КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА
Починилац прекршаја Датум објављивања Датум истека рока Назив писмена
РАДОВИЋ ГОРДАНА, ЈМБГ /1_∕3_∕0_∕8_∕9_∕7_∕1_∕8_∕1_∕5_∕0_∕4_∕1_∕,са пребивалиштем у Сивцу улица Тршова бр. 12,  20.03.2023г. 04.04.2023г. ПРЕКРШАЈНИ НАЛОГ бр. 355-16/23

(преузми)

КОВАЧИЋ ДАНИЈЕЛА , ЈМБГ /1_∕9_∕0_∕7_∕9_∕9_∕9_∕8_∕2_∕5_∕1_∕8_∕3_,са
пребивалиштем у Црвенки,  улица Жарка Зрењанина   бр.10,
20.03.2023г 04.04.2023г ПРЕКРШАЈНИ НАЛОГ  бр.355-2/23-2

(преузми)

ПЕТАР ВОЈНОВИЋ ПР ПЕКАРСКА РАДЊА МПВ ЦРВЕНКА ,МБ ∕6_∕5_∕6_∕1_∕4_∕4_∕5_∕6_∕,  са седиштем у Црвенки улица М.Тита бр. 146, 07.02.2023. год. 22.02.2023. год. ПРЕКРШАЈНИ НАЛОГ бр. 355-401/22

(преузми)

БАЈРАМ (ЗИЈАУДИН) РУФА , ЈМБГ /2_∕0_∕1_∕1_∕9_∕7_∕1_∕4_∕7_∕3_∕0_∕6_∕0_, са

пребивалиштем у Суботици,  улица Едвина Здовца   бр.61,

07.02.2023. год. 22.02.2023. год. ПРЕКРШАЈНИ НАЛОГ  бр.355-368 /22

(преузми)

Ракита Дара 08.08.2022. год. 23.08.2022. год. ПРЕКРШАЈНИ НАЛОГ бр. 355-159/21-2

(преузми)

Влаховић Славко 08.08.2022. год. 23.08.2022. год. ПРЕКРШАЈНИ НАЛОГ бр. 355-220/21-2

(преузми)

УНА КОНСАЛТИНГ ДОО КУЛА ОГРАНАК НОЋНИ КЛУБ ВОКС,МБ ∕2_∕1_∕4_∕6_∕2_∕1_∕7_∕9_∕, са седиштем у Црвенки улица Ивана Милутиновића бр. 76, као правном лицу 08.04.2021. год. 23.04.2021. год. ПРЕКРШАЈНИ НАЛОГ бр. 355-189/20-2

(преузми)

Ненад Радуловић , ЈМБГ ∕0_∕3_∕1_∕2_∕9_∕8_∕0_∕8_∕1_∕0_∕0_∕1_∕3_∕, са пребивалиштем у Црвенки улица Моше Пијаде бр. 73, , одговорно лице у „УНА КОНСАЛТИНГ“ ДОО КУЛА – ОГРАНАК НОЋНИ КЛУБ ВОКС, Црвенка И.Милутиновића бр.76. 08.04.2021. год. 23.04.2021. год. ПРЕКРШАЈНИ НАЛОГ бр.355-189/20-3

(преузми)

Бенчик Марија, ЈМБГ /2_∕5_∕0_∕8_∕9_∕5_∕0_∕8_∕1_∕5_∕0_∕6_∕0_∕,са
пребивалиштем у Кула, улица В.Влаховића 4Ц, стан бр.1
08.04.2021. год. 23.04.2021. год. ПРЕКРШАЈНИ НАЛОГ  бр.355-224 /20

(преузми)

Латинкин Миленко, ЈМБГ
/0_∕4_∕0_∕5_∕9_∕7_∕9_∕8_∕1_∕0_∕0_∕3_∕2_∕,са
пребивалиштем у Кула, улица Новака Пејчића бр.9
08.04.2021. год. 23.04.2021. год. ПРЕКРШАЈНИ НАЛОГ  бр.355-237/20

(преузми)

