Рад са странкама: 08 – 14 часова
Канцеларија бр 202, Лењинова 11
Општинска управа
Број телефона: 025/751-125
Добрила Калезић – Пиндовић, Ирена Марјановић

Одсек за комунално стамбене и имовинско правне послове – у оквиру одсека води се евиденција непокретне имовине са правом коришћења на имену општине Кула, воде се управни поступци по захтевима за исељења, врше послови откупа и закупа станова и пословних просторија.

 

Обрасци за преузимање:

Захтев за добијање права слузбености пролаза

Захтев за одређеивање земљишта за редовну употребу објекта и форм.грађ

Захтев за претварање права коришћења у право својине на грађ.земљишту 1

Захтев за претварање права коришћења у право својине на грађ.земљишту 2

Захтев за претварање права коришћења у право својине на грађ.земљишту 3

Захтев за претварање права коришћења у право својине на грађ.земљишту 4