Javno dostavljanje

KOMUNALNA INSPEKCIJA
Počinilac prekršajaDatum objavljivanjaDatum isteka rokaNaziv pismena
UNA KONSALTING DOO KULA OGRANAK NOĆNI KLUB ALBATROS,
MB   2_∕1_∕4_6_∕2_∕1_∕7_9_, sa sedištem  u  Crvenki  ulica  Ivana Milutinovića  br. 74, kao pravnom licu,
01.09.2020. god.15.09.2020. god.PREKRŠAJNI NALOG br. 355-124/20-2

(preuzmi)

Nenad Radulović , JMBG  0_∕3_∕1_∕2_∕9_∕8_∕0_∕8_∕1_∕0_∕0_∕1_∕3_, sa prebivalištem u Crvenki  ulica Moše Pijade br. 73, ,  odgovorno lice u „UNA KONSALTING“ DOO  KULA  – OGRANAK NOĆNI KLUB ALBATROS, Crvenka I.Milutinovića br.74.01.09.2020. god.15.09.2020. god.PREKRŠAJNI NALOG br.355-124/20-3

(preuzmi)

UNA KONSALTING DOO KULA OGRANAK NOĆNI KLUB ALBATROS,
MB   2_∕1_∕4_6_∕2_∕1_∕7_9_∕, sa sedištem  u  Crvenki  ulica  Ivana Milutinovića  br. 74, kao pravnom licu,
01.09.2020. god.15.09.2020. god.PREKRŠAJNI NALOG br.355-120/20-2

(preuzmi)

Nenad Radulović , JMBG  0_∕3_∕1_∕2_∕9_∕8_∕0_∕8_∕1_∕0_∕0_∕1_∕3_, sa prebivalištem u Crvenki  ulica Moše Pijade br. 73, ,  odgovorno lice u „UNA KONSALTING“ DOO  KULA  – OGRANAK NOĆNI KLUB ALBATROS, Crvenka I.Milutinovića br.74.01.09.2020. god.15.09.2020. god.PREKRŠAJNI NALOG br.355-120/20-3

(preuzmi)

UNA KONSALTING DOO KULA OGRANAK NOĆNI KLUB ALBATROS,
MB   2_∕1_∕4_6_∕2_∕1_∕7_9_∕, sa sedištem  u  Crvenki  ulica  Ivana Milutinovića  br. 74, kao pravnom licu,
01.09.2020. god.15.09.2020. god.PREKRŠAJNI NALOG br.355-119/20-2

(preuzmi)

Nenad Radulović , JMBG  0_∕3_∕1_∕2_∕9_∕8_∕0_∕8_∕1_∕0_∕0_∕1_∕3_, sa prebivalištem u Crvenki  ulica Moše Pijade br. 73, ,  odgovorno lice u „UNA KONSALTING“ DOO  KULA  – OGRANAK NOĆNI KLUB ALBATROS, Crvenka I.Milutinovića br.74.01.09.2020. god.15.09.2020. god.PREKRŠAJNI NALOG br.355-119/20-3

(preuzmi)

Nenad Radulović , JMBG  0_∕3_∕1_∕2_∕9_∕8_∕0_∕8_∕1_∕0_∕0_∕1_∕3_, sa prebivalištem u Crvenki  ulica Moše Pijade br. 73, ,  odgovorno lice u „UNA KONSALTING“ DOO  KULA  – OGRANAK NOĆNI KLUB ALBATROS, Crvenka I.Milutinovića br.74.01.09.2020. god.15.09.2020. god.PREKRŠAJNI NALOG br.355-59/20

(preuzmi)

UNA KONSALTING DOO KULA OGRANAK NOĆNI KLUB ALBATROS,
MB   2_∕1_∕4_6_∕2_∕1_∕7_9_∕, sa sedištem  u  Crvenki  ulica  Ivana Milutinovića  br. 74, kao pravnom licu,
01.09.2020. god.15.09.2020. god.PREKRŠAJNI NALOG br.355-58/20

(preuzmi)

