9. децембра 2020.

Рани јавни увид у Материјал за израду Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године одржаће се у трајању од 15 дана, од 01.12.2020. до 15.12.2020. године

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, као носилац израде Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године, организује рани јавни увид […]
1. децембра 2020.

Рани јавни увид у Материјал за израду ППППН инфраструктурног коридора државног пута Iб реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково)

Рани јавни увиду у Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута Iб реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – […]
11. марта 2020.

Рани Јавни увид поводом израде просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре оглашава Рани Јавни увид поводом израде просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године. Одлука о изради Просторног плана Републике Србије […]
15. маја 2019.

Рани Јавни увид поводом израде плана генералне регулације насеља Липар

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 16. маја 2019. године до 30. маја 2019. године, у периоду од 8 до 13 […]
13. новембра 2018.

Јавни увид у нацрт измена и допуна просторног плана општине Кула

Јавни увид у нацрт измена и допуна просторног плана општине Кула одржаће од 9. новембра до 8. децембра 2018. године, у трајању од 30 дана, сваког […]
12. октобра 2017.

Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације пословног објекта

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО- АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА – самоуслужне перионице, спратности П + О и пословног објекта спратности П + О на катастарским парцелама […]
7. априла 2017.

Рани Јавни увид

Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације туристичког локалитета „Водице″ к.о. Руски Крстур у општини Кула (“Службени лист општине Кула” број 4/2017), донета је на седници […]
30. јануара 2017.

Урбанистички пројекат за изградњу спортског центра са пратећим садржајима

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА СПОРТСКОГ ЦЕНТРА СПРАТНОСТИ Сут+П – П+1 НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БРОЈ: 3728/24, 3728/51 И 3728/58 К.О. КУЛА Насловница Текст 1. Извод из […]
16. новембра 2016.

Општинско веће општине утврдило је нацрт Одлуке о висини стопе пореза на имовину у општини Кула

Јавна расправа о Нацрту Одлуке спровешће се почев од 16. новембра 2016. године и трајаће закључно са 23. новембром 2016. године. Примедбе, мишљења и предлози на […]
10. марта 2016.

Одржана Јавна расправа о Ревизији Стратегије одрживог развоја

На јавној расправи по Нацрту Ревизије Стратегије одрживог развоја, која је одржана је 6. марта 2015. године, представљена је радна верзија овог стратешког документа. Сви заинтересовани […]
24. фебруара 2015.

Обавештење о јавној расправи о Нацрту Ревизије Стратегије одрживог развоја општине Кула

Јавна расправа по Нацрту стратешког документа, отворена је од 24. фебруара 2015. године. Јавна расправа о тексту Нацрта Ревизије Стратегије одрживог развоја општине Кула ће се […]
16. октобра 2014.

Извештај о спроведеној јавној расправи по Нацрту Одлуке о утврђивању Дана општине Кула

Општинско веће општине Кула, на седници одржаној  дана 16. октобра 2014. године, утврдило је Нацрт Одлуке о утврђивању Дана општине Кула у тексту који је предложила […]