13. маја 2020.

Обавештење о продужетку пријаве за Јавно надметање

Предмет отуђења из наведеног огласа су: 1. Некретнина која се налази у Сивцу, на парцели број 4138/3 к.о. Сивац, улица Рибарска, уписана у лист непокретности број […]
20. марта 2020.

Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне својине општине Кула

Предмет отуђења: Неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини општине Кула, катастарска парцела број 9108/2 к.о. Кула, индустријска зона, укупне површине 06ха 82а 49м2, уписана у лист […]
20. марта 2020.

Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из Јавне својине општине Кула

Предмет отуђења: Некретнина која се налази у Сивцу, на парцели број 4138/3 к.о. Сивац, улица Рибарска, уписана у лист непокретности број 5512 к.о. Сивац, (у природи […]
13. марта 2020.

Јавни оглас за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања писмених понуда

Предмет Јавног огласа је спровођење поступка за издавање у закуп пословног простора у комерцијалне сврхе, путем прикупљања писмених понуда, а налази се у Кули, ул. Маршала […]
24. фебруара 2020.

Расписан оглас за Јавну лицитацију (други круг) за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Кула

Председник општине Кула, Дамјан Миљанић, донео је Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији […]
30. јануара 2020.

Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне својине општине Кула

Грађевинско земљиште се отуђује  ради изградње, а рок привођења намени је три године од дана закључења уговора о отуђењу грађевинског земљишта. У оквиру индустријске  зоне дозвољена […]
6. јануара 2020.

Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне својине општине Кула

Предмет отуђења – Породична стамбена зграда у Крушчићу, ул.7 јула бр.4, број зграде 1, површине 110м2,   која је изграђена на катастарској парцели број 208  к.о. Крушчић, […]
25. децембра 2019.

Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне својине општине Кула

Скупштина општине Кула дана 20 децембра 2019 године доноси одлуку о расписивању Јавног огласа за отуђење непокретности из јавне својине општине кула и расписује Оглас о спровођењу поступка јавног надметања […]
19. новембра 2019.

Оглас за Јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини општине Кула

Оглас за Јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини општине Кула. Текст Јавног огласа можете преузети ОВДЕ. Формулар за […]
25. октобра 2019.

Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне својине општине Кула

Отуђење непокретности из јавне својине ће се обавити путем јавног надметања. Право учешћа у јавном надметању имају сва правна и физичка лице која су поднела благовремене […]
16. октобра 2019.

Јавни оглас за отуђење непокретности из јавне својине Општине Кула

Предмет отуђења: Неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини општине Кула, и то катастарска парцела број 3163/1 к.о. Руски Крстур, улица Народног фронта, по култури остало природно […]
30. септембра 2019.

Јавни оглас за издавање у закуп пословне просторије путем прикупљања писмених понуда

Предмет Јавног огласа је спровођење поступка за издавање у закуп пословне просторије у комерцијалне сврхе путем прикупљања писмених понуда, а налази се у Сивцу, ул. М. […]