15. јула 2021.

Одлуке о расписивању јавног огласа за отуђење непокретности из јавне својине општине Кула

Одлуку о расписивању јавног огласа за отуђење непокретности из јавне својине општине Кула број 01-463-105/2021-2 можете преузети …ОВДЕ. Одлуку о расписивању јавног огласа за отуђење непокретности […]
7. јула 2021.

Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђење непокретности из јавне својине општине Кула

Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђење непокретности из јавне својине општине Кула можете преузети овде.
1. јуна 2021.

Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне својине општине Кула

У прилогу дописа можете преузети: –Оглас –Образац пријаве
28. маја 2021.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи Кула

У прулогу дописа достављамо: –Јавни конкурс –Образац 1
26. маја 2021.

Рани јавни увид

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе Кула, на основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, […]
26. маја 2021.

Јавни оглас за отуђење непокретности из јавне својине општине Кула

У прилогу дописа можете преузети: –Јавни оглас –Објекат број 1 –Објекат број 2 –Објекат број 3
17. маја 2021.

Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне својине општине Кула

У прилогу дописа можете преузети: –Оглас –Образац пријаве
14. маја 2021.

Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Општинске управе Кула

У прилогу дописа можете преузети: Текст конкурса Образац 1
11. маја 2021.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радном места у Општинској управи Кула

У прилогу дописа можете преузети: Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радном места у Општинској управи Кула Образац 1
21. априла 2021.

Јавни оглас ради давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини у пољопривредне сврхе – кошење ливада

Јавни оглас можете преузети …ОВДЕ.
29. марта 2021.

Оглас о спровођењу поступка јавног надметања

Образац пријаве за спровођење поступка располагања грађевинског земљишта Образац пријаве за спровођење поступка јавног надметање за отуђење непокретности из јавне својине
23. марта 2021.

Оглас за отуђење непокретности из јавне својине општине Кула

Оглас за отуђење непокретности из јавне својине општине Кула можете преузети овде.