Географски положај

Општина Кула се налази у Бачкој, у западно-бачком округу на плодној војвођанској равници. Позиционирана је централно, на раскрсници између Новог Сада, Сомбора и Суботице тј. на веома важној саобраћајној линији која везује Подунавље са Потисјем. Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) удаљен је 66 км, а река Дунав је на 38 км, где је Лука Богојево, односно гранични прелаз са Хрватском. Велики бачки канал тече кроз насеље пружајући тако изузетно повољне услове за развој пољопривреде, туризма и речног саобраћаја.

Површина општине Кула износи 481 км2. 91,44% површине представља обрадиво земљиште. Према првим подацима пописа из 2011. године у општини у 7 насеља живи 44,539 становника.

Путни саобраћај: међународни аутопут Е-75 удаљен је 14 км, а општинском територијом пролази државни пут првог реда (М-3). Железнички саобраћај: међународна железничка пруга (Беч- Будимпешта-Београд) је на удаљености од 10 км. Кроз општину пролази локална железничка пруга Сомбор–Сивац–Црвенка– Кула–Врбас (дужина пруге 58 км). Водни саобраћај: Општину Кулу пресецају пловни путеви (основни канали „ДТД“: Врбас-Бездан, Бечеј-Богојево и Косанчич-Мали Стапар. Укупна дужина канала износи 52.070 метара