УНА КОНСАЛТИНГ ДОО КУЛА ОГРАНАК НОЋНИ КЛУБ ВОКС,МБ ∕2_∕1_∕4_∕6_∕2_∕1_∕7_∕9_∕, са седиштем у Црвенки улица Ивана Милутиновића бр. 76, као правном лицу 08.04.2021. год. 23.04.2021. год. ПРЕКРШАЈНИ НАЛОГ  бр.355-194/20-2

(преузми)

Ненад Радуловић , ЈМБГ ∕0_∕3_∕1_∕2_∕9_∕8_∕0_∕8_∕1_∕0_∕0_∕1_∕3_∕, са пребивалиштем у Црвенки улица Моше Пијаде бр. 73, , одговорно лице у „УНА КОНСАЛТИНГ“ ДОО КУЛА – ОГРАНАК НОЋНИ КЛУБ ВОКС, Црвенка И.Милутиновића бр.76. 08.04.2021. год. 23.04.2021. год. ПРЕКРШАЈНИ НАЛОГ  бр.355-194/20-3

(преузми)

УНА КОНСАЛТИНГ ДОО КУЛА ОГРАНАК НОЋНИ КЛУБ ВОКС,МБ ∕2_∕1_∕4_∕6_∕2_∕1_∕7_∕9_∕, са седиштем у Црвенки улица Ивана Милутиновића бр. 76, као правном лицу 08.04.2021. год. 23.04.2021. год. ПРЕКРШАЈНИ НАЛОГ  бр.355-195/20-2

(преузми)

Ненад Радуловић , ЈМБГ ∕0_∕3_∕1_∕2_∕9_∕8_∕0_∕8_∕1_∕0_∕0_∕1_∕3_∕, са пребивалиштем у Црвенки улица Моше Пијаде бр. 73, , одговорно лице у „УНА КОНСАЛТИНГ“ ДОО КУЛА – ОГРАНАК НОЋНИ КЛУБ ВОКС, Црвенка И.Милутиновића бр.76. 08.04.2021. год. 23.04.2021. год. ПРЕКРШАЈНИ НАЛОГ  бр.355-195/20-3

(преузми)

Азировић Душко, држављанин Р.Србије , ЈМБГ ∕ 2_∕ 7 ∕ 0_/ 4 ∕ 9 _∕6 _∕7 _∕ 7 ∕3 ∕ 1 ∕ 3 ∕ 2_∕ 8_∕, са пребивалиштем у месту Алексинац/Општина АЛЕКСИНАЦ, улица Шуматовачка бр.45. 08.04.2021. год. 23.04.2021. год. ПРЕКРШАЈНИ НАЛОГ  бр.355-338/20

(преузми)

УНА КОНСАЛТИНГ ДОО КУЛА ОГРАНАК НОЋНИ КЛУБ АЛБАТРОС,
МБ   2_∕1_∕4_6_∕2_∕1_∕7_9_, са седиштем  у  Црвенки  улица  Ивана Милутиновића  бр. 74, као правном лицу,
01.09.2020. год. 15.09.2020. год. ПРЕКРШАЈНИ НАЛОГ бр. 355-124/20-2

(преузми)

Ненад Радуловић , ЈМБГ  0_∕3_∕1_∕2_∕9_∕8_∕0_∕8_∕1_∕0_∕0_∕1_∕3_, са пребивалиштем у Црвенки  улица Моше Пијаде бр. 73, ,  одговорно лице у „УНА КОНСАЛТИНГ“ ДОО  КУЛА  – ОГРАНАК НОЋНИ КЛУБ АЛБАТРОС, Црвенка И.Милутиновића бр.74. 01.09.2020. год. 15.09.2020. год. ПРЕКРШАЈНИ НАЛОГ бр.355-124/20-3

(преузми)

УНА КОНСАЛТИНГ ДОО КУЛА ОГРАНАК НОЋНИ КЛУБ АЛБАТРОС,
МБ   2_∕1_∕4_6_∕2_∕1_∕7_9_∕, са седиштем  у  Црвенки  улица  Ивана Милутиновића  бр. 74, као правном лицу,
01.09.2020. год. 15.09.2020. год. ПРЕКРШАЈНИ НАЛОГ бр.355-120/20-2

