ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2019. ГОДИНА

31.12.2019. ЈН бр. 38/2019 – Израда пројектно-техничке документације за замену азбестних цеви на територији општине Кула

07.10.2020 Обавештење о измени 2 уговора

13.04.2020. Одлука о измени 1. уговора

12.02.2020. Обавештење о закљученом уговору

03.02.2020. Одлука о додели уговора

24.01.2020. Oдговор 1

31.12.2019. Конкурсна документација

31.12.2019. Позив за достављање понуда

 

20.11.2019. ЈНМВ бр, 37/2019 – Набавка опреме за Спортску халу у Сивцу

19.12.2019. Обавештење о закљученом уговору

04.12.2019. Одлука о додели уговора

25.11.2019. Измена 1 конкурсне документације

25.11.2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

25.11.2019. Oдговор 1

20.11.2019. Позив

20.11.2019. Конкурсна документација

 

14.11.2019. ЈН 36/2019 – Набавка додатних (непредвиђених) радова на изградњи спортско рекреативног центра у Кули 1.фаза

27.11.2019. Обавештење о закљученом уговор

26.11.2019. Одлука о додели уговора

14.11.2019. Конкурсна документација

14.11.2019. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за достављање понуда

 

22.10.2019. ЈНМВ бр. 35/2019 – Израда пројектно техничке документације за изградњу 20кВ кабловског вода од ЕТ-2 у ТС 110/20 кВ „Врбас“ до Блок 66 у индустријској зони Кула

14.11.2019. Обавештење о закљученом уговору

04.11.2019. Одлука о додели уговора

22.10.2019. Конкурсна документација

22.10.2019. Позив за достављање понуда

 

17.10.2019. ЈНМВ бр. 33/2019 – Вршење стручног надзора

08.11.2019. Обавештење о закљученом уговору

30.10.2019. Одлука о додели уговора

17.10.2019. Позив

17.10.2019. Конкурсна документација

 

17.10.2019. ЈНМВ бр. 34/2019 – Штампања материјала за потребе кампања безбедности у саобраћају за 2019. годину

08.11.2019. Обавештење о закљученом уговору

30.10.2019. Одлука о додели уговора

17.10.2019. Позив за подношење понуда

17.10.2019. Конкурсна документација

 

14.10.2019. ЈНМВ бр. 32/2019 – Израда пројектно техничке документације, Партија 1 – Израда пројекта за прикључење на гас спортско рекреативног центра у Кули, Партија 2 – Израда пројекта-студије „Безбедно кретање деце у зони основних школа“

06.11.2019. Обавештење о закљученом уговору

28.10.2019. Одлука о додели уговора

14.10.2019. Конкурсна документација

14.10.2019. Позив

 

09.10.2019. ЈНМВ бр. 31/2019 – Побољшање укрсног места државног пута IБ реда број 15 и улице Моше Пијаде у Црвенки

28.10.2019. Обавештење о закљученом уговору

22.10.2019. Одлука о додели уговора

09.10.2019. Конкурсна документација

09.10.2019. Позив за подношење понуда

 

30.08.2019. ЈНМВ бр. 29/2019 – Израда пројектно техничке документације за реконструкцију локалног пута Руски Крстур – Крушчић

26.09.2019. Обавештење о закљученом уговору

16.09.2019. Одлука о додели уговора

05.09.2019. Обавештење о продужетку рока за достављање понуда

05.09.2019. Измена 1. Конкурсне документације

05.09.2019. Oдговор 2

04.09.2019. Oдговор 1

30.08.2019. Позив

30.08.2019. Конкурсна документација

 

30.08.2019. ЈН бр. 30/2019 – Социјална заштита за децу са сметњама у развоју – ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА

Обавештење о закљученом уговору

03.10.2019. Одлука о додели уговора

30.08.2019. Конкурсна документација

30.08.2019. Позив за подношење понуда

 

23.08.2019. ЈН бр. 24/2019 -Изградња доводног вода и водоводне мреже са хидрантским прикључцима

18.03.2020. Одлука о измени уговора

10.10.2019. Обавештење о закљученом уговору

01.10.2019. Одлука о додели уговора

20.09.2019. Измена 1 конкурсне документације

20.09.2019. Одговор 2

20.09.2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

09.09.2019. Oдговор 1

23.08.2019. Конкурсна документација

23.08.2019. Позив за достављање понуда

 

16.08.2019. ЈН 28/2019 – Гређевински материјал и ПВЦ столарија за избегла и расељена лица

03.10.2019. Обавештење о закљученом уговору

19.09.2019. Одлука о додели уговора

09.09.2019. Одговор 2. на захтев за додатним појашњењима конкурсне документације

29.08.2019. Oдговор 1

16.08.2019. Конкурсна документација

16.08.2019. Позив за подношење понуда

 

14.08.2019. ЈНМВ бр. 27/2019 – Канцеларијски материјал

23.12.2019. Обавештење о закљученом уговору за Партију 2

05.12.2019. Закључак о наставку поступка за Партију 2

24.10.2019. Обавештење о закљученом уговору за Партију 1

03.09.2019. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

26.08.2019. Одлука о додели уговора

14.08.2019. Конкурсна документација

14.08.2019. Позив за подношење понуда

 

13.08.2019. ЈНМВ бр 25/2019 – Изградња саобраћајница и пратеће инфраструктуре у Блоку 66 у Кули

10.03.2020. Одлука о измени 1.

01.10.2019. Обавештење о закључењу уговора

17.09.2019. Одлука о додели уговора

04.09.2019. Oдговор 4

02.09.2019. Одговор 3. на захтев за додатним појашњењима конкурсне документације

02.09.2019. Измена 2. Конкурсне документације

30.08.2019. Измена 1 конкурсне документације

30.08.2019. Oдговор 2

22.08.2019. Oдговор 1

13.08.2019. Конкурсна документација

13.08.2019. Позив за подношење понуда

 

09.08.2019. ЈН бр. 26/2019 – Енергенти за кориснике буџетских средстава за грејну сезону 2019/2020. године

23.10.2019. Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 и Партију 3

16.09.2019. Одлука о додели уговора

04.09.2019. Одговор 2 и 3

04.09.2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

04.09.2019. Измена 2. конкурсне документације

02.09.2019. Измена 1. Конкурсне документације

02.09.2019. Одговор 1. на захтев за додатним појашњењима конкурсне документације

09.08.2019. Конкурсна документација

09.08.2019. Позив за подношење понуда

 

05.07.2019. ЈНМВ бр. 23/2019 – Уклањање дивљих депонија у Црвенки

24.07.2019. Обавештење о закљученом уговору

19.07.2019. Одлука о додели уговора

05.07.2019. Позив за подношење понуда

05.07.2019. Конкурсна документација

 

21.05.2019. ЈНМВ бр. 22/2019 – Измештање спортског терена са вештачком травом „мини пич терена“ у Кули

04.06.2019. Обавештење о закљученом уговору

03.06.2019. Одлука о додели уговора

21.05.2019. Позив

21.05.2019. Конкурсна документација

 

20.05.2019. ЈНМВ бр. 17/2019 – Вертикална и хоризонтална сигнализација

07.06.2019. Обавештење о закљученом уговору

31.05.2019. Одлука о додели уговора

23.05.2019. Измена 1 конкурсне документације

23.05.2019. Одговор на питања

20.05,2019. Конкурсна документација

20.05.2019. Позив

 

17.05.2019. ЈНМВ бр. 19/2019 – Санација коловоза на територији општине Кула

03.06.2019. Обавештење о закљученом уговору

28.05.2019. Одлука о додели уговора

17.05.2019. Позив за подношење понуда

17.05.2019. Конкурсна документација

 

13.05.2019. ЈНМВ бр. 21/2019 – Рана интервенција и саветовалиште за децу

28.05.2019. Обавештење о закљученом уговору

23.05.2019. Одлука о додели уговора

13.05.2019. Конкурсна документација

13.05.2019. Позив

 

25.04.2019. ЈНМВ 20/2019 – Услуге социјалне заштите – помоћ у кући

14.05.2019. Обавештење о закљученом уговору

10.05.2019. Одлука о додели уговора

06.05.2019. Измена 1. конкурсне документације

06.05.2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

25.04.2019. Конкурсна документација

25.04.2019. Позив

 

09.04.2019. ЈНМВ бр. 18/2019 – Грађевински материјал и ПВЦ столарија за породице избеглица на територији општине Кула

