Недељни извештаји:

2023. год.

Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 23.11.2023.-29.11.2023. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 16.11.2023.-22.11.2023. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 09.11.2023.-15.11.2023. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 01.11.2023.-08.11.2023. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 26.10.2023.-31.10.2023. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 19.10.2023.-25.10.2023. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 12.10.2023.-18.10.2023. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 05.10.2023.-11.10.2023. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 01.10.2023.-04.10.2023. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 28.09.2023.-30.09.2023. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 21.09.2023.-27.09.2023. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 14.09.2023.-20.09.2023. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 07.09.2023.-13.09.2023. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 01.09.2023.-06.09.2023. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 24.08.2023.-31.08.2023. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 17.08.2023.-23.08.2023. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 10.08.2023.-16.08.2023. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 03.08.2023.-09.08.2023. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 01.08.2023.–02.08.2023. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 27.07.2023.–31.07.2023. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 20.07.2023.–26.07.2023. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 13.07.2023.–19.07.2023. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 06.07.2023.–12.07.2023. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 01.07.2023.–05.07.2023. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 29.06.2023.–30.06.2023. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 22.06.2023.–28.06.2023. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 15.06.2023.–21.06.2023. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 08.06.2023.–14.06.2023. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 01.06.2023.–07.06.2023. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 25.05.2023.–31.05.2023. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 18.05.2023.–24.05.2023. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 11.05.2023.–17.05.2023. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 04.05.2023.–10.05.2023. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 01.05.2023.–03.05.2023. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 27.04.2023.–30.04.2023. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 20.04.2023.–26.04.2023. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 13.04.2023.–19.04.2023. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 06.04.2023.–12.04.2023. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 01.04.2023.–05.04.2023. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 30.03.2023.–31.03.2023. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 23.03.2023.–29.03.2023. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 16.03.2023.–22.03.2023. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 09.03.2023.–15.03.2023. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 01.03.2023.–08.03.2023. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 22.02.2023.–28.02.2023. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 09.02.2023.–15.02.2023. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 01.02.2023.–08.02.2023. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 26.01.2023.–31.01.2023. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 19.01.2023.–25.01.2023. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 12.01.2023.–18.01.2023. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 05.01.2023.–11.01.2023. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 01.01.2023.–04.01.2023. год

 

2022. год.

Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 29.12.2022. –31.12.2022. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 22.12.2022. –29.12.2022. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 15.12.2022. –21.12.2022. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 08.12.2022. –14.12.2022. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 01.12.2022. –07.12.2022. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 24.11.2022. –30.11.2022. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 17.11.2022. –23.11.2022. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 10.11.2022. –16.11.2022. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 01.11.2022. –09.11.2022. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 27.10.2022. –31.10.2022. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 20.10.2022. –26.10.2022. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 13.10.2022. –19.10.2022. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 06.10.2022. –12.10.2022. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 01.10.2022. –05.10.2022. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 29.09.2022. –30.09.2022. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 12.09.2022. –28.09.2022. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 15.09.2022. –21.09.2022. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 08.09.2022. –14.09.2022. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 01.09.2022. –07.09.2022. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 28.08.2022. –31.08.2022. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 15.08.2022. –21.08.2022. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 08.08.2022. –14.08.2022. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 01.08.2022. –07.08.2022. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 25.07.2022. –31.07.2022. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 18.07.2022. –24.07.2022. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 11.07.2022. –17.07.2022. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 01.07.2022. –10.07.2022. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 27.06.2022. –30.06.2022. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 20.06.2022. –26.06.2022. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 13.06.2022. –19.06.2022. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 06.06.2022. –12.06.2022. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 01.06.2022. – 05.06.2022. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 23.05.2022. – 31.05.2022. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 23.05.2022. – 31.05.2022. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 16.05.2022. – 22.05.2022. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 09.05.2022. – 15.05.2022. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 01.05.2022. – 08.05.2022. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 25.04.2022. – 30.04.2022. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 18.04.2022. – 24.04.2022. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 11.04.2022. – 17.04.2022. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 01.04.2022. – 10.04.2022. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 28.03.2022. – 31.03.2022. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 21.03.2022. – 27.03.2022. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 14.03.2022. – 20.03.2022. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 07.03.2022. – 13.03.2022. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 01.03.2022. – 06.03.2022. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 21.02.2022. – 28.02.2022. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 14.02.2022. – 20.02.2022. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 07.02.2022. – 13.02.2022. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 01.02.2022. – 06.02.2022. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 24.01.2022. – 31.01.2022. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 17.01.2022. – 23.01.2022. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 10.01.2022. – 16.01.2022. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 04.01.2022. – 09.01.2022. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 01.01.2022. – 03.01.2022. год