Nenad Radulović , JMBG  0_∕3_∕1_∕2_∕9_∕8_∕0_∕8_∕1_∕0_∕0_∕1_∕3_, sa prebivalištem u Crvenki  ulica Moše Pijade br. 73, ,  odgovorno lice u „UNA KONSALTING“ DOO  KULA  – OGRANAK NOĆNI KLUB ALBATROS, Crvenka I.Milutinovića br.74.01.09.2020. god.15.09.2020. god.PREKRŠAJNI NALOG  br.355-36/20-3

(preuzmi)

UNA KONSALTING DOO KULA OGRANAK NOĆNI KLUB ALBATROS,
MB   2_∕1_∕4_6_∕2_∕1_∕7_9_∕, sa sedištem  u  Crvenki  ulica  Ivana Milutinovića  br. 74, kao pravnom licu,
01.09.2020. god.15.09.2020. god.PREKRŠAJNI NALOG  br.355-36/20-2

(preuzmi)

UNA KONSALTING DOO KULA OGRANAK NOĆNI KLUB ALBATROS,
MB   2_∕1_∕4_6_∕2_∕1_∕7_9_∕, sa sedištem  u  Crvenki  ulica  Ivana Milutinovića  br. 74, kao pravnom licu
01.09.2020. god.15.09.2020. god.PREKRŠAJNI NALOG  br.355-35/20-2

(preuzmi)

Nenad Radulović ,JMBG  0_∕3_∕1_∕2_∕9_∕8_∕0_∕8_∕1_∕0_∕0_∕1_∕3_, sa prebivalištem u Crvenki  ulica Moše Pijade br. 73, ,  odgovorno lice u „UNA KONSALTING“ DOO  KULA  – OGRANAK NOĆNI KLUB ALBATROS, Crvenka I.Milutinovića br.74.01.09.2020. god.15.09.2020. god.PREKRŠAJNI NALOG  br.355-35/20-3

(preuzmi)

Hardi Vlado, JMBG /2_∕1_∕0_∕5_∕9_∕7_∕7_∕8_∕1_∕0_∕0_∕7_∕1_,sa
prebivalištem u Kula,  ulica Salaš br. 59,
01.09.2020. god.15.09.2020. god.PREKRŠAJNI NALOG  br.355-31/20-2

(preuzmi)

Dobecki Katarina JMBG /3_∕1_∕0_∕3_∕9_∕7_∕8_∕8_∕1_∕5_∕0_∕3_∕5_,sa
prebivalištem u Kula,  ulica M.Tita br.240,
01.09.2020. god.15.09.2020. god.PREKRŠAJNI NALOG  br.355-93/20-2

(preuzmi)

Radulović Aleksandru JMBG      ∕0_∕7_∕0_∕7_∕9_∕7_∕2_∕8_∕1_∕0_∕0_∕3_∕3_, ul.Žarka Zrenjanina br.65,Crvenka , kao odgovornom licu  u pravnom licu u „Kvark „ doo Novi Sad iz Novog Sada ,Ogranak 2 farma Ruski Krstur, Kulski put bb , PIB 103350425, MAT. BR. 0881301901.09.2020. god.15.09.2020. god.PREKRŠAJNI NALOG  br.355-105/20-3

(preuzmi)

 

Radulović Aleksandru JMBG      ∕0_∕7_∕0_∕7_∕9_∕7_∕2_∕8_∕1_∕0_∕0_∕3_∕3_, ul.Žarka Zrenjanina br.65,Crvenka , kao odgovornom licu  u pravnom licu u „Kvark „ doo Novi Sad iz Novog Sada ,Ogranak 2 farma Ruski Krstur, Kulski put bb , PIB 103350425, MAT. BR. 0881301901.09.2020. god.15.09.2020. god.PREKRŠAJNI NALOG  br.355-106/20-3

(preuzmi)

 