10.05.2019. Обавештење о закљученом уговору

23.04.2019. Одлука о додели уговора

12.04.2019. Измена бр. 1 конкурсне документације

09.04.2019. Конкурсна документација

09.04.2019. Позив

 

02.04.2019. ЈНМВ бр. 15/2019 – Геодетске услуге

26.04.2019. Обавештење о закљученом уговору

16.04.2019. Одлука о додели уговора

02.04.2019. Позив за подношење понуда

02.04.2019. Конкурсна документација

 

01.04.2019. ЈНМВ бр. 16/2019 – Гориво за потребе службених возила

29.05.2019. Обавештење о закљученом уговору

16.04.2019. Одлука о додели уговора

05.04.2019. Обавештење о продужетку рока за достављање понуда

01.04.2019. Конкурсна документација

01.04.2019. Позив за подношење понуда

 

27.03.2019. ЈНМВ бр. 14/2019 – Одржавање софтверског пакета – информационог система „Хермес“

12.04.2019. Обавештење о закљученом уговору

09.04.2019. Одлука о додели уговора

27.03.2019. Конкурсна документација

27.03.2019. Позив за подношење понуда

 

20.03.2019. ЈНМВ број 13/2019 – Одржавање семафора на територији општине Кула

08.04.2019. Обавештење о закљученом уговору

01.04.2019. Одлука о додели уговора

20.03.2019. Конкурсна документација

20.03.2019. Позив за подношење понуда

 

20.03.2019. ЈНМВ број 12/2019 – Електроматеријал

11.04.2019. Обавештење о закљученом уговору

02.04.2019. Одлука о додели уговора

28.03.2019. Измена 1 Конкурсне документације

28.03.2019. Oдговор 1

20.03.2019. Конкурсна документација

20.03.2019. Позив за подношење понуда

 

12.03.2019. ЈНМВ број 11/2019 – Редован сервис службених возила

18.04.2019. Обавештења о закљученом уговору

27.03.2019. Обавештење о закљученом уговору

25.03.2019. Одлука о додели уговора

12.03.2019. Конкурсна документација

12.03.2019. Позив за подношење понуда

 

12.03.2019. ЈНМВ број 10/2019 – Физичко техничко обезбеђење

24.04.2019. Обавештење о закљученом уговору

16.04.2019. Одлука о додели уговора

12.03.2019. Конкурсна документација

12.03.2019. Позив

 

11.03.2019. ЈНМВ брoj 6/2019 – Замена азбестних цеви у улици Његошева у Кули

29.03.2019. Обавештење о закљученом уговору

22.03.2019. Одлука о додели уговора

11.03.2019. Конкурсна документација

11.03.2019. Позив

 

08.03.2019. ЈН број 8/2019 – Испорука електричне енергије

13.05.2019. Обавештење о закљученом уговору

16.04.2019. Одлука о додели уговора

02.04.2019. Измена 2 конкурсне документације

02.04.2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

02.04.2019. Oдговор 1

01.04.2019. Обавештење о продужењу рока

01.04.2019. Измена Конкурсне документације

08.03.2019. Конкурсна документација

08.03.2019. Позив за подношење понуде

 

08.03.2019. ЈН број 9/2019 – Чишћење и одржавање хигијене

22.03.2019. Обавештење о закљученом уговору

19.03.2019. Одлука о додели уговора

08.03.2019. Конкурсна документација

08.03.2019. Позив

 

04.03.2019. ЈНМВ бр. 7/2019 – Рачунарска опрема

05.04.2019. Обавештење о закљученом уговору

15.03.2019. Одлука о додели уговора

09.03.2019. Oдговор 1

04.03. 2019. Конкурсна документација

04.03.2019. Позив за подношење понуда

 

27.02.2019. ЈН бр. 5/2019 – Одржавање информационог система локалне пореске администрације – ИС ЛПА

21.03.2019. Обавештење о закљученом уговору

11.03.2019. Одлука о додели уговора

27.02.2019. Конкурсна документација

27.02.2019. Обавештење

 

14.02.2019. ЈНМВ бр. 03/2019 – Набавка контејнера

04.03.2019. Обавештење о закљученом уговору

25.02.2019. Одлука о додели уговора

14.02.2019. Позив

14.02.2019. Конкурсна документација

 

06.02.2019. ЈНМВ бр. 2/2019 – Превоз ученика средњих школа са територије општине Кула за 2019/2020 године по партијама

01.03.2019. Обавештење о закљученом уговору Партија 3

01.03.2019. Обавештење о закљученом уговору Партија 2

01.03.2019. Обавештење о закљученом уговору Партија 1

19.02.2019. Одлука о додели уговора

06.02.2019. Конкурсна документација

06.02.2019. Позив за подношење понуда

 

05.02.2019. ЈН бр. 1/2019 – Социјална заштита за децу и одрасле са сметњама у менталном и физичком развоју

13.03.2019. Обавештење о закљученом уговору

08.03.2019. Одлука о додели уговора

05.02.2019. Конкурсна документација

05.02.2019. Позив за подношење понуда

 


ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2018. ГОДИНА

31.12.2018. Отворени поступак бр. 50/2018 – Уређење парка у Кули

11.03.2019. Обавештење о обустави поступка

26.02.2019. Одлука о обустави поступка

28.01.2019. Обавештење о продужењу рока за достављање понуда

28.01.2019. Одговор бр. 3

25.01.2019. Одговор на питања

21.01.2019. Oдговор 1

31.12.2018. Конкурсна документација

31.12.2018. Позив

 

31.12.2018. ЈНМВ бр. 49/2018 – Инсталација противпожарног система у спортској хали у Сивцу

25.01.2019. Обавештење о закљученом уговору

16.01.2019. Одлука о додели уговора

10.01.2019. Обавештење о продужењу рока за достављање понуда

10.01.2019. Измена 1. конкурсне документације

10.01.2019. Oдговор 2

04.01.2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

04.01.2018. Oдговор

31.12.2018. Позив

31.12.2018. Конкурсна документација

 

20.12.2018. ЈНМВ бр. 48/2018 – Реконструкција спортске хале „Слободан Чиле Мишковић“ у Црвенки

31.01.2019. Обавештење о закљученом уговору

22.01.2019. Одлука о додели уговора

17.01.2019. Одговор бр. 3

10.01.2019. Измена 1 Конкурсне документације

10.01.2019. Одговор 2

09.01.2019. Oдговор 1

20.12.2018. Позив за достављање понуда

20.12.2018. Конкурсна документација

 

06.12.2018. ЈНМВ бр. 47/2018 – Реконструкција јавне расвете у насељеном месту Сивац

24.12.2018. Обавештење о закљученом уговору

18.12.2018. Одлука о додели уговора

06.12.2018. Конкурсна документација

06.12.2018. Позив за подношење понуда

 

28.11.2018. ЈНМВ бр. 37/2018 – Стручни надзор над извођењем радова на изградњи Спортско рекреативног центра у Кули 1.фаза

30.12.2019. Одлука о измени уговора

18.12.2018. Обавештење о закљученом уговору

07.12.2018. Одлука о додели уговора

28.11.2018. Конкурсна документација

28.11.2018. Позив за подношење понуда

 

23.11.2018. ЈНМВ бр. 46/2018 – Садни материјал

16.01.2019. Обавештење о закљученом уговору за Партију 1

10.01.2019. Закључак о наставку поступка за Партију 1

25.12.2018. Обавештење о закљученом уговору за Партију 2

14.12.2018. Обавешетење о поднетом захтеву за заштиту права

06.12.2018. Одлука о додели уговора

23.11.2018. Позив

23.11.2018. Конкурсна документација

 

23.11.2018. ЈНМВ бр. 45/2018 – Електроматеријал

10.12.2018. Обавештење о закљученом уговору

04.12.2018. Одлука о додели уговора

23.11.2018. Позив за подношење понуда

23.11.2018. Конкурсна документација

 

19.11.2018. ЈНМВ бр. 44/2018 – Канцеларијски материјал – Нови тонери и рибони

18.12.2018. Обавештење о закљученом уговору

04.12.2018. Одлука о додели уговора

22.11.2018. Измена 2 конкурсне документације

21.11.2018. Одговор на питање

21.11.2018. Изменабр. 1 конкурсне документације

19.11.2018. Конкурсна документација

19.11.2018. Позив за подношење понуда

 

02.11.2018. ЈНМВ бр. 43/2018 – Набавка опреме за клизалишта

20.11.2018. Обавештење о закљученом уговору

16.11.2018. Одлука о додели уговора

02.11.2018. Конкурсна документација

02.11.2018. Позив за подношење понуда

 

