Javne prezentacije

Javna prezentacija za projekat pojačanog održavanja državnog puta 1b reda br. 15 deonica Kula – Vrbas (LOT 1)
02.03.2018. godine sa početkom u 11 časova u skupštinskoj sali SO Vrbas, Maršala Tita 89

Anketni list
Poziv
Preliminarno rešenje
Prezentacija