Radulović Aleksandru JMBG      ∕0_∕7_∕0_∕7_∕9_∕7_∕2_∕8_∕1_∕0_∕0_∕3_∕3_, ul.Žarka Zrenjanina br.65,Crvenka , kao odgovornom licu  u pravnom licu u „Kvark „ doo Novi Sad iz Novog Sada ,Ogranak 2 farma Ruski Krstur, Kulski put bb , PIB 103350425, MAT. BR. 0881301901.09.2020. god.15.09.2020. god.PREKRŠAJNI NALOG  br.355-107/20-3

(preuzmi)

 

UNA KONSALTING DOO KULA OGRANAK NOĆNI KLUB VOKS,
MB   2_∕1_∕4_6_∕2_∕1_∕7_9_∕, sa sedištem  u  Crvenki  ulica  Ivana Milutinovića  br. 76, kao pravnom licu
01.09.2020. god.15.09.2020. god.PREKRŠAJNI NALOG  br.355-121/20-2

(preuzmi)

Nenad Radulović ,JMBG  0_∕3_∕1_∕2_∕9_∕8_∕0_∕8_∕1_∕0_∕0_∕1_∕3_, sa prebivalištem u Crvenki  ulica Moše Pijade br. 73, ,  odgovorno lice u „UNA KONSALTING“ DOO  KULA  – OGRANAK NOĆNI KLUB VOKS, Crvenka I.Milutinovića br.76.01.09.2020. god.15.09.2020. god.PREKRŠAJNI NALOG  br.355-121/20-3

(preuzmi)

UNA KONSALTING DOO KULA OGRANAK NOĆNI KLUB Voks,
MB   2_∕1_∕4_6_∕2_∕1_∕7_9_∕, sa sedištem  u  Crvenki  ulica  Ivana Milutinovića  br. 76, kao pravnom licu
01.09.2020. god.15.09.2020. god.PREKRŠAJNI NALOG br.355-122/20-2

(preuzmi)

Nenad Radulović ,JMBG  0_∕3_∕1_∕2_∕9_∕8_∕0_∕8_∕1_∕0_∕0_∕1_∕3_, sa prebivalištem u Crvenki  ulica Moše Pijade br. 73, ,  odgovorno lice u „UNA KONSALTING“ DOO  KULA  – OGRANAK NOĆNI KLUB VOKS, Crvenka I.Milutinovića br.76.01.09.2020. god.15.09.2020. god.PREKRŠAJNI NALOG br.355-122/20-3

(preuzmi)

KOMUNALNA INSPEKCIJA
Počinilac prekršajaDatum objavljivanjaDatum isteka rokaNaziv pismena
UNA KONSALTING DOO KULA OGRANAK NOĆNI KLUB ALBATROS, MB   2_∕1_∕4_6_∕2_∕1_∕7_9_∕, sa sedištem  u  Crvenki  ulica  Ivana Milutinovića  br. 74, kao pravnom licu27.02.2020g.13.03.2020g.Prekršajni nalog br. 355-11/20

strana1 strana2

Nenad Radulović , JMBG  0_∕3_∕1_∕2_∕9_∕8_∕0_∕8_∕1_∕0_∕0_∕1_∕3_, sa prebivalištem u Crvenki  ulica Moše Pijade br. 73, ,  odgovorno lice u „UNA KONSALTING“ DOO  KULA  – OGRANAK NOĆNI KLUB ALBATROS, Crvenka I.Milutinovića br.74.27.02.2020g.13.03.2020g.Prekršajni nalog br.355-12/20

strana1 strana2

UNA KONSALTING DOO KULA OGRANAK NOĆNI KLUB ALBATROS, MB   2_∕1_∕4_6_∕2_∕1_∕7_9_∕, sa sedištem  u  Crvenki  ulica  Ivana Milutinovića  br. 74, kao pravnom licu,27.02.2020g.13.03.2020g.Prekršajni nalog br.355-16/20

