23. новембра 2021.

Оглас о спровођењу поступка  јавног надметања ради отуђења  јавне непокретности из јавне својине општине Кула

Рок  за подношење пријаве са документацијом је 27.12.2021. године (понедељак) до 11 часова. Јавно надметање ће се одржати 27.12.2021.године (понедељак) у 13.00 часова у згради општине […]
29. септембра 2021.

Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне својине општине Кула

Јавно надметање ће се одржати 02.11.2021. године (уторак) у 13,00 часова у малој сали општине Кула, ул. Лењинова број 11. Све потребне информације као и увид […]
27. августа 2021.

Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне својине општине Кула

Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне својине општине Кула можете преузети овде.
15. јула 2021.

Одлуке о расписивању јавног огласа за отуђење непокретности из јавне својине општине Кула

Одлуку о расписивању јавног огласа за отуђење непокретности из јавне својине општине Кула број 01-463-105/2021-2 можете преузети …ОВДЕ. Одлуку о расписивању јавног огласа за отуђење непокретности […]
7. јула 2021.

Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђење непокретности из јавне својине општине Кула

Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђење непокретности из јавне својине општине Кула можете преузети овде.
1. јуна 2021.

Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне својине општине Кула

У прилогу дописа можете преузети: –Оглас –Образац пријаве
28. маја 2021.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи Кула

У прулогу дописа достављамо: –Јавни конкурс –Образац 1
26. маја 2021.

Рани јавни увид

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе Кула, на основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, […]
26. маја 2021.

Јавни оглас за отуђење непокретности из јавне својине општине Кула

У прилогу дописа можете преузети: –Јавни оглас –Објекат број 1 –Објекат број 2 –Објекат број 3
17. маја 2021.

Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне својине општине Кула

У прилогу дописа можете преузети: –Оглас –Образац пријаве
14. маја 2021.

Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Општинске управе Кула

У прилогу дописа можете преузети: Текст конкурса Образац 1
11. маја 2021.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радном места у Општинској управи Кула

У прилогу дописа можете преузети: Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радном места у Општинској управи Кула Образац 1