Јавне набавке 2020

30. новембра 2020.

30.11.2020. ЈНМВ бр. 26/2020 – Набавка радова: Изградња семафора на раскрсници улица М.Тита и Његошеве у Црвенки

Позив за подношење понуда Конкурсна документација 11.12.2020. год.  Одлука о додели уговора 22.12.2020. год. Обавештење о закљученом уговору
18. септембра 2020.

18.09.2020. ЈНМВ бр. 22/2020 – Набавка добара по партијама: Канцеларијски материјал

Позив за подношење понуда Конкурсна документација 25.09.2020. год. Одговор на захтев за додатним појашњењима конукурсне документације 02.10.2020. год. Одлука о додели уговора 12.10.2020. год. Обавештење о […]
8. септембра 2020.

08.09.2020. ЈН 24/2020 – Санација атарских путева на територији општине Кула

Позив за подношење понуда Конкурсна документација 12.10.2020. год. Одлука о додели уговора 23.10.2020. год. Обавештење о закљученом уговору
6. августа 2020.

06.08.2020. ЈН 21/2020 – Енергенти за кориснике буџетских средстава за грејну сезону 2020/2021

Позив за подношење понуда Конкурсна документација 10.08.2020. год. Одговор на питања потенцијалних понуђача 13.08.2020. год. Одговор 2 и 3 14.08.2020. год. Измена 1. конкурсне документације 19.08.2020. […]
15. јула 2020.

15.07.2020. ЈНМВ 20/2020 – Грађевински материјал и ПВЦ столарија за породице избеглих и расељених лица са територије Општине Кула

Позив за подношење понуда Конкурсна документација 27.07.2020. год. Одлука о додели уговора 06.08.2020. год Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 и обустави поступка за Партију […]
29. јуна 2020.

29.06.2020. ЈНМВ 19/2020 – Израда пројектно техничке документације па партијама

Позив за подношење понуда Конкурсна документација 02.07.2020. год. Одговор 1 13.07.2020. год. Одлука о додели уговора 27.07.2020. год. Обавештење о закљученом уговору
25. јуна 2020.

25.06.2020. ЈНМВ 15/2020 – Електроматеријал

Позив за подношење понуда Конкурсна документација 06.07.2020. год. Одлука о додели уговора 13.07.2020. год. Обавештење о закљученом уговору
23. јуна 2020.

23.06.2020. ЈНМВ бр. 18/2020 – Рачунарска опрема

Позив за подношење понуда Конкурсна документација 06.07.2020. Одлука о додели уговора 17.07.2020. Обавештење о закљученом уговору  
8. јуна 2020.

08.06.2020. год. ЈНМВ бр. 17/2020 – Уклањање дивљих депонија на територији општине Кула

Позив за подношење понуда Конкурсна документација 18.06.2020. год. Одлука о додели уговора 29.06.2020. год. Обавештење о закљученом уговору
1. јуна 2020.

01.06.2020. ЈНМВ бр. 16/2020 – Вертикална и хоризонтална сигнализација

Позив за подношење понуда Конкурсна документација 03.06.2020. Измена 1 конкурсне документације 04.06.2020. Одговор 1 04.06.2020. Измена 2 конкурсне документације 04.06.2020. Обавештење о продужењу рока 08.06.2020. Одговор […]
9. априла 2020.

09.04.2020. ЈНМВ бр. 14/2020 – Набавка горива за потребе службених возила

Позив за подношење понуда Конкурсна документација 14.04.2020. Обавештење продужењу рока за подношење понуда 24.04.2020. Одлука о додели уговора 05.05.2020. Обавештење о закљученом уговору
6. априла 2020.

06.04.2020. ЈНМВ бр. 13/2020 – Одржавање софтверског пакета – информационог система „Хермес“

Позив за подношење понуда Конкурсна документација 21.04.2020. Одлука о додели уговора 27.04.2020. Обавештење о закљученом уговору