28. јуна 2016.

Захтев за издавање водних дозвола за објекте, односно радове

28. јуна 2016.

Захтев за издавање водне дозволе

28. јуна 2016.

Захтев за издавање водне сагласности за објекте односно радове за које су издати водни услови

28. јуна 2016.

Захтев за издавање водне дозволе за објекте

28. јуна 2016.

Захтев за издавање потврде водне дозволе

28. јуна 2016.

Захтев за издавање решења о водним условима

28. јуна 2016.

Захтев за издавање водне сагласности