19.10.2018. ЈНМВ бр. 42/2018 – Постављање семафора у Кули на раскрсници Вељка Влаховића и 16. дивизије

08.11.2018. Обавештење о закљученом уговору

30.10.2018. Одлука о додели уговора

19.10.2018. Позив за подношење понуда

19.10.2018. Конкурсна документација

 

17.10.2018. ЈНМВ број 41/2018 – Уређење трга Душко Трифуновић у Црвенки

06.11.2018. Обавештење о закњученом уговору

30.10.2018. Одлука о додели уговора

17.10.2018. Позив за подношење понуда

17.10.2018. Конкурсна документација

 

10.10.2018. ЈНМВ бр. 40/2018 – Изградња соларних стајалишта у Кули

26.10.2018. Обавештење о закљученом уговору

23.10.2018. Одлука о додели уговора

10.10.2018. Конкурсна документација

10.10.2018. Позив за подношење понуда

 

05.10.2018. ЈНМВ бр. 39/2018 – Уређење атарских путева на територији општине Кула – уградња туцаника

01.11.2018. Обавештење о закљученом уговору

17.10.2018. Одлука о додели уговора

09.10.2018. Измена 1 конкурсне документације

05.10.2018. Позив за подношење понуда

05.10.2018. Конкурсна документација

 

05.10.2018. ЈНМВ бр. 38/2018 – Уређење атмосферских канала на територији општине Кула

11.01.2018. Обавештење о закљученом уговору

17.10.2018. Одлука о додели уговора

09.10.2018. Измена 1 конкурсне документације

05.10. 2018. Позив за подношење понуда

05.10.2018. Конкурсна документација

 

03.09.2018. ЈНМВ бр. 36/2018 – Канцеларијски материјал

10.10.2018. Обавештење о обустави поступка јавне набавке

10.10.2018. Обавештење о закљученом уговору

27.09.2018. Одлука о додели уговора

07.09.2018. Одговор на питања потенцијалних понуђача

06.09.2018. Одговори на питања понуђача

06.09.2018. Измена бр. 1 конкурсне документације

06.09.2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

03.09.2018. Позив за подношење понуда

03.09.2018. Конкурсна документација

 

30.08.2018. ЈН бр. RHP-W7-03-404-50/2018 – Набавка грађевинског материјала,намештаја и електричних уређаја за 18 сеоских домаћинстава

17.06.2019. Oбавештење о закљученом уговору

22.05.2019. Одлука о додели уговора

22.05.2019. Решење II степене комисије

02.11. 2018. Одлука о додели уговора

30.08.2018. Тендерски досије

30.08.2018. Обавештење о покретању набавке

 

17.08.2018. ЈНМВ бр. 35/2018 – Превоз ученика средњих школа са територије општине Кула према Врбасу за школску 2018/2019 годину

31.08.2018. Обавештење о закљученом уговору

28.08.2018. Одлука о додели уговора

17.08.2018. Позив за подношење понуда

17.08.2018. Конкурсна документација

 

08.08.2018. ЈНМВ бр. 34/2018 – Набавка два дефибрилатора за потребе Дома здравља Кула

23.08.2018. Обавештење о закљученом уговору

20.08.2018. Одлука о додели уговора

08.08.2018. Позив за подношење понуда

08.08.2018. Конкурсна документација

 

02.08.2018. ЈНМВ бр. 33/2018 – Набавка грађевинског материјала за породице избеглих, расељених и повратника на територији општине Кула

23.08.2018. Обавештење о закљученом уговору

13.08.2018. Одлука о додели уговора

02.08.2018. Позив за подношење понуда

02.08.2018. Конкурсна документација

 

31.07.2018. ЈН бр. 32/2018 – Социјална заштита за децу са сметњама у развоју – ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА

03.09.2018. Обавештење о закљученом уговору

03.09.2018. Одлука о додели уговора

31.07.2018. Позив за достављање понуда

31.07.2018. Конкурсна документација

 

25.07.2018. ЈН број 25/2018 – Изградња спортско рекреативног центра у Кули, 1 фаза

01.09.2020 Обавештење о измени 4 уговора

15.06.2020 Одлука о измени 3 уговора

11.12.2019. Одлука о измени 2 Уговора

16.04.2019. Одлука о измени 1 уговора

17.12.2018. Обавештење о закљученом уговору

27.11.2018. Одлука о додели уговора

16.11.2018. Измена 3. конкурсне документације

16.11.2018. Обавештење о продужењу рока за достављање понуда

09.11.2018. Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда

31.10.2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

31.10.2018. Одговор на питање 8

26.10.2018. Одговор на питање 7

22.10.2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

19.10.2018. Одговор на питање

08.10.2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

25.09.2018. Обавештење о продужењу рока за достављање понуда

14.09.2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

13.09.2018. Одговор на питање

03.09.2018. Измена бр.2 конкурсне документације

03.09.2018. Обавештење о продужењу рока за достављање понуда

03.09.2018. Одговори на питања

21.08.2018. Измена бр.1 конкурсне документације

21.08.2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

13.08.2018. Питања и одговори бр.1.

25.07.2018. Конкурсна документација

25.07.2018. Позив за достављање понуда

 

20.07.2018. ЈНМВ број 31/2018 – Противградне ракете

07.08.2018. Обавештење о закљученом уговору

31.07.2018. Одлука о додели уговора

20.07.2018. Позив за подношење понуда

20.07.2018. Конкурсна документација

 

09.07.2018. ЈН бр. 30/2018 -Уређење некатегорисаних путева – стабилизација путних подлога на атарским путевима на територији општине Кула

16.08.2018. Обавештење о закљученом уговору

13.08.2018. Одлука о додели уговора

09.07.2018. Позив

09.07.2018. Конкурсна документација

 

28.06.2018.JНМВ бр.27/2018 – Набавка контејнера за отпад

31.07.2017. Обавештење о закљученом уговору

13.07.2018. Одлука о додели уговора

28.06.2018.Позив за подношење понуда

28.06.2018. Конкурсна документација

 

27.06.2018. ЈНМВ бр. 29/2018 – Противградне ракете

18.07.2018. Обавештење о обустави поступка

10.07.2018. Одлука о обустави поступка

27.06.2018. Позив за подношење понуда

27.06.2018. Конкурсна документација

 

26.06.2018. ЈН бр. HUSRB/1602/32/0115-2 – пружање услуга и логистике у организацији два фестивала у оквиру Тематске недеље у Кули и Руском Крстуру

26.06.2018. Позив и конкурсна документација

 

22.06.2018. ЈНМВ бр. 28/2018 – Набавка медицинског и канцеларијског намештаја за потребе специјалистичке службе Дома здравља у Кули

27.07.2018. Обавештење о закљученом уговору

13.07.2018. Одлука о додели уговора

27.06.2018. Обавештење о продужењу рока за достављање понуда

27.06.2018. Измена бр.2 конкурсне документације

27.06.2018. Одговор бр. 2

25.06.2018. Измена бр.1 конкурсне документације

25.06.2018. Питања и одговори везани за конкурсну документацију

22.08.2018. Позив за подношење понуда

22.06.2018. Конкурсна документација

 

19.06.2018. Заједничка ЈН бр. 26/2018 – Енергенти за кориснике буџетских средстава за грејну сезону 2018/2019 годину

06.09.2018. Обавештење о закљученом уговору

03.08.2018. Одлука о додели уговора

23.07.2018. Питања и одговори

19.07.2018. Обавештење о продужењу рока за достављање понуда

19.07.2018. Измена бр. 5 конкурсне документације

19.07.2018. Одговори на питања

17.07.2018. Обавештење о продужењу рока за достављање понуда

17.07.2018. Измена бр.4 конкурсне документације

13.07.2018. Питања и одговори 2

02.07.2018. Измена бр.3 конкурсне документације

02.07.2018. Измена бр.2 конкурсне документације

22.06.2018. Измена бр.1 конкурсне документације

22.06.2018. Питања и одговори 1

19.06.2018. Конкурсна документација

19.06.2018. Позив

 

01.06.2018. ЈН бр. 23/2018 – Замена опреме за дезинфекцију пијаће воде у постојећем објекту бунара БШ6 у Црвенки

16.08.2018. Обавештење о закљученом угвору

08.08.2018. Одлука о додели уговора

27.07.2018. Одговор бр.3

27.07.2018. Измене и допуне бр.3 конкурсне документације

27.07.2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

24.07.2018. Закључак о наставку поступка

26.06.2018. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

22.06.2018. Одговор бр. 2

22.06. 2018. Измена бр. 2 конкурсне документације

20.06.2018. Измена бр.1 конкурсне документације

20.06.2018. Одговор

01.06.2018. Позив

01.06.2018. Конкурсна документација

 

