15. априла 2022.

Јавни оглас утврђивање зграде “Замка“ у Руском Крстуру за споменик културе

Јавни оглас утврђивање зграде “Замка“ у Руском Крстуру за споменик културе можете преузети овде.
24. марта 2022.

Јавно достављање

Јавно достављање обавештења за катастарску парцелу  7390 к.о. Кула, локалитет Развала. Обавештење можете преузети овде.
9. марта 2022.

Јавни оглас за отуђење непокретности из јавне својине општине Кула

У прилогу дописа можете преузети: Јавни оглас
9. марта 2022.

Јавни оглас за отуђење непокретности из јавне својине општине Кула

У прилогу дописа можете преузети: Јавни оглас
28. фебруара 2022.

Јавни позив за презентацију – Урабанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонсу разреду катастарских парцела број 3064 и 4978/9 к.о. Црвенка

Јавни позив за презентацију
22. фебруара 2022.

Јавни оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Кула

У прилогу дописа можете преузети: Јавни оглас
14. јануара 2022.

Јавни оглас за добровољно служење војног

Министарство одбране и центар Министарства одбране Сомбор расписали су јавни оглас за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и за војностручно оспособљавање за […]
14. јануара 2022.

Мишљење о утврђивању просторне културно – историјске целине каналска колонија – Мали Стапар код Сивца

У прилогу дописа можете преузети: –Јавни оглас –Просторни план Мали Стапар
29. новембра 2021.

Јавни оглас  ради прибављања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини у пољопривредне сврхе 

Председник општине Кула огласио је Јавни оглас ради прибављања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини у пољопривредне сврхе јавним надметањем. Јавни оглас можете погледати овде
23. новембра 2021.

Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Кула

Председник општине Кула Дамјан Миљанић донео је Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини општине Кула […]
23. новембра 2021.

Оглас о спровођењу поступка  јавног надметања ради отуђења  јавне непокретности из јавне својине општине Кула

Рок  за подношење пријаве са документацијом је 27.12.2021. године (понедељак) до 11 часова. Јавно надметање ће се одржати 27.12.2021.године (понедељак) у 13.00 часова у згради општине […]
29. септембра 2021.

Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне својине општине Кула

Јавно надметање ће се одржати 02.11.2021. године (уторак) у 13,00 часова у малој сали општине Кула, ул. Лењинова број 11. Све потребне информације као и увид […]