Извод из матичне књиге венчаних

НАРУЧИВАЊЕ ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ ВЕНЧАНИХ


  ПОДАЦИ О ОСОБАМА ЗА КОЈЕ СЕ НАРУЧУЈЕ ДОКУМЕНТ

  Име и презиме женика (обавезно)

  Име и девојачко презиме невесте (обавезно)

  Датум венчања (обавезно)

  Место венчања (обавезно)

  ЈМБГ женика (обавезно)

  ЈМБГ невесте (обавезно)

  Сврха издавања (обавезно)

  ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

  ЈМБГ (обавезно)

  Име и презиме (обавезно)

  Адреса (обавезно)

  Место (обавезно)

  Контакт телефон (обавезно)

  Е-маил (обавезно)

  Начин доставе доказа о уплати таксе (обавезно)

  Скенирана уплатница