28. јуна 2016.

Ценовник ЈКП Водовод Црвенка

28. јуна 2016.

Таксене тарифе за списе и радње из области урбанизма и грађевине

28. јуна 2016.

Накнада за услуге Централне евиденције обједињених процедура

28. јуна 2016.

Ценовник Телеком Србија

28. јуна 2016.

Ценовник МУП

28. јуна 2016.

Ценовник ЈКП Комуналац

28. јуна 2016.

Ценовник ЈКП Руском

28. јуна 2016.

Ценовник ЈКП Радник Сивац

28. јуна 2016.

Ценовник Електродистрибуција