26. септембра 2023.

Јавни оглас ради отуђења непокретности из јавне својине општине Кула

У прилогу дописа достављамо: –Оглас
22. септембра 2023.

Јавни оглас за давање у закуп на коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Србије у општини Кула

У прилогу дописа достављамо: –Оглас
18. јула 2023.

Јавни оглас ради давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини у пољопривредне сврхе

У прилогу дописа достављамо: –Јавни оглас
5. јула 2023.

Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне својине општине Кула

У прилогу дописа достављамо: –Јавни оглас
23. маја 2023.

Јавни оглас ради давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини у пољопривредне сврхе

У прилогу дописа достављамо: –Јавни оглас
16. маја 2023.

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта

У прилогу дописа достављамо: –Јавни позив
28. априла 2023.

Јавни оглас ради давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини у пољопривредне сврхе – кошење ливада

У прилогу достављамо: –Јавни оглас
21. априла 2023.

Јавни оглас за отуђење непокретности из јавне својине општине Кула

У прилогу дописа достављамо: –Јавни оглас
21. марта 2023.

Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне својине општине Кула

У прилогу дописа можете преузети: –Оглас
10. марта 2023.

Јавни оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Кула

У прилогу дописа достављамо: –Јавни оглас –Закључак о ценама лицитације
2. марта 2023.

Јавни позив за доделу финансијске помоћи најуспешнијим ученицима средњих школа из избеглих и расељених породица на територији АП Војводине

У прилогу можете преузети: –Јавни позив –Пријавни образац
2. марта 2023.

Јавни позив за доделу финансијске помоћи најуспешнијим студентима из избеглих и расељених породица на територији АП Војводине

У прилогу можете преузети: –Јавни позив –Пријавни образац