14. септембра 2022.

Јавни оглас за отуђење непокретности из јавне својине општине Кула

У прилогу дописа можете преузети: Јавни оглас Образац пријаве
5. септембра 2022.

Јавни оглас за спровођење поступка јавног надметања за отуђење непокретности из јавне својине

У приогу дописа достављамо: Јавни оглас Образац пријаве
7. јула 2022.

Оглас о спровођењу поступка јавног надметанја ради отуђења непокретности из јавне својине општине Кула

Оглас можете преузети овде.
28. априла 2022.

Јавни оглас ради давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини у пољопривредне сврхе – кошење ливада

Јавни оглас можете преузети овде.
15. априла 2022.

Јавни оглас утврђивање зграде “Замка“ у Руском Крстуру за споменик културе

Јавни оглас утврђивање зграде “Замка“ у Руском Крстуру за споменик културе можете преузети овде.
24. марта 2022.

Јавно достављање

Јавно достављање обавештења за катастарску парцелу  7390 к.о. Кула, локалитет Развала. Обавештење можете преузети овде.
9. марта 2022.

Јавни оглас за отуђење непокретности из јавне својине општине Кула

У прилогу дописа можете преузети: Јавни оглас
9. марта 2022.

Јавни оглас за отуђење непокретности из јавне својине општине Кула

У прилогу дописа можете преузети: Јавни оглас
28. фебруара 2022.

Јавни позив за презентацију – Урабанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонсу разреду катастарских парцела број 3064 и 4978/9 к.о. Црвенка

Јавни позив за презентацију
22. фебруара 2022.

Јавни оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Кула

У прилогу дописа можете преузети: Јавни оглас
14. јануара 2022.

Јавни оглас за добровољно служење војног

Министарство одбране и центар Министарства одбране Сомбор расписали су јавни оглас за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и за војностручно оспособљавање за […]
14. јануара 2022.

Мишљење о утврђивању просторне културно – историјске целине каналска колонија – Мали Стапар код Сивца

У прилогу дописа можете преузети: –Јавни оглас –Просторни план Мали Стапар