1. УДРУЖЕЊЕ ДИСТРОФИЧАРА  ЗАПАДНОБАЧКОГ ОКРУГА Ивана Мештровића 16
25211 Светозар Милетић
025/824-050
mzeljko1@eunet.rs
Драган Милићевић
(председник)
2. МЕЂУОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА, САВЕЗ ГЛУВИХ И НАГЛУВИХ СОМБОР Апатински пут 6
25000 Сомбор
025/23-070 Стоиновић Лела
3. ОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ИНВАЛИДА РАДА КУЛА Маршала Тита 246
25230 Кула
025/727-006 Војиновић Обрад
4. УДРУЖЕЊЕ ОБОЛЕЛИХ ОД МУЛТИПЛЕ СКЛЕРОЗЕ „ЗАПАДНА БАЧКА“ Венац Војводе Степе Степановића 9/8
25000 Сомбор
025/432-600
smultipla@ptt.rs
Радмило Живко
5. УДРУЖЕЊЕ ОБОЛЕЛИХ ОД МУЛТИПЛЕ СКЛЕРОЗЕ
„СРЕДЊА БАЧКА“ Сомбор-Кула
Маршала Тита 246-48
25230 Кула
025/720-587 Фистхер Гизела
6. ДРУШТВО ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ ИНВАЛИДА
ОПШТИНЕ КУЛА
Маршала Тита 246
25230 Кула
025/727-006 Баланџић Никола
7. УДРУЖЕЊЕ РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА ОПШТИНЕ  КУЛА Маршала Тита 146-148
25230 Кула
063/85-18-603 Новковић Горан
8. УДРУЖЕЊЕ РАТНИХ, МИРНОДОПСКИХ И ВОЈНИХ ИНВАЛИДА ЦРВЕНКА Моше Пијаде 57
25220 Црвенка
025/731-775 Недић Владимир
9. МО СЛЕПИХ И СЛАБОВИДИХ КУЛА, ВРБАС И ОЏАЦИ  Маршала Тита 119
25230 Кула
 025/722-827  Гизела Аџић
10. ДРУШТВО ИНВАЛИДА ЗА ЦЕРЕБРАЛНУ И ДЕЧЈУ ПАРАЛИЗУ „СОМБОР“  Светог Саве 35А
25000 Сомбор
 025/27-752
dragan.zecevic@ddor.co.rs
 Зечевић Драган
11. МЕЂУОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА ВРБАС-КУЛА Палих Бораца 34
21460 Врбас
021/702-182 Мркић Драгиша
12. УДРУЖЕЊЕ МИРНОДОБСКИХ РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА Маршала Тита 230
25230 Кула
025/720-966 Миле Аркула
13. УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА
,,ВЕЛИКО СРЦЕ“ КУЛА
Маршала Тита 246
25230 Кула
061/111-66-55 Светлана Паравина
14. СУБНОР-А КУЛА Лењинова 11
Кула
025/722-209
025/723-378
Крдија Милош
Вељко Бјелица
15. УДРУЖЕЊЕ ИЗБЕГЛИХ, ПРОГНАНИХ, РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА „ЛАСТА“ КУЛА Алексе Шантића 24
25220 Црвенка
025/732-011
025/713-367
dragansivac@gmail.com
Мркела Јека
16. ОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА КУЛА Маршала Тита 248
25230 Кула
025/721-479 Јела Перовић
17. УДРУЖЕЊЕ САМОХРАНИХ РОДИТЕЉА „НОВА НАДА“ Петра Драпшина 135
25230 Кула
025/725-217 Васиљевић Јован
18. КУД „О’ЂИЛА“ СИВАЦ Корнела Сентелекија 28 Сивац 025/712-816
065/696-53-35
Пешић Миодраг
19. ДРУШТВО РОМА „ЛОЛИ ЛУЛУЂИ“ Маршала Тита 59
Руски Крстур
025/704-780 Драган Новаковић
