У претходном периоду у ову сврху је уложено преко 750 милиона динара за ове потребе.

Општина Кула је направила значајан корак ка коначном решавању проблема „Бегејца“, који се налази у близини центра Куле.

Изграђена је недостајућа улична канализациона мрежа у Кули и Црвенки, као и транзитни потисни вод Црвенка – Кула.

Инвестиција вредна 600 милиона динара, представља највеће инвестиционо улагање. Посао је обухватао изградњу укупно 50 километара цевовода, и то 28 километара канализационе мреже у Црвенки, 13 километара у Кули, као и 9 километара потисног вода од Црвенке до колектора отпадних вода у Кули.

Реализацијом овог пројекта спречиће се одливање фекалних вода у овај латерални канал И 64, и тако ће се створити услови за његово чишћење, као и нормалан живот грађана који живе у непосредној близини канала, као и свих Куљана и Црвенчана који деценијама трпе непријатне мирисе који угрожавају здравље.

Новац је значајним делом обезбеђен из општинског буџета (300 милиона динара), а једнаким износом овај пројекат су подржали покрајинска и републичка власт. Изградњом канализације и потисног вода, отпадне воде из домаћинстава прикупљаће се ка магистралном колектору, изграђеном између Куле и Врбаса. На овај начин се обезбеђују додатне количине отпадних вода што ће допринети раду заједничког Централног постројења за прераду отпадних вода Куле и Врбаса.