саопштења и најаве

30. јуна 2016.

ЈКП Руском – Захтев за повећање цена

30. јуна 2016.

ЈКП Радник – Захтев за повећање цена

30. јуна 2016.

ЈКП Водовод – Захтев за повећање цена

30. јуна 2016.

ЈКП Комуналац – Захтев за повећање цена

30. јуна 2016.

Обавештење јавности о нуклеус изменама

30. јуна 2016.

Усвајање ценовника ЗОО хигијенске службе

30. јуна 2016.

Ценовник ЗОО услуга

30. јуна 2016.

Ценовник Зоо хигијенске службе

30. јуна 2016.

Нове цене комуналних услуга

30. јуна 2016.

Достава захтева ЈКП