Извештаји Завода за јавно здравље Сомбор – квалитет ваздуха

Недељни извештаји:

Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 15.11.2021. – 21.11.2021. год.
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 08.11.2021. – 14.11.2021. год.
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 01.11.2021. – 07.11.2021. год.
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 25.10.2021. – 31.10.2021. год.
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 18.10.2021. – 24.10.2021. год.
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 11.10.2021. – 17.10.2021. год.
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 04.10.2021. – 10.10.2021. год.
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 01.10.2021. – 03.10.2021. год.
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 27.09.2021. – 30.09.2021. год.
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 20.09.2021. – 26.09.2021. год.
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 13.09.2021. – 19.09.2021. год.
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 06.09.2021. – 12.09.2021. год.
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 01.09.2021. – 05.09.2021. год.
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 24.08.2021. – 31.08.2021. год.
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 16.08.2021. – 23.08.2021. год.
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 09.08.2021. – 15.08.2021. год.
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 01.08.2021. – 08.08.2021. год.
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 26.07.2021. – 31.07.2021. год.
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 19.07.2021. – 25.07.2021. год.
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 12.07.2021. – 18.07.2021. год.
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 08.07.2021. – 11.07.2021. год.
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 01.07.2021. – 07.07.2021. год.
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 24.06.2021. – 30.06.2021. год.
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 17.06.2021. – 23.06.2021. год.
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 10.06.2021. – 16.06.2021. год.
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 01.06.2021. – 09.06.2021. год.

 

Месечни извештаји:

Месечни извештај за октобар 2021. год.
Месечни извештај за септембар 2021. год.
Месечни извештај за август 2021. год.
Месечни извештај за јул 2021. год.
Месечни извештај за јун 2021. год.