12. децембра 2022.

Закључак о почетној цени закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Кула

У прилогу дописа достављамо: Закључак