4. јула 2017.

Јавни позив за доделу средстава намењених ствaрању и побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву , кроз набавку грађевинског материјала

На основу члана 5. став 4. Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за стварање и побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, кроз […]
4. јула 2017.

Јавни позив за пружање помоћи у стамбеном збрињавању избеглих,прогнаних и расељених лица у Војводини доделом средстава за откуп сеоских кућа са окућницом у 2017. години

Јавни позив се расписује за лица која су у складу са законом имала статус избеглих, прогнаних и расељених лица са  боравиштем  односно  пребивалиштем  на  територији  Аутономне  […]
30. јуна 2017.

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Кула за 2018 .годину

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09 и 112/2015) и Правилником о условима и поступку давања […]
8. јуна 2017.

Јавни позив за пружање помоћи путем доделе грађевинског материјала за започету изградњу стамбених објеката у власништву избеглих, прогнаних и расељених лица

Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима расписао Јавни позив за пружање 08помоћи путем доделе грађевинског материјала за започету изградњу стамбених објеката у власништву […]
7. јуна 2017.

Јавни позив за подношење програма за финансирање спортских манифестација у општини Кула и програма који се финансирају из самодоприноса у 2017.години

Предмет позива је додела финансијских средстава ради реализације програма којима се остварује општи интерес у области спорта и то: организовање спортских манифестација у општини Кула и […]
22. маја 2017.

Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба породица избеглица на територији општине Кула

Помоћ намењена породицама избеглица, кроз набавку грађевинског материјала могу бити додељена избеглицама, које имају пребивалиште/боравиште  на  територији  општине Кула,  укључујући  чланове њиховог породичног домаћинства, а неопходна […]
28. априла 2017.

Јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавање у АП Војводини у 2017. години

Покрајински секретаријат за привреду и туризам расписао је данас јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавање у АП Војводини у 2017. години.  Јавни позив за доделу […]
6. априла 2017.

Јавни позив за подношење захтева за одобравање подстицаја за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку новог трактора у 2017 години

Јавни позив садржи податке о: лицима која остварују права на подстицаје, услoвима и нaчину oствaривaњa прaвa нa пoдстицaje, обрасцима захтева кao и мaксимaлним изнoсима пoдстицaja пo […]
28. марта 2017.

Јавни позив за финансирање годишњих програма спортских организација у 2017.години

На основу члана 6. Правилника о финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта у општини Кула (Сл.лист општине Кула бр.8/2016), Председник општине Кула […]
27. јануара 2017.

Јавни позив за доделу помоћи за економско оснаживање избеглих, прогнаних и расељених лица

Покрајински Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним  и расељеним лицима расписао Јавни позив за доделу помоћи за економско оснаживање избеглих, прогнаних и расељених лица. Овде можете […]
5. октобра 2016.

Јавни позив за повратнике по основу Споразума о реадмисији

У неколико предходних година је у општини Кула евидентирано по неколико породица повратника по основу Споразума о реадмисији. Општини Кула су од стране Комесаријата за избеглице […]
26. септембра 2016.

Покрајински Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима помаже средњошколцима из избегличких и расељеничких породица

Традиционално почетком школске године покрајински Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима расписује Јавни позив за доделу једнократне помоћи ученицима 2,3,4 разреда средњих школа из […]