Јавне набавке 2020

17. март 2020.

17.03.2020. ЈН бр. 11/2020 – Електрична енергија за потпуно снабдевање и јавну расвету на територији општине Кула

Позив за подношење понуда Конкурсна документација 14.04.2020. Обавештење продужењу рока за подношење понуда 23.04.2020. Одлука о додели уговора 05.05.2020. Обавештење о закљученом уговору 01.09.2020. Обавештење о […]
16. март 2020.

16.03.2020. ЈНМВ бр. 7/2020 – Изградња система видео надзора у образовним установама и на раскрсници у Кули

Позив за подношење понуда Конкурсна документација 27.03.2020. Одлука о додели уговора 30.03.2020. Обавештење о закљученом уговору
3. март 2020.

03.03.2020. ЈН бр. 5/2020 – Одржавање информационог система локалне пореске администрације – ИС ЛПА

Обавештење o покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда Конкурсна документација 13.03.2020. Одлука о додели уговора 18.03.2020. Обавештење о закљученом уговору
19. фебруар 2020.

19.02.2020. ЈН бр. 6/2020 – Одржавање путева и улица на територији општине Кула по партијама

Позив за подношење понуда Конкурсна документација 13.03.2020. Oдговор 1 13.03.2020. Обавештење о продужењу рока за достављање понуда 13.03.2020. Измена 1 конкурсне документације 18.03.2020. Oдговор 2 27.03.2020. […]
11. фебруар 2020.

11.02.2020. ЈН бр. 4/2020 – Социјална заштита за децу и одрасле са сметњама у менталном и физичком развоју

Позив за подношење понуда Конкурсна документација 16.03.2020. Одлука о додели уговора 17.03.2020. Обавештење о закљученом уговору
6. фебруар 2020.

06.02.2020. ЈНМВ бр. 3/2020 – Услуге социјалне заштите

Позив за подношење понуда Конкурсна документација 07.02.2020. Обавештење о продужењу рока за достављање понуда 20.02.2020. Одлука о додели уговора 24.02.2020. Обавештење о закљученом уговору
5. фебруар 2020.

05.02.2020. ЈНМВ 2/2020 – Превоз ученика средњих школа са територије општине Кула за 2020/2021 годину

Позив за подношење понуда Конкурсна документација 19.02.2020. Одлука о додели уговора 25.02.2020. Обавештење о закљученом уговору