Позиви, конкурси…

21. јуна 2021.

Отворен Јавни позив за остваривања права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Кула за 2022. годину

Данас је објављен јавни позив за остваривања права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Кула за 2022. годину. Рок за […]
7. јуна 2021.

Обавештење

Обавештење о пријему захтева за продужење дозволе за третман и складиштење неопасног отпада од стране оператера ZTR “INOSPROMET“ из Куле можете преузети овде.
1. јуна 2021.

Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне својине општине Кула

У прилогу дописа можете преузети: –Оглас –Образац пријаве
28. маја 2021.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи Кула

У прулогу дописа достављамо: –Јавни конкурс –Образац 1
26. маја 2021.

Рани јавни увид

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе Кула, на основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, […]
26. маја 2021.

Јавни оглас за отуђење непокретности из јавне својине општине Кула

У прилогу дописа можете преузети: –Јавни оглас –Објекат број 1 –Објекат број 2 –Објекат број 3
17. маја 2021.

Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне својине општине Кула

У прилогу дописа можете преузети: –Оглас –Образац пријаве
14. маја 2021.

Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Општинске управе Кула

У прилогу дописа можете преузети: Текст конкурса Образац 1
11. маја 2021.

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава недобитним организацијама са територије АП Војводине за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2021. години

Конкурс, правилник и образац пријаве можете преузетни на линку: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/lat/konkursi1/javni-pozivi1/88-javni-pozivi-latinica/1612-30-april-2021-javni-konkurs-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-nedobitnim-organizacijama-sa-teritorije-ap-vojvodine-za-finansiranje-projekata-od-znacaja-za-razvoj-turistickog-potencijala-ap-vojvodine-u-2021-godini
11. маја 2021.

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава недобитним организацијама са територије АП Војводине за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2021. години

Конкурс, правилник и образац пријаве можете преузетни на линку:   http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/lat/konkursi1/javni-pozivi1/88-javni-pozivi-latinica/1612-30-april-2021-javni-konkurs-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-nedobitnim-organizacijama-sa-teritorije-ap-vojvodine-za-finansiranje-projekata-od-znacaja-za-razvoj-turistickog-potencijala-ap-vojvodine-u-2021-godini
11. маја 2021.

Јавни позив за доделу субвенције послодавцима за запошљавање незапослених лица у АП Војводини у 2021. години

Текст конкурса, правилник и захтев можете преузетин на линку: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/lat/konkursi1/javni-pozivi1/88-javni-pozivi-latinica/1618-5-maj-2021-javni-poziv-za-dodelu-subvencije-poslodavcima-za-zaposljavanje-nezaposlenih-lica-u-ap-vojvodini-u-2021-godini
11. маја 2021.

Јавни конкурс за финансирање краткорочних пројеката од посебног интереса за одрживи развој у аутономној покрајини војводини у 2021. години

Конкурс и документацију можете преузети на линку: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ КРАТКОРОЧНИХ ПРОЈЕКАТА ОД ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ У 2021. ГОДИНИ.