Јавна презентација за пројекат појачаног одржавања државног пута 1б реда бр. 15 деоница Кула – Врбас (ЛОТ 1)
02.03.2018. године са почетком у 11 часова у скупштинској сали СО Врбас, Маршала Тита 89

Анкетни лист
Позив
Прелиминарно решење
Презентација