Izvod iz matične knjige umrlih

NARUČIVANJE IZVODA IZ MATIČNE KNJIGE UMRLIH

  Tip izvoda (obavezno)

  PODACI O OSOBI ZA KOJU SE NARUČUJE DOKUMENT

  Ime umrlog (obavezno)

  Prezime umrlog (obavezno)

  Datum smrti (obavezno)

  Mesto smrti (obavezno)

  Datum rođenja (obavezno)

  Opština i mesto rođenja (obavezno)

  Ime i prezime oca umrlog/e (obavezno)

  Ime i devojačko prezime majke umrlog/e

  Svrha izdavanja (obavezno)

  PODACI O NARUČIOCU

  JMBG (obavezno)

  Broj lične karte (obavezno)

  Ime i prezime (obavezno)

  Adresa (obavezno)

  Mesto (obavezno)

  Kontakt telefon (obavezno)

  E-mail (obavezno)

  Način dostave dokaza o uplati takse (obavezno)

  Skenirana uplatnica

  Srodstvo sa licem za koje se naručuje izvod (obavezno)

  Ukoliko niste zakonom ovlašćeno lice dostavite punomoć