(преузми)

Ненад Радуловић , ЈМБГ  0_∕3_∕1_∕2_∕9_∕8_∕0_∕8_∕1_∕0_∕0_∕1_∕3_, са пребивалиштем у Црвенки  улица Моше Пијаде бр. 73, ,  одговорно лице у „УНА КОНСАЛТИНГ“ ДОО  КУЛА  – ОГРАНАК НОЋНИ КЛУБ АЛБАТРОС, Црвенка И.Милутиновића бр.74. 01.09.2020. год. 15.09.2020. год. ПРЕКРШАЈНИ НАЛОГ бр.355-120/20-3

(преузми)

УНА КОНСАЛТИНГ ДОО КУЛА ОГРАНАК НОЋНИ КЛУБ АЛБАТРОС,
МБ   2_∕1_∕4_6_∕2_∕1_∕7_9_∕, са седиштем  у  Црвенки  улица  Ивана Милутиновића  бр. 74, као правном лицу,
01.09.2020. год. 15.09.2020. год. ПРЕКРШАЈНИ НАЛОГ бр.355-119/20-2

(преузми)

Ненад Радуловић , ЈМБГ  0_∕3_∕1_∕2_∕9_∕8_∕0_∕8_∕1_∕0_∕0_∕1_∕3_, са пребивалиштем у Црвенки  улица Моше Пијаде бр. 73, ,  одговорно лице у „УНА КОНСАЛТИНГ“ ДОО  КУЛА  – ОГРАНАК НОЋНИ КЛУБ АЛБАТРОС, Црвенка И.Милутиновића бр.74. 01.09.2020. год. 15.09.2020. год. ПРЕКРШАЈНИ НАЛОГ бр.355-119/20-3

(преузми)

Ненад Радуловић , ЈМБГ  0_∕3_∕1_∕2_∕9_∕8_∕0_∕8_∕1_∕0_∕0_∕1_∕3_, са пребивалиштем у Црвенки  улица Моше Пијаде бр. 73, ,  одговорно лице у „УНА КОНСАЛТИНГ“ ДОО  КУЛА  – ОГРАНАК НОЋНИ КЛУБ АЛБАТРОС, Црвенка И.Милутиновића бр.74. 01.09.2020. год. 15.09.2020. год. ПРЕКРШАЈНИ НАЛОГ бр.355-59/20

(преузми)

УНА КОНСАЛТИНГ ДОО КУЛА ОГРАНАК НОЋНИ КЛУБ АЛБАТРОС,
МБ   2_∕1_∕4_6_∕2_∕1_∕7_9_∕, са седиштем  у  Црвенки  улица  Ивана Милутиновића  бр. 74, као правном лицу,
01.09.2020. год. 15.09.2020. год. ПРЕКРШАЈНИ НАЛОГ бр.355-58/20

(преузми)

Ненад Радуловић , ЈМБГ  0_∕3_∕1_∕2_∕9_∕8_∕0_∕8_∕1_∕0_∕0_∕1_∕3_, са пребивалиштем у Црвенки  улица Моше Пијаде бр. 73, ,  одговорно лице у „УНА КОНСАЛТИНГ“ ДОО  КУЛА  – ОГРАНАК НОЋНИ КЛУБ АЛБАТРОС, Црвенка И.Милутиновића бр.74. 01.09.2020. год. 15.09.2020. год. ПРЕКРШАЈНИ НАЛОГ  бр.355-36/20-3

(преузми)

УНА КОНСАЛТИНГ ДОО КУЛА ОГРАНАК НОЋНИ КЛУБ АЛБАТРОС,
МБ   2_∕1_∕4_6_∕2_∕1_∕7_9_∕, са седиштем  у  Црвенки  улица  Ивана Милутиновића  бр. 74, као правном лицу,
01.09.2020. год. 15.09.2020. год. ПРЕКРШАЈНИ НАЛОГ  бр.355-36/20-2

