НАРУЧИВАЊЕ ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ

  Тип извода (обавезно)

  ПОДАЦИ О ОСОБИ ЗА КОЈУ СЕ НАРУЧУЈЕ ДОКУМЕНТ

  ЈМБГ (обавезно)

  Број личне карте (обавезно)

  Пол (обавезно)

  МушкиЖенски

  Девојачко презиме

  Име и презиме оца (обавезно)

  Име (обавезно)

  Презиме (обавезно)

  Датум рођења (обавезно)

  Општина и место рођења (обавезно)

  Сврха издавања (обавезно)

  ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

  ЈМБГ (обавезно)

  Број личне карте (обавезно)

  Име и презиме (обавезно)

  Адреса (обавезно)

  Место (обавезно)

  Контакт телефон (обавезно)

  Е-маил (обавезно)

  Начин доставе доказа о уплати таксе (обавезно)

  Скенирана уплатница

  Сродство са лицем за које се наручује извод (обавезно)

  Уколико нисте законом овлашћено лице доставите пуномоћ