01.06.2018. ЈНМВ бр. 24/2018 – Санација паркинга у Кули на Фрагменту

20.06.2018. Обавештење о закљученом уговору

14.06.2018. Одлука о додели уговора

01.06.2018. Позив

01.06.2018. Конкурсна доументација

 

31.05.2018. ЈНМВ 22/2018 – Набавка контејнера за отпад

21.06.2018. Обавештење о закљученом уговору

15.06.2018. Обавештење о обустави поступка за Партију 2

14.06.2018. Одлука о додели уговора

06.06.2018. Одговор 2

05.06.2018. Oдговор 1

05.06.2018. Измена бр. 1 конкурсне документације

05.06.2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

31.05. 2018. Позив

31.05.2018. Конкурсна документација

 

22.05.2018. ЈНМВ бр. 19/2018 – Дератизација, дезинсекција и уништавање крпеља на територији општине Кула

14.11.2018. Обавештење о закљученом уговору

11.10.2018. Одлука о додели уговора

20.09.2018. Обавештење о продужењу рока за достављање понуда

20.09.2018. Измена бр. 4 конкурсне документације

20.09.2018. Одлука о наставку поступка

15.06.2018. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

15.06.2018. Измена бр.3 конкурсне документације

15.06.2018. Питања и одговори везани за конкурсну документацију

14.06.2018. Измена бр. 3 конкурсне документације

14.06.2018. Одговор бр. 3

13.06.2018. Измена бр. 2 конкурсне документације

13. 06. 2018. Одговор

07.06.2018. Измена 1 конкурсне документације

07.06.2018. Oдговор 1

22.05.2018. Позив

22.05.2018. Конкурсна документација

 

16.05.2018. ЈНМВ бр. 21/2018 – Изградња хидрантског вода за спортску халу у Сивцу

12.06.2018. Обавештење о закљученом уговору

28.05.2018. Одлука о додели уговора

16.05.2018. Позив за подношење понуда

16.05.2018. Конкурсна документација

 

09.05.2018. ЈНМВ бр. 20/2018 – Геодетске услуге

06.06.2018. Обавештење о закљученом уговору

25.05.2018. Одлука о додели уговора

16.05.2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

16.05.2018. Измена 1 конкурсне документације

16.05.2018. Питања и одговори везани за конкурсну документацију

10.05.2018. Обавештење о продужењу рока за постављање понуда

09.05.2018. Конкурсна документација

09.05.2018. Позив за подношење понуда

 

12.04.2018. ЈНМВ бр. 18/2018 – Изградња система видео надзора у образовним установама и на раскрсници на територији општине Кула

27.04.2018. Обавештење о закљученом уговору

25.04.2018. Одлука о додели уговора

12.04.2018. Позив за подношење понуда

12.04.2018. Конкурсна документација

 

03.04.2018. ЈН 17/2018 – Санација пешачких стаза у улици М.Тита у Кули

31.10.2018. Одлука о измени уговора

30.05.2018. Обавештење о закљученом уговору

09.05.2018. Одлука о додели уговора

03.04.2018. Позив

03.04.2018. Конкурсна документација

 

03.04.2018. ЈНМВ бр. 16/2018 – Грађевински материјал и ПВЦ столарија за породице избеглица на територији општине Кула

04.05.2018. Обавештење о закљученом уговору

18.04.2018. Одлука о додели уговора

03.04.2018. Позив за подношење понуда

03.04.2018. Конкурсна документација

 

30.03.2018. ЈНМВ 15/2018 – Реконструкција фекалних црпних станица у Кули

17.04.2018. Обавештење о закљученом уговору

13.04.2018. Одлука о додели уговора

30.03.2018. Позив за подношење понуда

30.03.2018. Конкурсна документација

 

28.03.2018. ЈНМВ бр. 14/2018 – Уређење центра Руског Крстура

18.04.2018. Обавештење о закљученом уговору

12.04.2018. Одлука о додели уговора

28.03.2018. Позив за достављање понуда

28.03.2018. Конкурсна документација

 

23.03.2018. ЈН бр. 13/2018 – Ангажовање пољочуварске службе

30.04.2018. Обавештење о закљученом уговору

27.04.2018. Одлука о додели уговора

23.03.2018. Позив

23.03.2018. Конкурсна документација

 

22.03.2018. ЈНМВ бр. 12/2018 – Одржавање софтверског пакета – информационог система „Хермес“

11.04.2018. Обавештење о закљученом уговору

03.04.2018. Одлука о додели уговора

22.03.2018. Позив за подношење понуда

22.03.2018. Конкурсна документација

 

15.03.2018. ЈНМВ бр. 10/2018 – Чишћење и одржавање хигијене

30.03.2018. Обавештење о закљученом уговору

28.03.2018. Одлука о додели уговора

20.03.2018. Одговор на питања понуђача

19.03.2018. Измена бр.1 конкурсне документације

15.03.2018. Позив за подношење понуда

15.03.2018. Конкурсна документација

 

14.03.2018. ЈНМВ бр. 11/2018 – Вертикална и хоризонтална сигнализација

30.03.2018. Обавештење о закљученом уговору

26.03.2018. Одлука о додели уговора

14.03.2018. Конкурсна документација

14.03.2018. Позив

 

07.03.2018. ЈНМВ бр. 9/2018 – Електроматеријал

29.03.2018. Обавештење о закљученом уговору

20.03.2018. Одлука о додели уговора

07.03.2018. Позив

07.03.2018. Конкурсна документација

 

05.03.2018. ЈН бр. 8/2018 – Физичко-техничко обезбеђење

17.04.2018. Обавештење о закљученом уговору

10.04.2018. Одлука о додели уговора

05.03.2018. Позив

05.03.2018. Конкурсна документација

 

02.03.2018. ЈН бр. 5/2018 – Испорука електричне енергије за јавну расвету и потпуно снабдевање

18.04.2018. Обавештење о закљученом уговору

04.04.2018. Одлука о додели уговора

02.04.2018. Одговор на питање понуђача

23.03.2018. ЈН Електричне енергије Кула финална измена

23.03.2018. Измењена конкурсна документација

Потпуно снабдевање Кула

Јавна расвета Кула

02.03.2018 Конкурсна документација

02.03.2018. Позив

 

02.03.2018. ЈН бр 7/2018 – Уређење парцеле спортске хале у Сивцу са изградњом атмосферске канамлизације и инсталацијом спољне расвете

18.04.2018. Обавештење о закљученом уговору

22.03.2017. Одговор на питање понуђача

03.04.2018. Одлука о додели уговора

02.03.2018. Позив

02.03.2018. Конкурсна документација

 

26.02.2018. ЈНМВ бр. 6/2018 – Одржавање семафора на територији општине Кула

19.03.2018. Обавештење о закљученом уговору

08.03.2018. Одлука о додели уговора

26.02.2018. Конкурсна документација

26.02.2018. Позив

 

01.02.2018. ЈНМВ бр. 4/2018 – Набавка горива за потребе службених возила

05.04.2018. Обавештење о закљученом уговору

14.02.2018. Одлука о додели уговора

01.02.2018. Позив за подношење понуда

01.02.2018. Конкурсна документација

 

31.01.2018. ЈНМВ бр. 3/2018 – Редован сервис службених возила

22.02.2018. Обавештење о закљученом уговору

13.02.2018. Одлука о додели уговора

Измена бр. 1 конкурсне документације

31.01.2018. Позив за подношење понуда

31.01.2018. Конкурсна документација

 

30.01.2018. ЈНМВ бр. 2/2018 – Превоз ученика средњих школа за 2018/2019.годину

21.02.2018. Обавештење о закљученом уговору – партија 2

21.02.2018. Обавештење о закљученом уговору – партија 1

09.02.2018. Одлука о додели уговора

30.01.2018. Позив за подношење понуда

30.01.2018. Конкурсна документација

 

26.01.2018. ЈН бр. 1/2018 – Социјална заштита за децу и одрасле са сметњама у менталном и физичком развоју

16.03.2018. Обавештење о закљученом уговору

28.02.2018. Одлука о додели уговора

26.01.2018. Позив за подношење понуда

26.01.2018. Конкурсна документација

 


ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2017. ГОДИНА

29.12.2017. ЈНМВ бр. 48/2017 – Набавка комбинованог возила за комуналне потребе

17.01.2018. Обавештење о закљученом уговору

11.01.2018. Одлука о додели уговора

29.12.2017. Конкурсна документација

29.12.2017. Позив за подношење понуда

 

21.12.2017. ЈНМВ бр. 47/2017 – Набавка и имплементација пољопривредног софтвера базе података за пољопривредно земљиште

04.01.2018. Обавештење о закљученом уговору

02.01.2018. Одлука о додели уговора

21.12.2017. Конкурсна документација

21.12.2017. Позив за подношење понуда

 

15.12.2017. ЈНМВ бр. 46/2017 – Набавка туцаника за равнање путева

11.01.2018. Обавештење о закљученом уговору

28.12.2017. Одлука о додели уговора

15.12.2017. Конкурсна документација

15.12.2017. Позив за подношење понуда

 

30.11.2017. ЈНМВ бр. 45/2017 – Изградња трафо станице за потребе Дома здравља у Кули

21.12.2017. Обавештење о закљученом уговору

11.12.2017. Одлука о додели уговора

30.11.2017. Конкурсна документација

30.11.2017. Позив за поношење понуда

 

22.11.2017. ЈНМВ бр. 43/2017 – Рачунарска опрема за зграду Општинске управе Кула

01.12.2017. Одлука о додели уговора

22.11.2017. Позив за подношење понуда

22.11.2017. Конкурсна документација

 

22.11.2017. ЈНМВ бр. 44/2017 – Уклањање дивљих депонија на територији општине Кула

07.12.2017. Обавештење о закљученом уговору

04.12.2017. Одлука о додели уговора

22.11.2017. Конкурсна документација

22.11.2017. Позив за подношење понуда

 

15.11.2017. ЈНМВ бр. 42/2017 – Набавка садног материјала

05.12.2017. Обавештење закљученом уговору

28.11.2017. Одлука о додели уговора

17.11.2017. Обавештење о продужењу рока за достављање понуда

17.11.2017. Измена бр.1 конкурсне документације

15.11.2017. Конкурсна документација

15. 11. 2017. Позив за подношење понуда

 

25.10.2017. ЈН бр. 40/2017 – Израда пројектно-техничке документације и техничка контрола изградње локалног пута регионалног значаја Сивац – Стапар

13.12.2017. Обавештење о закљученом уговору

29.11.2017. Одлука о додели уговора

21.11.2017. Одговори на питања

16.11.2017. Одговор бр. 4

15.11.2017. Одговор бр.3

10.11.2017. Питања и одговори

07.11.2017. Измена бр.1 конкурсне документације

31.10.2017. Питања и одговори

25.10.2017. Конкурсна документација

25.10.2017. Позив за достављање понуда

 

29.09.2017. ЈН бр. 39/2017 – Одржавање информационог система локалне пореске администрације – ИС ЛПА

09.10.2017. Одлука о додели уговора

29.09.2017. Обавештење

29.09.2017. Конкурсна документација

 

26.09.2017. ЈНМВ бр. 31/2017 – Геодетске услуге

01.11.2017. Обавештење о закљученом уговору

20.10.2017. Одлука о додели уговора

10.03.2017. Обавештење о продужењу рока за доставу понуда

03.10.2017. Измена бр.1 конкурсне документације

02.10.2017. Oдговор

26.09.2017. Конкурсна документација

26.09.2017. Позив за подношење понуда

 

21.09.2017. ЈНМВ бр. 41/2017 – Набавка и уградња електронских делитеља трошкова грејања

11.10.2017. Обавештење о закљученом уговору

02.10.2017. Одлука о додели уговора

21.09.2017. Конкурсна документација

21.09.2017. Позив за достављање понуда

 

15.09.2017. ЈНМВ 37/2017- Каптално одржавање пута у насељу Руски Крструр

12.10.2017. Обавештење о закљученом уговору

27.09.2017. Одлука о додели уговора

15.09.2017. Конкурсна документација

15.09.2017. Позив за подношење понуда

 

14.09.2017. ЈН 38/2017 – Набавка добара – Стручна литература ИНГ-ПРО

04.10.2017. Обавештење о закљученом уговору

25.09.2017. Одлука о додели уговора

14.09.2017. Конкурсна документација

14.09.2017. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

 

07.09.2017. ЈН бр. 36/2017 – Социјална заштита за децу са сметњама у развоју – ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА

Обавештење о закљученом уговору

12.10.2017. Одлука о додели уговора

07.09.2017. Конкурсна документација

07.09.2017. Позив за достављање понуда

 

23.08.2017. ЈНМВ бр. 35/2017 – Канцеларијски материјал по партијама

08.09.2017. Обавештење о закљученом уговору

01.09.2017. Одлука о додели уговора

28.08.2017. Одговор

23.08.2017. Позив за подношење понуда

23.08.2017. Конкурсна документација

 

15.08.2017. ЈНМВ бр. 34/2017 – Превоз ученика средњих школа са територије општине Кула за прво полугодиште школске 2017/2018 године по партијама

04.09.2017. Обавештење о закљученом уговору Партија 2

04.09.2017. Обавештење о закљученом уговору Партија 1

28.08.2017. Одлука о додели уговора

15.08.2017. Позив за достављање понуда

15.08.2017. Конкурсна документација

 

15.08.2017. ЈНМВ бр. 33/2017 – Енергенати за кориснике буџетских средстава за грејну сезону 2017/2018

30.10.2017. Обавештење о закљученом уговору

21.09.2017. Одлука о додели уговора

11.09.2017. Обавештење о продужењу рока за достављање понуда

11.09.2017. Измена бр. 3

11.09.2017. Питања и одговори

11.09.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

11.09.2017. Измена 2 конкурсне документације

11.09.2017. Одовор на питања

08.09.2017. Одговор на питања

05.09.2017. Измена конкурсне документације

15.08.2017. Позив за достављање понуда

15.08.2017. Конкурсна документација

 

01.08.2017. ЈНМВ бр. 32/2017. – Инвестиционо одржавање општинског објекта у М.Тита 148 у Сивцу – други део

17.08.2017. Обавештење о закљученом уговору

10.08.2017. Одлука о додели уговора

01.08.2017. Конкурсна документација

01.08.2017. Позив за подношење понуда

 

14.07.2017. ЈНМВ бр. 30/2017 – ПВЦ столарија за породице избеглица на територији општине Кула

09.08.2017. Обавештење о закљученом уговору

25.07.2017. Одлука о додели уговора

21.07.2017. Одговор на захтев за додатним информацијама

14.07.2017. Позив за подношење понуда

14.07.2017. Конкурсна документација

 

11.07.2017. JН 24/2017 – Уређење некатегорисаних атарских путева на територији општине Кула

09.08.2017. Обавештење о закљученом уговору

25.07.2017. Одлука о додели уговора

11.07.2017. Koнкурсна документација

11.07.2017. Позив за подношење понуда

 

29.06.2017.ЈНМВ бр.29/2017- Дератизација, дезинсекција и уништавање крпеља

14.07.2017. Обавештење о закљученом уговору

10.07.2017. Oдлука о додели уговора

05.07.2017. Oдговор на питања

29.06.2017. Конкурсна докуметација

29.06.2017.Позив за подношење понуда

 

22.06.2017.ЈНМВ бр.28/2017- Клима уређаји за зграду општинске управе

13.07.2017. Обавештење о закљученом уговору

05.07.2017. Oдлука о додели уговора

30.06.2017. Обавештење о продужењу рока за достављање понуда

30.06.2017. Измена конкурсне докуметације бр.2

30.06.2017. Одговор бр.2

26.06.2017. Измена конкурсне документацијe

22.06.2017. Конкурсна документација

22.06.2017. Позив

 

21.06.2017. ЈНМВ бр. RHP-W2-03-404-49/2017 Набавка грађевинског материјала

20.07.2017. Обавештење о закљученом уговору

21.06.2017.- Одлука о додели уговора

 

15.06.2017. ЈНМВ бр. 27/2017 – Грађевински материјал и ПВЦ столарија за породице избеглицa на територији општине Кула

06.07.2017. Oбавештење о закљученом уговору

28.06.2017.- Одлука о додели уговора

28.06.2017.- Обавештење о обустави поступка за Партију 2

15.06.2017. Позив

15.06.2017. Конкурсна документација

 

