9. мај 2023.

Рани јавни увид поводом израде Измена и допуна Плана детаљне регулације центра Куле, локалитет у Улици Светозара Марковића у Кули

У прилогу дописа достављемо: –Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације центра Куле –Материјал за рани јавни увид Измене и Допуне ПДР-а центра Куле
4. август 2022.

Рани јавни увид поводом израде Плана детаљне регулације за реализацију агросоларног пројекта „Агросолар Кула“ на територији општине Кула

РАНИ ЈАВНИ УВИД, одржаће се у згради Општинске управе Кула, у Улици Лењинова број 11, од  04. 08. 2022. до 18. 08. 2022. године, сваког радног […]
18. март 2022.

Регионални просторни план АП Војводине 2021-2035. године

Прилог: 1.Нацрт плана 2.СПУ 3.Документација плана 4.Измена огласа о јавном увиду
16. март 2022.

Jaвни увид у нацрт просторног плана подручја посебне намене за подсистем за наводњавање „Телечка“ са eлементима за директно спровођење

Jaвни увид у нацрт просторног плана подручја посебне намене за подсистем за наводњавање „Телечка“ са eлементима за директно спровођење можете преузети …ОВДЕ. Прилог: 1.Нацрт плана 2.СПУ […]
28. мај 2021.

План управљања заштитом животне средине за пројекат појачаног одржавања државног пута IБ реда бр. 15

План управљања заштитом животне средине за пројекат појачаног одржавања државног пута IБ реда бр. 15 можете преузети …овде.
27. април 2021.

Нацрт Одлуке о изменама и допунама Статута општине Кула

Нацрт Одлуке о изменама и допунама Статута општине Кула можете преузети овде.
2. април 2021.

Јавни увид у нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године

Просторни план РС од 2021. до 2035. године Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана РС од 2021. до 2035. године на животну средину Рефералне карте: […]
1. децембар 2020.

Рани јавни увид у Материјал за израду ППППН инфраструктурног коридора државног пута Iб реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково)

Рани јавни увиду у Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута Iб реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – […]
16. новембар 2016.

Општинско веће општине утврдило је нацрт Одлуке о висини стопе пореза на имовину у општини Кула

Јавна расправа о Нацрту Одлуке спровешће се почев од 16. новембра 2016. године и трајаће закључно са 23. новембром 2016. године. Примедбе, мишљења и предлози на […]
10. март 2016.

Одржана Јавна расправа о Ревизији Стратегије одрживог развоја

На јавној расправи по Нацрту Ревизије Стратегије одрживог развоја, која је одржана је 6. марта 2015. године, представљена је радна верзија овог стратешког документа. Сви заинтересовани […]
24. фебруар 2015.

Обавештење о јавној расправи о Нацрту Ревизије Стратегије одрживог развоја општине Кула

Јавна расправа по Нацрту стратешког документа, отворена је од 24. фебруара 2015. године. Јавна расправа о тексту Нацрта Ревизије Стратегије одрживог развоја општине Кула ће се […]
16. октобар 2014.

Извештај о спроведеној јавној расправи по Нацрту Одлуке о утврђивању Дана општине Кула

Општинско веће општине Кула, на седници одржаној  дана 16. октобра 2014. године, утврдило је Нацрт Одлуке о утврђивању Дана општине Кула у тексту који је предложила […]