20. УДРУЖЕЊЕ РОМА „СИВАЦ“ Маршала Тита 197
Сивац
025/714-516
060/333-999-1
Ђорђевић Микајло
21. УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА „ЗЕЛЕНИ ТОЧАК“ Новака Пејчића 53
Кула
025/724-341 Рудолф Ковач
22. ОМЛАДИНА „ЈАЗАС-а“ НОВИ САД-КУЛА Лењинова 5
Кула
025/350-314
23. ПЧЕЛАРСКО ДРУШТВО
„СИВАЦ“
Жарка Зрењанина 113
Сивац
063/111-60-45 Татјана Мрдак
24. УДРУЖЕЊЕ СРПСКО-РУСКОГ ПРИЈАТЕЉСТВА „СРЦЕ“ Маршала Тита 151
Кула
Милош Ракочевић
25. КОЛО СРПСКИХ СЕСТАРА КУЛА Маршала Тита 244Б
Кула
025/723-532 Анђелија Бољановић
26. ЛУТКАРСКИ СТУДИО „АБРАКАДАБРА“ Маршала Тита 266
25230 Кула
025/722-561
063/720-5885
abrakadabrans@sbb.co.rs
Милица Миловић
27. ПОКРЕТ ГОРАНА КУЛА Лењинова 11
25230 Кула
pokretgorana@ptt.rs
www.pokretgoranakula.org.rs
025 / 729 509
025 / 751 187
069/ 20 08 962
065/ 88 21 288
064 / 12 03 188
025 / 707 008
Горан Крупљанин

gkrupljanin@so-kula.com

28. УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ЗА МЕЂУНАРОДНЕ ОДНОСЕ, САРАЊУ И ТОЛЕРАНЦИЈУ „ТИМС“ Маршала Тита 248
25230 Кула
025/722-622 Тодоровић Мирослав
29. УДРУЖЕЊЕ ЉУБИТЕЉА КЊИГЕ „ПАНОНСКЕ НИТИ“ 22. Октобар 1
Крушчић
025/706-440
063/621-762
Здравко Шћепановић
30. ОСР „СМУЂ“ Масарикова 7
25220 Црвенка
065/660-93-26
025/730-205
Сабо Тибор
31. ОМЛАДИНА КУЛСКЕ ОПШТИНЕ „ОКО“ Радоја Дакића 66
25230 Кула
064/233-95-41
oko.kula@gmail.com
Раде Радовић
32. ДРУШТВО ЗА ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ „БРЕГ“ Маршала Тита 31
Тител
025/724-554 Смиља Јерков
33. МОТО КЛУБ „ШАРКАЊ“ Русинска 17
Руски Крстур
025/704-551
mk.sharkanj@gmail.com
Нађ Славко
34. УДРУЖЕЊЕ СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА „АМУР“ КУЛА Светозара Марковића 10
25230 Кула
025/722-251 Бркић Слободан
Стеван Сабо
35. УГ „ЗЕЛЕНИ ПРСТЕН“
РУСКИ КРСТУР
Ново Насеље блок 3 улица 3 бр. 5
Руски Крстур
025/703-430 Леона Дорорић Гутеша
36. МЕЂУОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ ПАРАПЛЕГИЧАРА БАЧКЕ Сонћански Пут 24
25000 Сомбор
025/422-178
so.nikolash@neobee.net
Никола Николаш
37. PACT RUTHENORUM Русинска 75
Руски Крстур
025/704-605
pactruthenorum@gmail.com
Владимир Чизмар
38. РИБОЛОВАЧКО ВАРАЛИЧАРСКИ КЛУБ „БАС“ Арсенија Чарнојевића 38. Сивац 025/711-004
plavsic.sivac@my-its.net
Мирослав Плавшић
39. САВЕЗ ВОЗАЧА
КУЛА
Маршала Тита 246-248
Кула
025/721-100 Војиновић Обрад
41. УДРУЖЊЕ САМОХРАНИХ РОДИТЕЉА „НОВА НАДА“ Петра Драпшина 135
Кула
025/725-217 Васиљевић Јован
42. УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА
