Pozivi, konkursi…

1. marta 2021.

Javni oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta

Otvoren Oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta, a po uslovima drugog kruga.Opština Kula je danas objavila Oglas za davanje u zakup i […]
18. februara 2021.

Javni oglas za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine opštine Kula

Javni oglas možete preuzeti ovde. Obrazac prijave možete preuzeti ovde.
13. februara 2021.

Javni konkurs za sufinansiranje projekta iz budžeta opštine Kula u oblasti javnog informisanja u 2021. god.

Javni konkurs za sufinasiranje projekta sredstvima iz budžeta opštine Kula u cilju ostvarivanja i unapređenja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2021. godini …PREUZMI.Javni konkurs […]
11. februara 2021.

Raspisan Javni poziv za dodelu finansijske pomoći najuspešnijim učenicima srednjih škola iz izbeglih i raseljenih lica na teritoriji Vojvodine

Fond za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu raspisao je Javni poziv za dodelu finansijske pomoći najuspešnijim učenicima srednjih škola iz izbeglih i raseljenih […]
10. februara 2021.

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u opštinskoj upravi Kula

Javni konkurs i obrazac 1 u daljem tekstu možete preuzeti:Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u opštinskoj upravi KulaObrazac 1 (izjava)
3. februara 2021.

Otvoren  Konkurs za regresiranje troškova prevoza studenata  u međumesnom saobraćaju

Danas je otvoren  Konkurs za regresiranje dela troškova prevoza studenata sa prebivalištem na teritoriji opštine Kula, u međumesnom saobraćaju za 2021. godinu.  Rok za prijavljivanje na Konkurs je […]
31. decembra 2020.

Obaveštenje

OPŠTINA KULAKOMISIJA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNOG NADMETANJAZA OTUĐENJE NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za otuđenje nepokretnosti Opštine Kula  donosiO  B  A  V  […]
23. decembra 2020.

Otvoren Oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta, a po uslovima prvog kruga  

Opština Kula je danas objavila Oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta, a po uslovima prvog kruga  – licitacije. Rok za podnošenje prijave […]
20. novembra 2020.

Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća ”Komunalac” Kula

Na osnovu člana 36 stav 3 i člana 39 Zakona o javnim preduzećima („Sl. glasnik RS“, br. 15/16 i 88/19), odredaba Odluke o sprovođenju javnog konkursa […]
20. novembra 2020.

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Opštinskoj upravi Kula

Na osnovu člana 94 i člana 102 Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (“Sl.glasnik RS” br. 21/2016, 113/2017, 95/2018 i 113/2017 – […]
6. novembra 2020.

Odluka o raspisivanju javnog oglasa za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine opštine Kula

Odluku o raspisivanju javnog oglasa za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine opštine Kula možete preuzeti …OVDE.
2. novembra 2020.

Konkursi za nagrađivanje učenika i studenata

Konkurs za nagrađivanje učenika u školskoj 2020/2021. godiniKonkurs za nagrađivanje studenata u školskoj 2020/2021. godini