Javne nabavke 2020

30. novembra 2020.

30.11.2020. JNMV br. 26/2020 – Nabavka radova: Izgradnja semafora na raskrsnici ulica M.Tita i Njegoševe u Crvenki

Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija11.12.2020. god. Odluka o dodeli ugovora22.12.2020. god.Obaveštenje o zaključenom ugovoru
18. septembra 2020.

18.09.2020. JNMV br. 22/2020 – Nabavka dobara po partijama: Kancelarijski materijal

Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija25.09.2020. god.Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjima konukursne dokumentacije02.10.2020. god.Odluka o dodeli ugovora12.10.2020. god.Obaveštenje o zaključenom ugovoru
8. septembra 2020.

08.09.2020. JN 24/2020 – Sanacija atarskih puteva na teritoriji opštine Kula

Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija12.10.2020. god.Odluka o dodeli ugovora23.10.2020. god.Obaveštenje o zaključenom ugovoru
6. avgusta 2020.

06.08.2020. JN 21/2020 – Energenti za korisnike budžetskih sredstava za grejnu sezonu 2020/2021

Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija10.08.2020. god.Odgovor na pitanja potencijalnih ponuđača13.08.2020. god.Odgovor 2 i 314.08.2020. god.Izmena 1. konkursne dokumentacije19.08.2020. god.Odgovor 4 i 501.09.2020. god.Odgovor 6Izmena 2 konkursne […]
15. jula 2020.

15.07.2020. JNMV 20/2020 – Građevinski materijal i PVC stolarija za porodice izbeglih i raseljenih lica sa teritorije Opštine Kula

Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija27.07.2020. god.Odluka o dodeli ugovora06.08.2020. godObaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 1 i obustavi postupka za Partiju 2.
29. juna 2020.

29.06.2020. JNMV 19/2020 – Izrada projektno tehničke dokumentacije pa partijama

Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija02.07.2020. god.Odgovor 113.07.2020. god.Odluka o dodeli ugovora27.07.2020. god.Obaveštenje o zaključenom ugovoru
25. juna 2020.

25.06.2020. JNMV 15/2020 – Elektromaterijal

Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija06.07.2020. god.Odluka o dodeli ugovora13.07.2020. god.Obaveštenje o zaključenom ugovoru
23. juna 2020.

23.06.2020. JNMV br. 18/2020 – Računarska oprema

Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija06.07.2020. Odluka o dodeli ugovora17.07.2020. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 
8. juna 2020.

08.06.2020. god. JNMV br. 17/2020 – Uklanjanje divljih deponija na teritoriji opštine Kula

Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija18.06.2020. god.Odluka o dodeli ugovora29.06.2020. god.Obaveštenje o zaključenom ugovoru
1. juna 2020.

01.06.2020. JNMV br. 16/2020 – Vertikalna i horizontalna signalizacija

Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija03.06.2020. Izmena 1 konkursne dokumentacije04.06.2020. Odgovor 104.06.2020. Izmena 2 konkursne dokumentacije04.06.2020. Obaveštenje o produženju roka08.06.2020. Odgovor 212.06.2020. Odluka o dodeli ugovora26.06.2020. Obaveštenje […]
9. aprila 2020.

09.04.2020. JNMV br. 14/2020 – Nabavka goriva za potrebe službenih vozila

Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija14.04.2020. Obaveštenje produženju roka za podnošenje ponuda24.04.2020. Odluka o dodeli ugovora05.05.2020. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
6. aprila 2020.

06.04.2020. JNMV br. 13/2020 – Održavanje softverskog paketa – informacionog sistema „Hermes“

Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija21.04.2020. Odluka o dodeli ugovora27.04.2020. Obaveštenje o zaključenom ugovoru