 

2021. год.

Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 30.12.2021. – 31.12.2021. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 01.12.2021. – 05.12.2021. год
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 22.11.2021. – 30.11.2021. год.
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 15.11.2021. – 21.11.2021. год.
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 08.11.2021. – 14.11.2021. год.
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 01.11.2021. – 07.11.2021. год.
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 25.10.2021. – 31.10.2021. год.
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 18.10.2021. – 24.10.2021. год.
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 11.10.2021. – 17.10.2021. год.
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 04.10.2021. – 10.10.2021. год.
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 01.10.2021. – 03.10.2021. год.
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 27.09.2021. – 30.09.2021. год.
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 20.09.2021. – 26.09.2021. год.
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 13.09.2021. – 19.09.2021. год.
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 06.09.2021. – 12.09.2021. год.
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 01.09.2021. – 05.09.2021. год.
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 24.08.2021. – 31.08.2021. год.
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 16.08.2021. – 23.08.2021. год.
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 09.08.2021. – 15.08.2021. год.
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 01.08.2021. – 08.08.2021. год.
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 26.07.2021. – 31.07.2021. год.
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 19.07.2021. – 25.07.2021. год.
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 12.07.2021. – 18.07.2021. год.
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 08.07.2021. – 11.07.2021. год.
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 01.07.2021. – 07.07.2021. год.
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 24.06.2021. – 30.06.2021. год.
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 17.06.2021. – 23.06.2021. год.
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 10.06.2021. – 16.06.2021. год.
Извештај Завода за јавно здравље Сомбор од 01.06.2021. – 09.06.2021. год.

 

Месечни извештаји:

2023. год.

Месечни извештај за октобар 2023. год.
Месечни извештај за септембар 2023. год.
Месечни извештај за август 2023. год.
Месечни извештај за јул 2023. год.
Месечни извештај за јун 2023. год.
Месечни извештај за мај 2023. год.
Месечни извештај за април 2023. год.
Месечни извештај за март 2023. год.
Месечни извештај за фебруар 2023. год.
Месечни извештај за јануар 2023. год.


2022. год.

Месечни извештај за децембар 2022. год.
Месечни извештај за новембар 2022. год.
Месечни извештај за октобар 2022. год.
Месечни извештај за септембар 2022. год.
Месечни извештај за август 2022. год.
Месечни извештај за јул 2022. год.
Месечни извештај за јун 2022. год.
Месечни извештај за мај 2022. год.
Месечни извештај за април 2022. год.
Месечни извештај за март 2022. год.
Месечни извештај за фебруар 2022. год.
Месечни извештај за јануар 2022. год.


2021. год.

Месечни извештај за децембар 2021. год.
Месечни извештај за новембар 2021. год.
Месечни извештај за октобар 2021. год.
Месечни извештај за септембар 2021. год.
Месечни извештај за август 2021. год.
Месечни извештај за јул 2021. год.
Месечни извештај за јун 2021. год.

 

2022. год.

Годишњи извештај о испитивању квалитета ваздуха у периоду јануар-децембар 2022. године

 

2021. год.

Годишњи извештај о испитивању квалитета ваздуха у периоду април-децембар 2021. године

 

2019. год.

Годишњи извештај о стању квалитета ваздуха у Рапублици Србији 2019. год.