27. априла 2021.

Нацрт Одлуке о изменама и допунама Статута општине Кула

Нацрт Одлуке о изменама и допунама Статута општине Кула можете преузети овде.
23. априла 2021.

Урбанистички пројекат за урбанистичко – архитектонску разраду катастарске парцеле бр. 3064 к.о. Црвенка

Оглас Урбанистички пројекат
2. априла 2021.

Јавни увид у нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године

Просторни план РС од 2021. до 2035. године Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана РС од 2021. до 2035. године на животну средину Рефералне карте: […]
9. децембра 2020.

Рани јавни увид у Материјал за израду Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године одржаће се у трајању од 15 дана, од 01.12.2020. до 15.12.2020. године

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, као носилац израде Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године, организује рани јавни увид […]
1. децембра 2020.

Рани јавни увид у Материјал за израду ППППН инфраструктурног коридора државног пута Iб реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково)

Рани јавни увиду у Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута Iб реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – […]
12. октобра 2017.

Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације пословног објекта

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО- АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА – самоуслужне перионице, спратности П + О и пословног објекта спратности П + О на катастарским парцелама […]
16. новембра 2016.

Општинско веће општине утврдило је нацрт Одлуке о висини стопе пореза на имовину у општини Кула

Јавна расправа о Нацрту Одлуке спровешће се почев од 16. новембра 2016. године и трајаће закључно са 23. новембром 2016. године. Примедбе, мишљења и предлози на […]
10. марта 2016.

Одржана Јавна расправа о Ревизији Стратегије одрживог развоја

На јавној расправи по Нацрту Ревизије Стратегије одрживог развоја, која је одржана је 6. марта 2015. године, представљена је радна верзија овог стратешког документа. Сви заинтересовани […]
24. фебруара 2015.

Обавештење о јавној расправи о Нацрту Ревизије Стратегије одрживог развоја општине Кула

Јавна расправа по Нацрту стратешког документа, отворена је од 24. фебруара 2015. године. Јавна расправа о тексту Нацрта Ревизије Стратегије одрживог развоја општине Кула ће се […]
16. октобра 2014.

Извештај о спроведеној јавној расправи по Нацрту Одлуке о утврђивању Дана општине Кула

Општинско веће општине Кула, на седници одржаној  дана 16. октобра 2014. године, утврдило је Нацрт Одлуке о утврђивању Дана општине Кула у тексту који је предложила […]