29. септембра 2021.

Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне својине општине Кула

Јавно надметање ће се одржати 02.11.2021. године (уторак) у 13,00 часова у малој сали општине Кула, ул. Лењинова број 11. Све потребне информације као и увид […]
27. августа 2021.

Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне својине општине Кула

Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне својине општине Кула можете преузети овде.
15. јула 2021.

Одлуке о расписивању јавног огласа за отуђење непокретности из јавне својине општине Кула

Одлуку о расписивању јавног огласа за отуђење непокретности из јавне својине општине Кула број 01-463-105/2021-2 можете преузети …ОВДЕ. Одлуку о расписивању јавног огласа за отуђење непокретности […]
7. јула 2021.

Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђење непокретности из јавне својине општине Кула

Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђење непокретности из јавне својине општине Кула можете преузети овде.
1. јуна 2021.

Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне својине општине Кула

У прилогу дописа можете преузети: –Оглас –Образац пријаве
28. маја 2021.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи Кула

У прулогу дописа достављамо: –Јавни конкурс –Образац 1
26. маја 2021.

Рани јавни увид

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе Кула, на основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, […]
26. маја 2021.

Јавни оглас за отуђење непокретности из јавне својине општине Кула

У прилогу дописа можете преузети: –Јавни оглас –Објекат број 1 –Објекат број 2 –Објекат број 3
17. маја 2021.

Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне својине општине Кула

У прилогу дописа можете преузети: –Оглас –Образац пријаве
14. маја 2021.

Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Општинске управе Кула

У прилогу дописа можете преузети: Текст конкурса Образац 1
11. маја 2021.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радном места у Општинској управи Кула

У прилогу дописа можете преузети: Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радном места у Општинској управи Кула Образац 1
21. априла 2021.

Јавни оглас ради давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини у пољопривредне сврхе – кошење ливада

Јавни оглас можете преузети …ОВДЕ.