strana1 strana2

Nenad Radulović , JMBG  0_∕3_∕1_∕2_∕9_∕8_∕0_∕8_∕1_∕0_∕0_∕1_∕3_, sa prebivalištem u Crvenki  ulica Moše Pijade br. 73, ,  odgovorno lice u „UNA KONSALTING“ DOO  KULA  – OGRANAK NOĆNI KLUB ALBATROS, Crvenka I.Milutinovića br.74.27.02.2020g.13.03.2020g.Prekršajni nalog br.355-17/20

strana1  strana2

UNA KONSALTING DOO KULA OGRANAK NOĆNI KLUB ALBATROS, MB   2_∕1_∕4_6_∕2_∕1_∕7_9_∕, sa sedištem  u  Crvenki  ulica  Ivana Milutinovića  br. 74, kao pravnom licu,27.02.2020g.13.03.2020g.Prekršajni nalog br.355-300/19

strana1 strana2

Nenad Radulović , JMBG  0_∕3_∕1_∕2_∕9_∕8_∕0_∕8_∕1_∕0_∕0_∕1_∕3_, sa prebivalištem u Crvenki  ulica Moše Pijade br. 73, ,  odgovorno lice u „UNA KONSALTING“ DOO  KULA  – OGRANAK NOĆNI KLUB ALBATROS, Crvenka I.Milutinovića br.74.27.02.2020g.13.03.2020g.Prekršajni nalog br.355-301/19

strana1  strana2

Nenad Radulović , JMBG  0_∕3_∕1_∕2_∕9_∕8_∕0_∕8_∕1_∕0_∕0_∕1_∕3_, sa prebivalištem u Crvenki  ulica Moše Pijade br. 73, ,  odgovorno lice u „UNA KONSALTING“ DOO  KULA  – OGRANAK NOĆNI KLUB ALBATROS, Crvenka I.Milutinovića br.74.27.02.2020g.13.03.2020g.Prekršajni nalog br.355-318/19

strana1  strana2

UNA KONSALTING DOO KULA OGRANAK NOĆNI KLUB ALBATROS, MB   2_∕1_∕4_6_∕2_∕1_∕7_9_∕, sa sedištem  u  Crvenki  ulica  Ivana Milutinovića  br. 74, kao pravnom licu,27.02.2020g.13.03.2020g.Prekršajni nalog br.355-5/20

strana1  strana2

Nenad Radulović , JMBG  0_∕3_∕1_∕2_∕9_∕8_∕0_∕8_∕1_∕0_∕0_∕1_∕3_, sa prebivalištem u Crvenki  ulica Moše Pijade br. 73, ,  odgovorno lice u „UNA KONSALTING“ DOO  KULA  – OGRANAK NOĆNI KLUB ALBATROS, Crvenka I.Milutinovića br.74.27.02.2020g.13.03.2020g.Prekršajni nalog br.355-6/20

strana1  strana2

 

KOMUNALNA INSPEKCIJA
Naziv stranke/počinioc prekršajaDatum objavljivanjaDatum isteka rokaNaziv pismena
Batković Nebojša iz Kule
Ul.M.Grozdića br.2
JMBG 2801949301613
13.06.2019g.28.06.2019g.Prekršajni nalog
Br.355-114/19strana 1strana 2
Tvrđava KOM Doo Crvenka
Ul.M.Pijade br.73
MB 21402036
13.06.2019g.28.06.2019g.Prekršajni nalog

Br.355-125/19-2

strana 1strana 2

Radulović Nenad iz Crvenke
Ul.M.Pijade br.73
JMBG 0312980810013
13.06.2019g.28.06.2019g.Prekršajni nalog

Br.355-125/19-3

strana 1,   strana 2

Tvrđava KOM Doo Crvenka
Ul.M.Pijade br.73
MB 21402036
13.06.2019g.28.06.2019g.Prekršajni nalog

Br.355-120/19-2

strana 1strana 2

Radulović Nenad iz Crvenke
Ul.M.Pijade br.73
JMBG 0312980810013
13.06.2019g.28.06.2019g.Prekršajni nalog

