Odeljenje za upravu i opšte poslove

26. juna 2016.

Uverenje o državljanstvu

26. juna 2016.

Izvod iz matične knjige rođenih

26. juna 2016.

Izvod iz matične knjige venčanih

26. juna 2016.

Izvodi Kruščić

26. juna 2016.

Izvodi Crvenka

26. juna 2016.

Izvodi Lipar

26. juna 2016.

Izvod iz matične knjige umrlih

26. juna 2016.

Uverenje o slobodnom bračnom stanju

26. juna 2016.

Izvodi Kula