Icon of План развоја општине Кула 2022-2028. План развоја општине Кула 2022-2028. (2.6 MiB)
Icon of Стратегија развоја социјалне заштите у општини Кула за период 2023-2025. године Стратегија развоја социјалне заштите у општини Кула за период 2023-2025. године (2.6 MiB)
Icon of Локални акциони план запошљавања општине Кула за 2023. годину Локални акциони план запошљавања општине Кула за 2023. годину (1.8 MiB)
Icon of Извештај о раду буџетског инспектора за 2022. год. Извештај о раду буџетског инспектора за 2022. год. (546.0 KiB)
Icon of Решење о одређивању лица за заштиту података о личности Решење о одређивању лица за заштиту података о личности (229.5 KiB)
Icon of Локални акциони план запошљавања 2022. Локални акциони план запошљавања 2022. (1.0 MiB)
Icon of Изештај реализације ЛАП-а за запошљавање Кула 2022 Изештај реализације ЛАП-а за запошљавање Кула 2022 (22.9 KiB)
Icon of Изештај реализације ЛАП-а за запошљавање Кула 2021 Изештај реализације ЛАП-а за запошљавање Кула 2021 (23.8 KiB)
Icon of Изештај реализације ЛАП-а за запошљавање Кула 2020 Изештај реализације ЛАП-а за запошљавање Кула 2020 (24.4 KiB)
Icon of Кодекс доброг управљања у активној инклузији Општине Кула Кодекс доброг управљања у активној инклузији Општине Кула (456.7 KiB)
Icon of Локални акциони План за родну равноправност за општину Кула за период 2022-2024. Локални акциони План за родну равноправност за општину Кула за период 2022-2024. (932.8 KiB)
Icon of Локални акциони план за роме Локални акциони план за роме (1.6 MiB)
Icon of Локални акциони план за избеглице 2018-2021. Локални акциони план за избеглице 2018-2021. (2.3 MiB)
Icon of Локални акциони план за младе 2014-2019. Локални акциони план за младе 2014-2019. (1.3 MiB)
Icon of Локални план управљања одпадом Кула 2010-2020. Локални план управљања одпадом Кула 2010-2020. (2.0 MiB)
Icon of Локлани акциони план запошљавања општине Кула 2019. Локлани акциони план запошљавања општине Кула 2019. (1.4 MiB)
Icon of Локлани акциони план запошљавања општине Кула 2018. Локлани акциони план запошљавања општине Кула 2018. (807.9 KiB)
Icon of Локлани акциони план запошљавања општине Кула 2017. Локлани акциони план запошљавања општине Кула 2017. (742.7 KiB)
Icon of Програм запошљавања и унапређења привредног амбијента општине Кула до 2020. Програм запошљавања и унапређења привредног амбијента општине Кула до 2020. (1.3 MiB)
Icon of Ревизија Стратешког плана одрживог развоја општине Кула 2014-2020. Ревизија Стратешког плана одрживог развоја општине Кула 2014-2020. (5.2 MiB)
Icon of Секторска стратегија руралног развоја општине Кула са Акционим плланом 2018-2020. Секторска стратегија руралног развоја општине Кула са Акционим плланом 2018-2020. (1.7 MiB)

Стратегија одрживог локалног развоја 2009-2019.


Icon of Стратегија одрживог развоја и Акциони план 2012-2016. Стратегија одрживог развоја и Акциони план 2012-2016. (4.4 MiB)
Icon of Списак овлашћених лица за вођење поступка Списак овлашћених лица за вођење поступка (287.7 KiB)
Icon of Списак овлашћених лица за одлучивање у поступку Списак овлашћених лица за одлучивање у поступку (103.8 KiB)
Icon of Локални акциони план запошљавања општине Кула за 2021. годину Локални акциони план запошљавања општине Кула за 2021. годину (1.8 MiB)

АКТУЕЛНО  – Ценовник услуга из области Урбанизма

Icon of 24.01.2020. Ценовник услуга из области урбанизма 24.01.2020. Ценовник услуга из области урбанизма (589.7 KiB)
Icon of Стратешки (вишегодишњи) план инспекцијског надзора одељења за инспекцијске послове Општинске управе Кула за период од 2021. до 2025. године Стратешки (вишегодишњи) план инспекцијског надзора одељења за инспекцијске послове Општинске управе Кула за период од 2021. до 2025. године (380.8 KiB)
Icon of Стратешки (вишегодишњи) план инспекцијског надзора одељења за инспекцијске послове Општинске управе Кула за период од 2021. до 2025. године Стратешки (вишегодишњи) план инспекцијског надзора одељења за инспекцијске послове Општинске управе Кула за период од 2021. до 2025. године (378.8 KiB)
Icon of Закључак - УСВАЈА СЕ Годишњи план инспекцијског надзора Одељења за инспекцијске послове за 2020. год. Закључак - УСВАЈА СЕ Годишњи план инспекцијског надзора Одељења за инспекцијске послове за 2020. год. (533.3 KiB)
Icon of Закључак - ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи извештај о раду Одељења за инспекцијске послове за 2019. год. Закључак - ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи извештај о раду Одељења за инспекцијске послове за 2019. год. (570.4 KiB)

Општина Кула, Председник Општине – Позив за набавку услуге кредита за рефинансирање

Icon of 26.04.2018. Позив за набавку услуге кредита за рефинансирање 26.04.2018. Позив за набавку услуге кредита за рефинансирање (708.8 KiB)

ОБАВЕШТЕЊА


ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА


ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ


ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ


КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ


ЈАВНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ


ЈАВНЕ РАСПРАВЕ


ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2018 – архива