28. maja 2021.

Plan upravljanja zaštitom životne sredine za projekat pojačanog održavanja državnog puta IB reda br. 15

Plan upravljanja zaštitom životne sredine za projekat pojačanog održavanja državnog puta IB reda br. 15 možete preuzeti …ovde.
27. aprila 2021.

Nacrt Odluke o izmenama i dopunama Statuta opštine Kula

Nacrt Odluke o izmenama i dopunama Statuta opštine Kula možete preuzeti ovde.
23. aprila 2021.

Urbanistički projekat za urbanističko – arhitektonsku razradu katastarske parcele br. 3064 k.o. Crvenka

OglasUrbanistički projekat
2. aprila 2021.

Javni uvid u nacrt Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine

Prostorni plan RS od 2021. do 2035. godineIzveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana RS od 2021. do 2035. godine na životnu sredinuReferalne karte: 
9. decembra 2020.

Rani javni uvid u Materijal za izradu Regionalnog prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine od 2021. do 2035. godine održaće se u trajanju od 15 dana, od 01.12.2020. do 15.12.2020. godine

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, kao nosilac izrade Regionalnog prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine od 2021. do 2035. godine, organizuje rani javni uvid […]
1. decembra 2020.

Rani javni uvid u Materijal za izradu PPPPN infrastrukturnog koridora državnog puta Ib reda granični prelaz sa Mađarskom (Bački Breg) – Sombor – Kula – Vrbas – Srbobran – Bečej – Kikinda – granični prelaz sa Rumunijom (Nakovo)

Rani javni uvidu u Materijal za izradu Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta Ib reda granični prelaz sa Mađarskom (Bački Breg) – Sombor – […]
12. oktobra 2017.

Urbanistički projekat za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije poslovnog objekta

URBANISTIČKI PROJEKAT ZA URBANISTIČKO- ARHITEKTONSKU RAZRADU LOKACIJE POSLOVNOG OBJEKTA – samouslužne perionice, spratnosti P + O i poslovnog objekta spratnosti P + O na katastarskim parcelama […]
16. novembra 2016.

Opštinsko veće opštine utvrdilo je nacrt Odluke o visini stope poreza na imovinu u opštini Kula

Javna rasprava o Nacrtu Odluke sprovešće se počev od 16. novembra 2016. godine i trajaće zaključno sa 23. novembrom 2016. godine.Primedbe, mišljenja i predlozi na Nacrt […]
10. marta 2016.

Održana Javna rasprava o Reviziji Strategije održivog razvoja

Na javnoj raspravi po Nacrtu Revizije Strategije održivog razvoja, koja je održana je 6. marta 2015. godine, predstavljena je radna verzija ovog strateškog dokumenta. Svi zainteresovani […]
24. februara 2015.

Obaveštenje o javnoj raspravi o Nacrtu Revizije Strategije održivog razvoja opštine Kula

Javna rasprava po Nacrtu strateškog dokumenta, otvorena je od 24. februara 2015. godine.Javna rasprava o tekstu Nacrta Revizije Strategije održivog razvoja opštine Kula će se održati […]
16. oktobra 2014.

Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi po Nacrtu Odluke o utvrđivanju Dana opštine Kula

Opštinsko veće opštine Kula, na sednici održanoj  dana 16. oktobra 2014. godine, utvrdilo je Nacrt Odluke o utvrđivanju Dana opštine Kula u tekstu koji je predložila […]