Izvod iz matične knjige venčanih

NARUČIVANJE IZVODA IZ MATIČNE KNJIGE VENČANIH

  Tip izvoda (obavezno)

  PODACI O OSOBAMA ZA KOJE SE NARUČUJE DOKUMENT

  Ime i prezime ženika (obavezno)

  Ime i devojačko prezime neveste (obavezno)

  Datum venčanja (obavezno)

  Mesto venčanja (obavezno)

  JMBG ženika (obavezno)

  JMBG neveste (obavezno)

  Broj lične karte ženika (obavezno)

  Broj lične karte neveste (obavezno)

  Svrha izdavanja (obavezno)

  PODACI O NARUČIOCU

  JMBG (obavezno)

  Broj lične karte (obavezno)

  Ime i prezime (obavezno)

  Adresa (obavezno)

  Mesto (obavezno)

  Kontakt telefon (obavezno)

  E-mail (obavezno)

  Način dostave dokaza o uplati takse (obavezno)

  Skenirana uplatnica

  Srodstvo sa licem za koje se naručuje izvod (obavezno)

  Ukoliko niste zakonom ovlašćeno lice dostavite punomoć