Текст Јавног конкурса за доделу пословног простора за рад удружења грађана