(преузми)

УНА КОНСАЛТИНГ ДОО КУЛА ОГРАНАК НОЋНИ КЛУБ АЛБАТРОС,
МБ   2_∕1_∕4_6_∕2_∕1_∕7_9_∕, са седиштем  у  Црвенки  улица  Ивана Милутиновића  бр. 74, као правном лицу
01.09.2020. год. 15.09.2020. год. ПРЕКРШАЈНИ НАЛОГ  бр.355-35/20-2

(преузми)

Ненад Радуловић ,ЈМБГ  0_∕3_∕1_∕2_∕9_∕8_∕0_∕8_∕1_∕0_∕0_∕1_∕3_, са пребивалиштем у Црвенки  улица Моше Пијаде бр. 73, ,  одговорно лице у „УНА КОНСАЛТИНГ“ ДОО  КУЛА  – ОГРАНАК НОЋНИ КЛУБ АЛБАТРОС, Црвенка И.Милутиновића бр.74. 01.09.2020. год. 15.09.2020. год. ПРЕКРШАЈНИ НАЛОГ  бр.355-35/20-3

(преузми)

Харди Владо, ЈМБГ /2_∕1_∕0_∕5_∕9_∕7_∕7_∕8_∕1_∕0_∕0_∕7_∕1_,са
пребивалиштем у Кула,  улица Салаш бр. 59,
01.09.2020. год. 15.09.2020. год. ПРЕКРШАЈНИ НАЛОГ  бр.355-31/20-2

(преузми)

Добецки Катарина ЈМБГ /3_∕1_∕0_∕3_∕9_∕7_∕8_∕8_∕1_∕5_∕0_∕3_∕5_,са
пребивалиштем у Кула,  улица М.Тита бр.240,
01.09.2020. год. 15.09.2020. год. ПРЕКРШАЈНИ НАЛОГ  бр.355-93/20-2

(преузми)

Радуловић Александру ЈМБГ      ∕0_∕7_∕0_∕7_∕9_∕7_∕2_∕8_∕1_∕0_∕0_∕3_∕3_, ул.Жарка Зрењанина бр.65,Црвенка , као одговорном лицу  у правном лицу у „Кварк „ доо Нови Сад из Новог Сада ,Огранак 2 фарма Руски Крстур, Кулски пут бб , ПИБ 103350425, МАТ. БР. 08813019 01.09.2020. год. 15.09.2020. год. ПРЕКРШАЈНИ НАЛОГ  бр.355-105/20-3

(преузми)

 

Радуловић Александру ЈМБГ      ∕0_∕7_∕0_∕7_∕9_∕7_∕2_∕8_∕1_∕0_∕0_∕3_∕3_, ул.Жарка Зрењанина бр.65,Црвенка , као одговорном лицу  у правном лицу у „Кварк „ доо Нови Сад из Новог Сада ,Огранак 2 фарма Руски Крстур, Кулски пут бб , ПИБ 103350425, МАТ. БР. 08813019 01.09.2020. год. 15.09.2020. год. ПРЕКРШАЈНИ НАЛОГ  бр.355-106/20-3

(преузми)

 

Радуловић Александру ЈМБГ      ∕0_∕7_∕0_∕7_∕9_∕7_∕2_∕8_∕1_∕0_∕0_∕3_∕3_, ул.Жарка Зрењанина бр.65,Црвенка , као одговорном лицу  у правном лицу у „Кварк „ доо Нови Сад из Новог Сада ,Огранак 2 фарма Руски Крстур, Кулски пут бб , ПИБ 103350425, МАТ. БР. 08813019 01.09.2020. год. 15.09.2020. год. ПРЕКРШАЈНИ НАЛОГ  бр.355-107/20-3

(преузми)

 

УНА КОНСАЛТИНГ ДОО КУЛА ОГРАНАК НОЋНИ КЛУБ ВОКС,
МБ   2_∕1_∕4_6_∕2_∕1_∕7_9_∕, са седиштем  у  Црвенки  улица  Ивана Милутиновића  бр. 76, као правном лицу
01.09.2020. год. 15.09.2020. год. ПРЕКРШАЈНИ НАЛОГ  бр.355-121/20-2

