Захтев за одређивање земљишта за редовну употребу објекта и формирање грађевинске парцеле