12.06.2017. ЈНМВ бр. 26/2017 – – Реконструкција фекалних црпних станица у Кули

17.01.2018. Обавештење о споразумном раскиду уговора

12.07.2017. Oбавештење о закљученом уговору

28.06.2017. Одлука о додели уговора

19.06.2017. Одговор бр.2

16.06.2017. Обавештење о продужењу рока

16.06.2017. Измена конкурсне документације

16.06.2017. Одговор

12.06.2017. Конкурсна документација

12.06.2017. Позив за подношење понуда

 

09.06.2017. ЈНМВ бр. 25/2017 – Објављивање тендера и јавних огласа

04.07.2017. Обавештење о закљученом уговору

21.06.2017.- Одлука о додели уговора

09.06.2017. Конкурсна документација

09.06.2017. Позив

 

17.05.2017. ЈНМВ бр. 23/2017 – Израда идејног пројекта санације, адаптације и реконструкције Спортске хале у Црвенки

06.07.2017. Oбавештење о закљученом уговору

21.06.2017.-Одлука о додели уговора

17.05.2017. Позив за подношење понуда

17.05.2017. Конкурсна документација

 

12.05.2017. ЈМНВ бр. 22/2017 – Санација коловоза на територији општине Кула

14.02.2018. Обавештење о закљученом уговору

03.01.2018. Одлука бр 2 о додели уговора

07.06.2017. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

29.05.2017. Одлука о додели уговора

12.05.2017. Конкурсна документација

12.05.2017. Позив

 

12.05.2017 ЈМНВ бр. 21/2017 – Инвестиционо одржавање Општинског објекта на адреси Маршала Тита 148 у Сивцу

07.06.2017. Обавештење о закљученом уговору

29.05.2017. Одлука о додели уговора

19.05.2017. Одговор

15.05.2017. Обавештење о продужењу рока

15.05.2017. Измењена конкурсна документација

12.05.2017. Конкурсна документација

12.05.2017. Позив

 

10.05.2017. ЈН 20/2017 – Социјална заштита за децу и одрасле са сметњама у менталном и физичком развоју

16.06.2017. Oбавештење о закљученом уговору

14.06.2017. Одлука о додели уговора

10.05.2017. Конкурсна документација

10.05.2017. Позив за подношење понуда

 

09.05.2017. ЈН 19/2017 -Изградња прикључка на гасовод, мерно регулационе станице и унутрашње гасне инсталације са уградњом гасне контејнерске котларнице и разводне топловодне инсталације

16.06.2017. Oбавештење о закљученом уговору

14.06.2017. Одлука о додели уговора

31.05.2017. Измена 2 конкурсне документације

24.05.2017. Одговор 2

22.05.2017. Одговор

22.05.2017. Измењена конкурсна документација

09.05.2017. Конкурсна документација

09.05.2017. Позив за подношење понуда

 

27.04.2017. ЈНМВ 18/2017 – Испорука електричне енергије за потпуно снабдевање

22.06.2017.- Обавештење о закљученом уговору

01.06.2017. Одлука о додели уговора

24.05.2017. Набавка струје

24.05.2017. Измењена конкурсна документација

24.05.2017. Питања и одговори

27.04.2017. Конкурсна документација

27.04.2017. Позив

 

07.04.2017. ЈНМВ бр. 17/2017 – Грађевински материјал за породице избеглица на територији општине Кула

27.04.2017. Обавештење о обустави поступка

19.04.2017. Одлука о обустави поступка

11.04.2017. Одговор

07.04.2017. Конкурсна документација

07.04.2017. Позив за подношење понуда

 

28.03.2017. ЈН бр. 16/2017 – Одржавање и надоградња софтверског пакета – Информационог система Хермес

18.04.2017. Обавештење о закљученом уговору

07.04.2017. Одлука о додели уговора

28.03.2017. Позив

28.03.2017. Конкурсна документација

 

27.03.2017. ЈНМВ бр. 15/2017 – Хоризонтална сигнализација

21.04.2017. Обавештење о закљученом уговору

12.04.2017. Одлука о додели уговора

Обавештење о продужењу рока за доставу понуда

03.04.2017. Измењена конкурсна документација

03.04.2017. Одговор

27.03.2017. Позив

27.03.2017. Конкурсна документација

 

17.03.2017. ЈН 14/2017 – Ангажовање пољочуварске службе

04.05.2017. Обавештење о закљученом уговору

24.04.2017. Одлука о додели уговора

18.04.2017. Одговор на питања

11.04.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

28.03.2017. Конкурсна документација – друга измена

27.03.2017. Измењена конкурсна документација

17.03.2017. Позив за подношење понуда

17.03.2017. Конкурсна документација

 

03.03.2017. ЈНМВ 13/2017 – Возило са платформом за рад на висини за одржавање јавне расвете

17.03.2017. Обавештење о закљученом уговору

14.03.2017. Одлука о додели уговора

03.03.2017. Позив за подношење понуда

03.03.2017. Конкурсна документација

 

03.03.2017. ЈНМВ 11/2017 – Вертикална сигнализација

27.03.2017. Обавештење о закљученом уговору

17.03.2017. Одлука о додели уговора

03.03.2017. Позив

03.03.2017. Конкурсна документација

 

28.02.2017. ЈНМВ бр. 12/2017 – Набавка услуга: чишћење и одржавање хигијене

27.03.2017. Обавештење о закљученом уговору

14.03.2017. Одлука о додели уговора

02.03.2017. Одговор на Захтев за додатним појашњењима конкурсне документације

28.02.2017. Конкурсна документација

28.02.2017. Позив за подношење понуда

 

24.02.2017. ЈНМВ бр. 09/2017 – Набавка добара стручна литература

23.03.2017. Обавештење о закљученом уговору

06.03.2017. Одлука

24.02.2017. Конкурсна документација

24.02.2017. Обавештење о покретању поступка

 

23.02.2017. ЈНМВ бр. 10/2017 – Одржавање семафора

15.03.2017. Обавештење о закљученом уговору

06.03.2017. Одлука о додели уговора

23.02.2017. Конкурсна документација

23.02.2017. Позив за подношење понуда

 

17.02.2017. ЈН бр. 6/2017 – Физичко-техничко обезбеђење

31.03.2017. Обавештење о закљученом уговору

23.03.2017. Одлука о додели уговора

17.02.2017. Позив за подношење понуда

17.02.2017. – Конкурсна документација

 

17.02.2017. ЈНМВ бр. 7/2017 – Набавка електроматеријала

27.03.2017. Обавештење о закљученом уговору

06.03.2017. Одлука о додели уговора

24.02.2017. Одговор

24.02.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење пријава

24.02.2017. Измењена конкурсна документација

17.02.2017. Позив за подношење понуда

17.02.2017. – Конкурсна документација

 

14.02.2017. ЈНМВ бр 8/2017 – Набавка добара – горива за потребе службених возила

20.03.2017. Обавештење о закљученом уговору

24.02.2017. Одлука о додели уговора

14.02.2017. Позив за подношење понуда

14.02.2017. Конкурсна документација

 

14.02.2017. ЈН бр 38/2016 – Изградња јавне расвете саобраћајница у радној зони у блоку 66 у Кули

19.04.2017. Обавештење о закљученом уговору

29.03.2017. Одлука о додели уговора

16.03.2017. Одговор на питање

14.03.2017. Одговор на захтев за додатним информацијама

10.03.2017. Одговор на постављено питање

10.03.2017. Измењена конкурсна документација

14.02.2017. Конкурсна документација

14.02.2017. Позив за подношење понуда

 

09.02.2017. ЈНМВ 5/2017 – Превоз ученика средњих школа са територије општине Кула за друго полугодиште 2016/2017 године

07.03.2017. Обавештење о закљученом уговору Партија 2

01.03.2017. Обавештење о закљученом уговору

23.02.2017. Одлука о додели уговора

09.02.2017. Конкурсна документација

09.02.2017. Позив за подношење понуда

 

03.02.2017. ЈНМВ бр. 4/2017 – Стручни надзор над извођењем радова на изградњи недостајуће канализационе мреже у Кули и Црвенки

21.02.2017. Обавештење о закљученом уговору

14.02.2017. Одлука о додели уґовора

08.02.2017. – Обавештење о продужењу рока за доставу понуда

08.02.2017. – Измена конкурсне документације

03.02.2017. Конкурсна документација

03.02.2017. Позив за подношење понуда

 

30.01.2017 ЈН бр 1/2017 – Социјална заштита за децу и одрасле са сметњама у менталном и физичком развоју

02.03.2017. Обавештење о закљученом уговору

28.01.2017. Одлука о додели уговора

17.02.2017. Измена конкурсне документације

30.01.2017. Позив за подношење понуда

30.01.2017. Конкурсна документација

 