(преузми)

Ненад Радуловић ,ЈМБГ  0_∕3_∕1_∕2_∕9_∕8_∕0_∕8_∕1_∕0_∕0_∕1_∕3_, са пребивалиштем у Црвенки  улица Моше Пијаде бр. 73, ,  одговорно лице у „УНА КОНСАЛТИНГ“ ДОО  КУЛА  – ОГРАНАК НОЋНИ КЛУБ ВОКС, Црвенка И.Милутиновића бр.76. 01.09.2020. год. 15.09.2020. год. ПРЕКРШАЈНИ НАЛОГ  бр.355-121/20-3

(преузми)

УНА КОНСАЛТИНГ ДОО КУЛА ОГРАНАК НОЋНИ КЛУБ Вокс,
МБ   2_∕1_∕4_6_∕2_∕1_∕7_9_∕, са седиштем  у  Црвенки  улица  Ивана Милутиновића  бр. 76, као правном лицу
01.09.2020. год. 15.09.2020. год. ПРЕКРШАЈНИ НАЛОГ бр.355-122/20-2

(преузми)

Ненад Радуловић ,ЈМБГ  0_∕3_∕1_∕2_∕9_∕8_∕0_∕8_∕1_∕0_∕0_∕1_∕3_, са пребивалиштем у Црвенки  улица Моше Пијаде бр. 73, ,  одговорно лице у „УНА КОНСАЛТИНГ“ ДОО  КУЛА  – ОГРАНАК НОЋНИ КЛУБ ВОКС, Црвенка И.Милутиновића бр.76. 01.09.2020. год. 15.09.2020. год. ПРЕКРШАЈНИ НАЛОГ бр.355-122/20-3

(преузми)

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА
Починилац прекршаја Датум објављивања Датум истека рока Назив писмена
УНА КОНСАЛТИНГ ДОО КУЛА ОГРАНАК НОЋНИ КЛУБ АЛБАТРОС, МБ   2_∕1_∕4_6_∕2_∕1_∕7_9_∕, са седиштем  у  Црвенки  улица  Ивана Милутиновића  бр. 74, као правном лицу 27.02.2020г. 13.03.2020г. Прекршајни налог бр. 355-11/20

страна1  страна2

Ненад Радуловић , ЈМБГ  0_∕3_∕1_∕2_∕9_∕8_∕0_∕8_∕1_∕0_∕0_∕1_∕3_, са пребивалиштем у Црвенки  улица Моше Пијаде бр. 73, ,  одговорно лице у „УНА КОНСАЛТИНГ“ ДОО  КУЛА  – ОГРАНАК НОЋНИ КЛУБ АЛБАТРОС, Црвенка И.Милутиновића бр.74. 27.02.2020г. 13.03.2020г. Прекршајни налог бр.355-12/20

страна1  страна2

УНА КОНСАЛТИНГ ДОО КУЛА ОГРАНАК НОЋНИ КЛУБ АЛБАТРОС, МБ   2_∕1_∕4_6_∕2_∕1_∕7_9_∕, са седиштем  у  Црвенки  улица  Ивана Милутиновића  бр. 74, као правном лицу, 27.02.2020г. 13.03.2020г. Прекршајни налог бр.355-16/20

страна1  страна2

Ненад Радуловић , ЈМБГ  0_∕3_∕1_∕2_∕9_∕8_∕0_∕8_∕1_∕0_∕0_∕1_∕3_, са пребивалиштем у Црвенки  улица Моше Пијаде бр. 73, ,  одговорно лице у „УНА КОНСАЛТИНГ“ ДОО  КУЛА  – ОГРАНАК НОЋНИ КЛУБ АЛБАТРОС, Црвенка И.Милутиновића бр.74. 27.02.2020г. 13.03.2020г. Прекршајни налог бр.355-17/20

