Грађевинске дозволе

8. јула 2016.

ЈП Воде Војводине

8. јула 2016.

Сендерак Борис и Марина

8. јула 2016.

Зракић Милош

8. јула 2016.

Виола Јован