27.01.2017. – ЈНМВ бр.3/2017 – Набавка услуга: Редован сервис службених возила

23.02.2017. Обавештење о закљученом уговору

10.02.2017. Одлука о додели уговора

27.01.2017. Конкурсна документација

27.01.2017. Позив за подношење понуда

 

27.01.2017. ЈН бр. 2/2017 – Електрична енергија за јавну расвету на територији општине Кула

08.05.2017. Обавештење о закљученом уговору

06.03.2017. Одлука о додели уговора

27.01.2017. Мерна места и потрошња

27.01.2017. Позив за подношење понуда

27.01.2017. Конкурсна документација

 


ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2016. ГОДИНА

29.12.2016. ЈН бр.37/2016 – Набавка услуге – Стручни надзор над извођењем недостајуће уличне канализационе мреже у Кули и Црвенки

23.01.2017. Обавештење о обустави поступка

13.01.2017. Одлука о обустави поступка

29.12.2016. Позив за подношење понуда

29.12.2016. Конкурсна документација

 

14.12.2016. ЈН бр.36/2016 – Набавка услуге – Израда пројектно-техничке документације за изградњу постројења за пречишћавање воде

25.01.2017. Обавештење о закљученом уговору

17.01.2017. – Одлука о додели уговора

13.01.2017. – Одговор на захтев за појашњењем конкурсне документације

04.01.2016. – Одговор бр.2 на Захтев за додатним појашњењима конкурсне документације

04.01.2016. – Одговор бр.1 на Захтев за додатним појашњењима конкурсне документације

14.12.2016. Позив за подношење понуда

14.12.2016. Конкурсна документација

 

23.11.2016. ЈНМВ бр.35/2016 – Набавка радова – Санација и рекултивација напуштеног површинског копа опекарске глине у Кули

Обавештење о закљученом уговору 14.12.2016.

23.11.2016. Позив за подношење понуда

23.11.2016. Конкурсна документација

 

18.11.2016. ЈНМВ бр.34/2016 – Набавка радова – Поплочавање платоа на пијаци у Сивцу

07.12.2016. Обавештење о закљученом уговору

29.11.2016. – Одлука о додели уговора

18.11.2016. Позив за подношење понуда

18.11.2016. Конкурсна документација

 

14.11.2016. ЈНМВ бр.33/2016 – Набавка услуга – Техничка помоћ, саветовање и едукација у процесу формирања и изградње капацитета локалне акционе групе

07.12.2016. Обавештење о закљученом уговору

25.11.2016. – Одлука о додели уговора

14.11.2016. Позив за подношење понуда

14.11.2016. Конкурсна документација

 

06.10.2016. ЈН бр.32/2016 – Набавка радова – Извођење додатних (непредвиђених) радова на реконструкцији улице Јосипа Крамера

28.10.2016. Обавештење о закљученом уговору

12.10.2016. Одлука о додели уговора

06.10.2016. Обавештење

06.10.2016. Конкурсна документација

 

04.10.2016. ЈН бр.31/2016 – Извођење додатних радова на изградњи спортске хале у Сивцу

03.11.2016. Обавештење о закљученом уговору

11.10.2016. Одлука о додели уговора

04.10.2016. – Обавештење

04.10.2016. – Конкурсна документација

 

29.09.2016. Национални отворени поступак – уговор о набавци добара

Тендерски досије

Анекс 2 – Структура и количина за материјал

Анекс 1 – технички захтеви и стндарди

9 део Б – Уговорни споразум – посебни услови

8 део Ц – Пројектни задатак за грађевински материјал

7 део Ц – Образац испуњености уговора

6 део Б – Општи услови уговора

5 део Б – Банкарске гаранције

4 део А – Образац 3 – Тендерска гаранција за озбиљност понуде

3 део А – Образац 2 – Изјава понуђача

2 део А -Образац 1 – Образац понуде

1. део А – Упутство понуђачима

13.12.2016. Одлука о додели уговора

31.10.2016. Одговор на захтеве за појашњење тендерског досијеа

29.09.2016. Обавештење о покретању набавке

 

08.09.2016. ЈН бр.30/2016 – набавка услуге: Одржавање информационог система локалне пореске администарције

Обавештење о закљученом уговору 14.10.2016.

Одлука о додели уговора 15.09.2016.

Конкурснa документацијa

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда 07.09.2016.

 

06.09.2016. ЈН у отвореном поступку бр. 20/2016, Набавка радова – Извођење недостајаће уличне канализационе мреже у Кули и Црвенки и изградња транзитног потисног вода Црвенка – Кула и његових пратећих објеката 07.10.2016. до 12ч

01.07.2019. Одлука бр 4 о измени уговора

02.10.2018. Одлука о измени 3. уговора

29.03.2018. Одлука о измени 2. уговора

06.09.2017. Одлука о измени уговора

07.12.2016. Обавештење о закљученом уговору

01.12.2016. Одлука о додели уговора

Предмер радова 06.09.2016.

Конкурсна документација 06.09.2016.

Позив за подношење понуда 06.09.2016.

 

24.08.2016. ЈН 29/2016 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору 14.09.2016.

Одлука о додели уговора 31.08.2016.

Конкурсна документација 24.08.2016.

Обавештење 24.08.2016.

 

18.08.2016. ЈНМВ бр.28-2016 – Набавка добара – канцеларијски материјал по партијама

Обавештење о закљученом уговору 09.09.2016.

Одлука о додели уговора 31.08.2016.

Одговор 22.08.2016.

Конкурсна документација 18.08.2016.

Позив за подношење понуда 18.08.2016.

 

12.08.2016. ЈН бр.26-2016 – Набавка добара: Стручна литература по партијама

Обавештење о закљученом уговору 10.09.2016.

Обавештење о обустави преговарачког поступка 08.09.2016.

Обавештење о закљученом уговору 08.09.2016.

Одлука о додели уговора 25.08.2016.

Конкурсна документација 12.08.2016.

Обавештење о покретању поступка 12.08.2016.

 

11.08.2016. ЈНМВ бр.27-2016 – Набавка добара: добра за економско оснаживање породичних домаћинстава избеглица

Обавештење о закљученом уговору 01.09.2016.

Odluka-o-dodeli-ugovora-27-2016

Одлука о додели уговора 24.08.2016.

Конкурсна документација 11.08.2016.

Позив за подношење понуда 11.08.2016.

 

11.08.2016. ЈНМВ бр.25-2016 – Набавка услуге: Израда пројектно-техничке документације за изградњу спортског центра у Кули

Обавештење о закљученом уговору 15.09.2016.

Одлука о додели уговора 31.08.2016.

Odgovor Jnmv 25

Izmena KD Jnmv 25

Обавештење 18.08.2016.

Одговор 18.08.2016.

Измена конкурсне документације 18.08,2016,

Конкурсна документација 11.08.2016.

Позив за подношење понуда 11.08.2016.

 

03.08.2016. ЈН бр. 23-2016 – отворени поступак заједничке јавне набавке добара по партијама – 05.09.2016. до 12 часова

Обавештење о закљученом уговору 14.10.2016.

Одлука о додели уговора 16.09.2016.

Одговор на захтев за додатним информацијама 02.09.2016.

Измена конкурсне документације 02.09.2016.

Обавештење о продужењу рока 01.09.2016.

Измена и допуна конкурсне документације – 01.09.2016.

Одговор на захтев за додатним информацијама 26.08.2016.

Измена и допуна конкурсне документације – 26.08.2016.

Позив за подношење понуда 03.08.2016.

Конкурсна документација 03.08.2016.

 

28.07.2016. ЈНМВ бр. 24-2016 – Превоз ученика средњих школа за прво полугодиште школске 2016-2017 године

Обавештење о закљученом уговору 25.08.2016.

Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru

Обавештење о закљученом уговору 18.08.2016.

Одлука о додели уговора 09.08.2016.

Позив за подношење понуда 28.06.2016.

Конкурсна документација 28.06.2016.

 

25.07.2016. ЈНМВ бр. 22-2016 – Набавка добара: Грађевински материјал за породична домаћинства избеглица

Обавештење о закљученом уговору 25.08.2016.

15 Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-22

Обавештење о закљученом уговору 23.08.2016.

Питања и одговори 29.07.2016.

Позив за подношење понуда 25.07.2016.

Конкурсна документација 25.07.2016.

 

20.07.2016. ЈНМВ бр.21-2016 – Набавка добара: Добра за економско оснаживање породичних домаћинстава избеглица

Обавештење о закљученом уговору 18.08.2016.