страна1  страна2

УНА КОНСАЛТИНГ ДОО КУЛА ОГРАНАК НОЋНИ КЛУБ АЛБАТРОС, МБ   2_∕1_∕4_6_∕2_∕1_∕7_9_∕, са седиштем  у  Црвенки  улица  Ивана Милутиновића  бр. 74, као правном лицу, 27.02.2020г. 13.03.2020г. Прекршајни налог бр.355-300/19

страна1  страна2

Ненад Радуловић , ЈМБГ  0_∕3_∕1_∕2_∕9_∕8_∕0_∕8_∕1_∕0_∕0_∕1_∕3_, са пребивалиштем у Црвенки  улица Моше Пијаде бр. 73, ,  одговорно лице у „УНА КОНСАЛТИНГ“ ДОО  КУЛА  – ОГРАНАК НОЋНИ КЛУБ АЛБАТРОС, Црвенка И.Милутиновића бр.74. 27.02.2020г. 13.03.2020г. Прекршајни налог бр.355-301/19

страна1  страна2

Ненад Радуловић , ЈМБГ  0_∕3_∕1_∕2_∕9_∕8_∕0_∕8_∕1_∕0_∕0_∕1_∕3_, са пребивалиштем у Црвенки  улица Моше Пијаде бр. 73, ,  одговорно лице у „УНА КОНСАЛТИНГ“ ДОО  КУЛА  – ОГРАНАК НОЋНИ КЛУБ АЛБАТРОС, Црвенка И.Милутиновића бр.74. 27.02.2020г. 13.03.2020г. Прекршајни налог бр.355-318/19

страна1  страна2

УНА КОНСАЛТИНГ ДОО КУЛА ОГРАНАК НОЋНИ КЛУБ АЛБАТРОС, МБ   2_∕1_∕4_6_∕2_∕1_∕7_9_∕, са седиштем  у  Црвенки  улица  Ивана Милутиновића  бр. 74, као правном лицу, 27.02.2020г. 13.03.2020г. Прекршајни налог бр.355-5/20

страна1  страна2

Ненад Радуловић , ЈМБГ  0_∕3_∕1_∕2_∕9_∕8_∕0_∕8_∕1_∕0_∕0_∕1_∕3_, са пребивалиштем у Црвенки  улица Моше Пијаде бр. 73, ,  одговорно лице у „УНА КОНСАЛТИНГ“ ДОО  КУЛА  – ОГРАНАК НОЋНИ КЛУБ АЛБАТРОС, Црвенка И.Милутиновића бр.74. 27.02.2020г. 13.03.2020г. Прекршајни налог бр.355-6/20

страна1  страна2

 

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА
Назив странке/починиоц прекршаја Датум објављивања Датум истека рока Назив писмена
Батковић Небојша из Куле
Ул.М.Гроздића бр.2
ЈМБГ 2801949301613
13.06.2019г. 28.06.2019г. Прекршајни налог
Бр.355-114/19страна 1страна 2
Тврђава КОМ Доо Црвенка
Ул.М.Пијаде бр.73
МБ 21402036
13.06.2019г. 28.06.2019г. Прекршајни налог

Бр.355-125/19-2

страна 1страна 2

Радуловић Ненад из Црвенке
Ул.М.Пијаде бр.73
ЈМБГ 0312980810013
13.06.2019г. 28.06.2019г. Прекршајни налог

Бр.355-125/19-3

страна 1,   страна 2

Тврђава КОМ Доо Црвенка
Ул.М.Пијаде бр.73
МБ 21402036
13.06.2019г. 28.06.2019г. Прекршајни налог

Бр.355-120/19-2

страна 1страна 2

Радуловић Ненад из Црвенке
Ул.М.Пијаде бр.73
ЈМБГ 0312980810013
13.06.2019г. 28.06.2019г. Прекршајни налог

Бр.355-120/19-3

страна 1страна 2

Латиновић Миладин,ул.И.Л.Рибара бр.106, Црвенка
ЈМБГ 1111983810632
13.06.2019г. 28.06.2019г. Прекршајни налог бр.355-24/19

