28. маја 2021.

План управљања заштитом животне средине за пројекат појачаног одржавања државног пута IБ реда бр. 15

План управљања заштитом животне средине за пројекат појачаног одржавања државног пута IБ реда бр. 15 можете преузети …овде.
27. априла 2021.

Нацрт Одлуке о изменама и допунама Статута општине Кула

Нацрт Одлуке о изменама и допунама Статута општине Кула можете преузети овде.
23. априла 2021.

Урбанистички пројекат за урбанистичко – архитектонску разраду катастарске парцеле бр. 3064 к.о. Црвенка

Оглас Урбанистички пројекат
2. априла 2021.

Јавни увид у нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године

Просторни план РС од 2021. до 2035. године Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана РС од 2021. до 2035. године на животну средину Рефералне карте: […]
9. децембра 2020.

Рани јавни увид у Материјал за израду Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године одржаће се у трајању од 15 дана, од 01.12.2020. до 15.12.2020. године

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, као носилац израде Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године, организује рани јавни увид […]
1. децембра 2020.

Рани јавни увид у Материјал за израду ППППН инфраструктурног коридора државног пута Iб реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково)

Рани јавни увиду у Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута Iб реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – […]
12. октобра 2017.

Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације пословног објекта

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО- АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА – самоуслужне перионице, спратности П + О и пословног објекта спратности П + О на катастарским парцелама […]
16. новембра 2016.

Општинско веће општине утврдило је нацрт Одлуке о висини стопе пореза на имовину у општини Кула

Јавна расправа о Нацрту Одлуке спровешће се почев од 16. новембра 2016. године и трајаће закључно са 23. новембром 2016. године. Примедбе, мишљења и предлози на […]
10. марта 2016.

Одржана Јавна расправа о Ревизији Стратегије одрживог развоја

На јавној расправи по Нацрту Ревизије Стратегије одрживог развоја, која је одржана је 6. марта 2015. године, представљена је радна верзија овог стратешког документа. Сви заинтересовани […]
24. фебруара 2015.

Обавештење о јавној расправи о Нацрту Ревизије Стратегије одрживог развоја општине Кула

Јавна расправа по Нацрту стратешког документа, отворена је од 24. фебруара 2015. године. Јавна расправа о тексту Нацрта Ревизије Стратегије одрживог развоја општине Кула ће се […]
16. октобра 2014.

Извештај о спроведеној јавној расправи по Нацрту Одлуке о утврђивању Дана општине Кула

Општинско веће општине Кула, на седници одржаној  дана 16. октобра 2014. године, утврдило је Нацрт Одлуке о утврђивању Дана општине Кула у тексту који је предложила […]