Обавештење о закљученом уговору 11.08.2016.

Обавештење о обустави поступка 10.08.2016.

Одлука о додели уговора 01.08.2016.

Позив за подношење понуда 20.07.2016.

Конкурсна документација 20.07.2016.

 

01.07.2016. ЈН у отвореном поступку бр. 18-2016 – Набавка радова – Изградња канализационе мреже у Индустријској зони у Кули

Obavestenje JN 18

Обавештење о закљученом уговору 22.08.2016.

Одговор 29.07.2016.

Одговор 25.07.2016.

Позив за подношење понуда 01.07.2016.

Конкурсна документација 01.07.2016.

 

23.06.2016. ЈНМВ бр.19-2016 Набавка добара: Нови путнички аутомобили по систему „старо за ново“ – 01.07.2016. до 12 часова

Обавештење о обустави поступка 19.07.2016.

Одлука о обустави поступка 13.07.2016.

Одговор 30.06.2016.

Обавештење о продужењу рока 30.06.2016.

Измена и допуна конкурсне документације 30.06.2016.

Одговор 28.06.2016.

Обавештење о продужењу рока 28.06.2016.

Измена и допуна конкурсне документације 28.06.2016.

Позив за подношење понуда 23.06.2016.

Конкурсна документација 23.06.2016.

 

27.05.2016. ЈН у отвореном поступку бр. 9-2016 – Набавка радова – Адаптација вод. мреже и изградња шахтова у ул. П. Драпшина – 11.04.2016. до 12:30 часова

1 -KD-10.03.2016.

Обавештење о закљученом уговору 27.05.2016.

Одлука о додели уговора 09.05.2016.

Одговор 23.03.2016.

Измена и допуна конкурсне документације 23.03.2016.

Позив за подношење понуда 10.03.2016.

Конкурсна документација 10.03.2016.

 

06.05.2016. ЈНМВ бр.17-2016 – набавка добара – Добра за економско оснаживање породичних домаћинстава избеглица – 12.05.2016. до 12 часова

1 -kd-04.05.2016.

Обавештење о закљученом уговору 14.06.2016.

Обавештење о закљученом уговору 09.06.2016.

Обавештење о закљученом уговору 06.06.2016.

Одлука о додели уговора 26.05.2016.

Обавештење о продужењу рока 06.05.2016.

Измена и допуна конкурсне документације 06.05.2016.

Позив за подношење понуда 04.05.2016.

Конкурсна документација 04.05.2016.

 

22.04.2016. ЈН бр.15-2016 – Набавка радова – Реконструкција улице Јосипа Крамера са изградњом канализационе и водоводне мреже 16.05.2016. до 12 часова

Обавештење о закљученом уговору 16.06.2016.

Одлука о додели уговора 02.06.2016.

Одговор 13.05.2016.

Измена конкурсне документације 13.05.2016.

Обавештење о продужењу рока 13.05.2016.

Одговор 22.04.2016.

Измена и допуна конкурсне документације 22.04.2016.

Одговор 18.04.2016.

Позив за подношење понуда 15.04.2016.

Конкурсна документација 15.04.2016.

 

19.04.2016. ЈНМВ бр.13-2016 – Набавка добара – Електрична енергија за потпуно снабдевање – 15.04.2016. до 12:30 часова

Обавештење о закљученом уговору 26.05.2016.

Одлука о додели уговора 21.04.2016.

Набавка струје 07.04.2016.

Позив за подношење понуда 07.04.2016.

Конкурсна документација 07.04.2016.

 

18.04.2016. ЈНМВ бр. 14-2016 – Набавка услуге: Одржавање софтверског пакета – информационог система „Хермес“ – 11.04.2016. до 10 часова

Обавештење о закљученом уговору 18.04.2016.

Одлука о додели уговора 13.04.2016.

Одговор 04.04.2016.

Одговор 04.04.2016.

Позив за подношење понуда 01.04.2016.

Конкурсна документација 01.04.2016.

 

07.04.2016. ЈНМВ бр.11-2016 – Набавка услуге – Редован сервис службених возила – 24.03.2016. до 12 часова

Odluka 07.04.2016.

Obavestenje 18.03.2016.

Izmene I Dopune Konkursne Dokumentacije 18.03.2016.

Konkursna Dokumentacija 16.03.2016.

Poziv 16.03.2016.

 

06.04.2016. ЈНМВ 10-2016 – Набавка услуге – Физичко-техничко обезбеђење – 22.03.2016. до 12 часова

Обавештење о закљученом уговору 06.04.2016.

Одлука о додели уговора 24.03.2016.

1 -KD-14.03.2016.

Позив за подношење понуда 14.03.2016.

Конкурсна документација 14.03.2016.

 

06.04.2016. ЈНМВ бр.8-2016 – до 15.03.2016. до 12 часова

Обавештење о закљученом уговору 06.04.2016.

Одлука о додели уговора 24.03.2016.

Позив за подношење понуда 07.03.2016.

Конкурсна документација 07.03.2016.

 

30.03.2016. ЈНМВ бр. 12-2016 – Превоз ученика средњих школа за друго полугодиште школске 2015/2016 – 25.03.2016. до 12 часова

Обавештење о закљученом уговору 29.03.2016.

Одлука о додели уговора 28.03.2016.

Позив за подношење понуда 17.03.2016.

Конкурсна документација 17.03.2016.

 

29.03.2016. ЈНМВ бр. 7-2016 – Набавка услуге: Превоз ученика средњих школа за друго полугодиште школске 2015/2016 године – 14.03.2016. до 12 часова

Обавештење 17.03.2016.

Одлука 15.03.2016.

Позив за подношење понуда 05.03.2016.

Конкурсна документација 05.03.2016.

 

17.03.2016. ЈНМВ бр. 6-2016 – Набавка услуге: Превоз ученика средњих школа за друго полугодиште школске 2015/2016 године – 14.03.2016. до 12 часова

Обавештење о закљученом уговору 17.03.2016

Одлука о додели уговора 15.03.2016.

Позив за подношење понуда 05.03.2016

Конкурсна документација 05.03.2016

 

16.03.2016. ЈН бр. 3-2016 – Грађевински материјал за интерно расељена лица и избеглице на територији општине Кула – 11.02.2016. до 12 часова

Обавештење 16.03.2016.

Обавештење о закљученом уговору 10.03.2016.

Одлука о додели уговора 29.02.2016.

Обавештење о продужењу рока 12.02.2016.

Одговор 12.02.2016.

Измена и допуна конкурсне документације 12.02.2016.

Обавештење 09.02.2016.

Одговор 09.02.2016.

Измена и допуна конкурсне документације 09.02.2016.

Позив за подношење понуда 02.02.2016

Конкурсна документација 02.02.2016.

 

15.03.2016. ЈН бр. 5-2016 – Набавка радова: Изградња санитарног чвора на пијаци у Сивцу – 09.03.2016. до 12 часова

Одговор 08.03.2016.

Обавештење 25.03.2016.

Одлука о додели уговора 15.03.2016.

Обавештење о продужењу рока 08.03.2016.

Измена и допуна конкурсне документације 08.03.2016.

Позив за подношење понуда 29.02.2016.

Конкурсна документација 29.02.2016.

 

10. 03.2016. ЈН бр 4-2016 – Набавка услуге: чишћење и одржавање хигијене – 17.02.2016. до 12 часова

Обавештење о закљученом уговору 10.03.2016.

Одлука о додели уговора 25.02.2016

Обавештење о продужењу рока 12.02.2016.

Одговор 12.02.2016.

Измена и допуна конкурсне документације – 12.02.2016.

Позив за подношење понуда – 08.02.2016.

Конкурсна документација – 08.02.2016

 

25.02.2016. ЈНМВ бр. 2-2016 – набавка добара: Потапајуће пумпе за бунар у Кули са монтажом – 08.02.2016. до 12 часова

Одлука о додели уговора 25.02.2016

Позив 29.01.2016.

Обавештење о продужењу рока 08.02.2016.

Обавештење 02.03.2016.

Конкурсна документација 29.01.2016.

Обавештење о закљученом уговору 25.03.2016

 

09.02.2016 ЈНМВ бр 1-2016 – Гориво за потребе службених возила – 05.02.2016. до 12 часова

Позив за подношење понуда 28.01.2016

Конкурсна документација 28.01.2016

Одлука о додели уговора 8.02.2016.

Обавештење о закљученом уговору 29.02.2016.