страна 1страна 2

Гажо Иштван,ул.М.Тита
бр.124, Руски Крстур
ЈМБГ 1803964810035
13.06.2019г. 28.06.2019г. Прекршајни налог бр.355-42/19

страна 1,   страна 2

Тврђава ком доо Кула огранак ноћни клуб “WOX”
Ул.Ивана Милутиновића бр.76
Црвенка
Мат.бр. 21402036
13.06.2019г. 28.06.2019г. Прекршајни налог бр.355-71/19-2

страна 1,   страна 2

Кристина Козомора
Ул.М.Тита бр.250 Б/30
Кула
ЈМБГ 0505989835003
13.06 2019 28.06 2019 Прекршајни налог бр.355-71/19-3

страна 1,  страна 2

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УГОСТИТЕЉСТВО ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ТВРЂАВА КОМ ДОО ЦРВЕНКА
МАТ. БР.21402036, УЛ. М..ПИЈАДЕ БР.73,ЦРВЕНКА
13.06 2019 28.06 2019 Прекршајни налог бр.355-124/19-2

страна 1,   страна 2

Радуловић Ненад
Ул.М.Пијаде бр.73
Црвенка
ЈМБГ 0312980810013
13.06 2019 28.06 2019 Прекршајни налог бр.355-124/19-3

страна 1,   страна 2

Марковић Мирослав
Ул.В.Влаховића бр.2д/1
Кула
ЈМБГ 2911964312206
13.06 2019 28.06 2019 Прекршајни налог бр.355-118/19

страна 1,  страна 2

Тврђава ком доо Кула огранак ноћни клуб “WOX
Ул.Ивана Милутиновића бр.76
Црвенка
Мат.бр..21402036,
13.06 2019 28.06 2019 Прекршајни налог бр.355-73/19-2

страна 1,   страна 2

Кристина Козомора
Ул.М.Тита бр.250 Б/30
Кула
ЈМБГ 0505989835003
13.06 2019 28.06 2019 Прекршајни налог бр.355-73/19-3

страна 1,   страна 2

Тврђава ком доо Кула огранак ноћни клуб “WOX
Ул.Ивана Милутиновића бр.76
Црвенка
Мат.бр..21402036,
13.06 2019 28.06 2019 Прекршајни налог бр.355-72/19-2

страна 1,   страна 2

Кристина Козомора
Ул.М.Тита бр.250 Б/30
Кула
ЈМБГ 0505989835003
13.06 2019 28.06 2019 Прекршајни налог бр.355-72/19–32

страна 1,   страна 2

 

Комунална инспекција
Назив странке/починиоц прекршаја Датум објављивања Датум истека рока Назив писмена
Варга Золтан  13.12.2018. 28.12.2018. Прекршајни налог бр.355-143/17 страна 1, страна 2
 Колбас Олег  13.12.2018. 28.12.2018. Прекршајни налог бр.355-212/17
страна 1, страна 2
Нађ Славко  13.12.2018. 28.12.2018. Прекршајни налог бр.355-322/18
страна 1, страна 2
Балинт Владимир  13.12.2018. 28.12.2018. Прекршајни налог бр.355-393/18
страна 1, страна 2
Лешић Мира  13.12.2018. 28.12.2018.  Прекршајни налог бр.355-353/18
страна 1, страна 2

 

 

Одељење за урбанизам, комунално стамбене и имовинско правне послове
Назив странке/починиоц прекршаја Датум објављивања Датум када се сматра да је достављање извршено Назив писмена
Рогановић Драгана, Нови Београд ул. Исмета Мујезиновића 35/5 16.10.2020. 31.10.2020. Решење о експропријацији 05-465-18/2019 од 28.07.2020.

Овде можете прочитати Решење у целости

 

Kонтролна листа – трaнсфeрна средства

Контролна листа  – Јавна предузећа

Контролна листа – директни корисници

Контролна листа- индиректни корисници

План рада буџетског инспектора за 2019 годину

Програм рада буџетског инспектора за 2019 години