Icon of Локални акциони план запошљавања општине Кула за 2021. годину Локални акциони план запошљавања општине Кула за 2021. годину (1.8 MiB)

АКТУЕЛНО  – Ценовник услуга из области Урбанизма

Icon of 24.01.2020. Ценовник услуга из области урбанизма 24.01.2020. Ценовник услуга из области урбанизма (589.7 KiB)
Icon of Стратешки (вишегодишњи) план инспекцијског надзора одељења за инспекцијске послове Општинске управе Кула за период од 2021. до 2025. године Стратешки (вишегодишњи) план инспекцијског надзора одељења за инспекцијске послове Општинске управе Кула за период од 2021. до 2025. године (380.8 KiB)
Icon of Стратешки (вишегодишњи) план инспекцијског надзора одељења за инспекцијске послове Општинске управе Кула за период од 2021. до 2025. године Стратешки (вишегодишњи) план инспекцијског надзора одељења за инспекцијске послове Општинске управе Кула за период од 2021. до 2025. године (378.8 KiB)
Icon of Закључак - УСВАЈА СЕ Годишњи план инспекцијског надзора Одељења за инспекцијске послове за 2020. год. Закључак - УСВАЈА СЕ Годишњи план инспекцијског надзора Одељења за инспекцијске послове за 2020. год. (533.3 KiB)
Icon of Закључак - ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи извештај о раду Одељења за инспекцијске послове за 2019. год. Закључак - ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи извештај о раду Одељења за инспекцијске послове за 2019. год. (570.4 KiB)

Општина Кула, Председник Општине – Позив за набавку услуге кредита за рефинансирање

Icon of 26.04.2018. Позив за набавку услуге кредита за рефинансирање 26.04.2018. Позив за набавку услуге кредита за рефинансирање (708.8 KiB)

ОБАВЕШТЕЊА


ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА


ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ


ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ


КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ


ЈАВНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ


ЈАВНЕ РАСПРАВЕ


ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2018 – архива