирати Драгану Кривокућу на телефон 025 722 333 локал 119.

Листа
Локални регистар извора загађивања
Образац 1
Образац 2
Образац 3
Образац 4
Образац 5
Списак загађујућих материја које се емитују у ваздух
Списак загађујућих материја које се емитују у воду
Списак загађујућих материја
Упутство Агенција