План развоја општине Кула 2022-2028.

Стратегија развоја социјалне заштите у општини Кула за период 2023-2025. године

Локални акциони план запошљавања општине Кула за 2023. годину

Извештај о раду буџетског инспектора за 2022. год.

Решење о одређивању лица за заштиту података о личности

Локални акциони план запошљавања 2022.

Изештај реализације ЛАП-а за запошљавање Кула 2022

Изештај реализације ЛАП-а за запошљавање Кула 2021

Изештај реализације ЛАП-а за запошљавање Кула 2020

Кодекс доброг управљања у активној инклузији Општине Кула

Локални акциони План за родну равноправност за општину Кула за период 2022-2024.

Локални акциони план за роме

Локални акциони план за избеглице 2018-2021.

Локални акциони план за младе 2014-2019.

Локални план управљања одпадом Кула 2010-2020.

Локлани акциони план запошљавања општине Кула 2019.

Локлани акциони план запошљавања општине Кула 2018.

Локлани акциони план запошљавања општине Кула 2017.

Програм запошљавања и унапређења привредног амбијента општине Кула до 2020.

Ревизија Стратешког плана одрживог развоја општине Кула 2014-2020.

Секторска стратегија руралног развоја општине Кула са Акционим плланом 2018-2020.

Стратегија одрживог локалног развоја 2009-2019.

Стратегија одрживог развоја и Акциони план 2012-2016.

Списак овлашћених лица за вођење поступка

Списак овлашћених лица за одлучивање у поступку

Локални акциони план запошљавања општине Кула за 2021. годину

АКТУЕЛНО  – Ценовник услуга из области Урбанизма

24.01.2020. Ценовник услуга из области урбанизма

Стратешки (вишегодишњи) план инспекцијског надзора одељења за инспекцијске послове Општинске управе Кула за период од 2021. до 2025. године

Стратешки (вишегодишњи) план инспекцијског надзора одељења за инспекцијске послове Општинске управе Кула за период од 2021. до 2025. године

Закључак – УСВАЈА СЕ Годишњи план инспекцијског надзора Одељења за инспекцијске послове за 2020. год.

Закључак – ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи извештај о раду Одељења за инспекцијске послове за 2019. год.

Општина Кула, Председник Општине – Позив за набавку услуге кредита за рефинансирање

26.04.2018. Позив за набавку услуге кредита за рефинансирање

 

 


ОБАВЕШТЕЊА


ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА


ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ


ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ


КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ


ЈАВНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ


ЈАВНЕ РАСПРАВЕ


ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2018 – архива