6. новембра 2020.

Одлука о расписивању јавног огласа за отуђење непокретности из јавне својине општине Кула

Одлуку о расписивању јавног огласа за отуђење непокретности из јавне својине општине Кула можете преузети …ОВДЕ.
21. августа 2020.

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање расписао Оглас за пријем захтева за упућивање корисника пензија на рехабилитацију

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање је расписао Оглас за пријем захтева за упућивање корисника пензија на рехабилитацију за 2020. годину свим корисницима старосних, инвалидских […]
12. августа 2020.

Одлука о расписивању јавног огласа за отуђење непокретности из јавне својине општине Кула

Одлуку о расписивању јавног огласа за отуђење непокретности из јавне својине општине Кула можете преузети …ОВДЕ.
3. августа 2020.

Јавни оглас – План генералне регулације насеља Липар

Јавни увид у План генералне регулације насеља Липар Текст плана Наслов и садржај 1.Извод из РПП АП Војводина 2.Извод из ППО Кула 3.Граница плана и обухвата […]
11. јуна 2020.

Јавни оглас за отуђење непокретности из јавне својине општине Кула

Јавни оглас за отуђење непокретности из јавне својине општине Кула можете преузти …ОВДЕ.
28. маја 2020.

Јавни оглас за издавање у закуп дела пословног простора путем прикупљања писмених понуда

Предмет Јавног огласа је спровођење поступка за издавање у закуп дела пословног простора у Услужном центру Општине Кула у Кули, ул. Лењинова бр.11 у приземљу зграде […]
13. маја 2020.

Обавештење о продужетку пријаве за Јавно надметање

Предмет отуђења из наведеног огласа су: 1. Некретнина која се налази у Сивцу, на парцели број 4138/3 к.о. Сивац, улица Рибарска, уписана у лист непокретности број […]
20. марта 2020.

Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне својине општине Кула

Предмет отуђења: Неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини општине Кула, катастарска парцела број 9108/2 к.о. Кула, индустријска зона, укупне површине 06ха 82а 49м2, уписана у лист […]
20. марта 2020.

Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из Јавне својине општине Кула

Предмет отуђења: Некретнина која се налази у Сивцу, на парцели број 4138/3 к.о. Сивац, улица Рибарска, уписана у лист непокретности број 5512 к.о. Сивац, (у природи […]
13. марта 2020.

Јавни оглас за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања писмених понуда

Предмет Јавног огласа је спровођење поступка за издавање у закуп пословног простора у комерцијалне сврхе, путем прикупљања писмених понуда, а налази се у Кули, ул. Маршала […]
24. фебруара 2020.

Расписан оглас за Јавну лицитацију (други круг) за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Кула

Председник општине Кула, Дамјан Миљанић, донео је Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији […]
30. јануара 2020.

Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне својине општине Кула

Грађевинско земљиште се отуђује  ради изградње, а рок привођења намени је три године од дана закључења уговора о отуђењу грађевинског земљишта. У оквиру индустријске  зоне дозвољена […]