Јавне набавке

25. јун 2016.

Јавна набавка у отвореном поступку бр. 9/2016

Јавна набавка у отвореном поступку бр. 9/2016 Набавка радова – Адаптација водоводне мреже и изградња шахтова у улици Петра Драпшина у Кули Конкурсна документација Позив Датум […]
25. јун 2016.

Јавна набавка мале вредности бр. 19/2016

Јавна набавка мале вредности бр. 19/2016, Набавка добара: Нови путнички аутомобили по систему „старо за ново“ Конкурсна документација Позив