Br.355-120/19-3

strana 1strana 2

Latinović Miladin,ul.I.L.Ribara br.106, Crvenka
JMBG 1111983810632
13.06.2019g.28.06.2019g.Prekršajni nalog br.355-24/19

strana 1strana 2

Gažo Ištvan,ul.M.Tita
br.124, Ruski Krstur
JMBG 1803964810035
13.06.2019g.28.06.2019g.Prekršajni nalog br.355-42/19

strana 1,   strana 2

Tvrđava kom doo Kula ogranak noćni klub “WOX”
Ul.Ivana Milutinovića br.76
Crvenka
Mat.br. 21402036
13.06.2019g.28.06.2019g.Prekršajni nalog br.355-71/19-2

strana 1,   strana 2

Kristina Kozomora
Ul.M.Tita br.250 B/30
Kula
JMBG 0505989835003
13.06 201928.06 2019Prekršajni nalog br.355-71/19-3

strana 1,  strana 2

PREDUZEĆE ZA UGOSTITELJSTVO TRGOVINU I USLUGE TVRĐAVA KOM DOO CRVENKA
MAT. BR.21402036, UL. M..PIJADE BR.73,CRVENKA
13.06 201928.06 2019Prekršajni nalog br.355-124/19-2

strana 1,   strana 2

Radulović Nenad
Ul.M.Pijade br.73
Crvenka
JMBG 0312980810013
13.06 201928.06 2019Prekršajni nalog br.355-124/19-3

strana 1,   strana 2

Marković Miroslav
Ul.V.Vlahovića br.2d/1
Kula
JMBG 2911964312206
13.06 201928.06 2019Prekršajni nalog br.355-118/19

strana 1,  strana 2

Tvrđava kom doo Kula ogranak noćni klub “WOX
Ul.Ivana Milutinovića br.76
Crvenka
Mat.br..21402036,
13.06 201928.06 2019Prekršajni nalog br.355-73/19-2

strana 1,   strana 2

Kristina Kozomora
Ul.M.Tita br.250 B/30
Kula
JMBG 0505989835003
13.06 201928.06 2019Prekršajni nalog br.355-73/19-3

strana 1,   strana 2

Tvrđava kom doo Kula ogranak noćni klub “WOX
Ul.Ivana Milutinovića br.76
Crvenka
Mat.br..21402036,
13.06 201928.06 2019Prekršajni nalog br.355-72/19-2

strana 1,   strana 2

Kristina Kozomora
Ul.M.Tita br.250 B/30
Kula
JMBG 0505989835003
13.06 201928.06 2019Prekršajni nalog br.355-72/19–32

strana 1,   strana 2

 

Komunalna inspekcija
Naziv stranke/počinioc prekršajaDatum objavljivanjaDatum isteka rokaNaziv pismena
Varga Zoltan 13.12.2018.28.12.2018.Prekršajni nalog br.355-143/17 strana 1, strana 2
 Kolbas Oleg 13.12.2018.28.12.2018.Prekršajni nalog br.355-212/17
strana 1, strana 2
Nađ Slavko 13.12.2018.28.12.2018.Prekršajni nalog br.355-322/18
strana 1, strana 2
Balint Vladimir 13.12.2018.28.12.2018.Prekršajni nalog br.355-393/18
strana 1, strana 2
Lešić Mira 13.12.2018.28.12.2018. Prekršajni nalog br.355-353/18
strana 1, strana 2

 

 

Odeljenje za urbanizam, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove
Naziv stranke/počinioc prekršajaDatum objavljivanjaDatum kada se smatra da je dostavljanje izvršenoNaziv pismena
Roganović Dragana, Novi Beograd ul. Ismeta Mujezinovića 35/516.10.2020.31.10.2020.Rešenje o eksproprijaciji 05-465-18/2019 od 28.07.2020.

Ovde možete pročitati Rešenje u celosti

 

Kontrolna lista – transferna sredstva

Kontrolna lista  – Javna preduzeća

Kontrolna lista – direktni korisnici

Kontrolna lista- indirektni korisnici

Plan rada budžetskog inspektora za 2019 godinu

Program rada budžetskog inspektora za 2019 godini