Општина Кула, у складу са Законом о локалној самоуправи, планира, уређује и управља јавним пословима у својој надлежности и од интереса за локално становништво.

У априлу 2018. године усвојен је Закон о планском систему којим је уведена обавеза израде и усвајања документа развојног планирања – плана развоја ни нивоу локалне самоуправе, за период од најмање седам година. На основу наведеног плана као кровног документа локалне самоуправе, врши се операционализација планираних мера кроз средњорочни план који се директно спроводи и прати кроз буџет.

На основу конкурса и одлуке Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу општина Кула добила је финансијску подршку за израду Плана развоја Општине за периoд 2022-2028.

Израда Плана развоја општине Кула ће трајати 6 месеци, а након тога овај документ ће бити предложен  Скупштини  општине Куле на усвајање.

Координатор за израду Плана развоја је Милош Данилов, Kанцеларија за локални економски развој општине Кула.

Све информације, сугестије, коментаре, предлоге можете слати на е-маил адресу danilovmilos@gmail.com ; контакт телефон 025/ 751-189 или лично у канцеларији 311 у згради Општинске управе Кула.

Одлука о приступању изради Плана развоја општине Кула за период 2022-2028. године
Решење о формирању Координационог тима за израду Плана развоја општине Кула
Извештај о спроводеним консултацијама у процесу израде Плана развоја општине Кула 2022-2028. године
Идентификација заинтересованих страна
Решење Тематске групе
Јавна расправа