„КРЕАТИВНЕ СЕСТРЕ“ КУЛА
Петра Драпшина 164
Кула
063/83-10-855
magla.tesic@gmail.com
Милена Бељкаш
43. ФОНДАЦИЈА „РАДИОНИЦА ШАХА“ СИВАЦ Маршала Тита 197
Сивац
025/712-456
025/714-040 (факс)
Драгаш Дарко
44. ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ „ЈАРЕБИЦА“ КУЛА Ђуре Стругара 14
Кула
025/725-070
jarebica.kula@gmail.com
Кукић Недељко
45. УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНИСАНИХ РАДНИКА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА КУЛА Лењинова 11
Кула
025/726-663 Кресоја Раде
46. УДРУЖЕЊЕ СРПСКО-ДАНСКОГ ПРИЈАТЕЉСТВА  „СВЕТОСТ“ Лењинова 6
Кула
025/729-208 Душан Басић
47. EKO-BENT 16. Дивизије 82
Кула
060/37-645-977
pajkobishop@yahoo.com
Дарко Попов
48. ДРУШТВО ЗА ОБНОВЉИВЕ ИЗВОРЕ ЕНЕРГИЈЕ СРЕДЊЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „МИХАЈЛО ПУПИН“-КУЛА Лазе Костића 14
Кула
025/729-740
025/720-103 (факс)
drustvo.oie@gmail.com
063/87 51 001
Маријан Љ. Иванов
49. УДРУЖЕЊЕ ЗАНАТЛИЈА И ПРИВАТНИХ ПРЕДУЗЕЋА
„ЗАНАТЛИЈА“
Фрушкогорска 55
Руски Крстур
064/272-5051
025/703-339
Емејди Владимир
50. ПРАВО НА ПОРЕКЛО Кнеза Милоша 14
Сомбор
025/422-329
boric.miroslav@yahoo.com
Мирослав Борић
51. ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊЕ ПИВЉАНА „БАЈО ПИВЉАНИН“ КУЛА Маршала Тита 230
Кула
025/723-199 Слободан Баланџић
52. МАТИЦА РУСИНСКА Руски Крстур 025/702-000
matka@open.telekom.rs
Ђура Папуга
53. Удружење грађана  „TIMS“ Маршала Тита 248
25230 Кула
064/870-39-12
miroslavtod@gmail.com
Мирослав Тодоровић
54. УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА „ЗЕЛЕНИ ПРСТЕН“
РУСКИ КРСТУР
Ново Насеље блок 3/5
Руски Крстур
025/703-430 Леона Доротић – Гутеша
55. ОПШТЕ УДРУЖЕЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА КУЛА Светозара Марковића 5
Кула
063/54-76-05 Каримановић Сувеиљ
 56. Удружење
БЕЛА ГЛАВА
Петра Драпшина 128
Кула
025/724-422 Мирослав Бајић
 57. КОЛО СРПСКИХ СЕСТАРА
КУЛА
Маршала Тита 230
Кула
025/723-199 Пелемиш Зорка
 58. УДРУЖЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА „РАТАР“ КУЛА Петра Драпшина 132
Кула
025/721-910
063/821-0771
Предраг Рајков
 59. КД „ХАЈДУК“ КУЛА Светозара Марковића 11 Кула 063/547-605
sukishop1@hotmail.com
Каримановић Сувеиљ
 60. ДРУШТВО ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ ОПШТИНЕ КУЛА Маршала Тита 248 Кула 025/727-006 Ераковић Нада
 61. УДРУЖЕЊЕ ОСОБА СА АМПУТАЦИЈАМА „КУЛА“ Владимира Назора 7,
25230 Кула
025/726-564
ninanogavica@open.telekom.rs
Јелена Мандић
 62. ЕКОЛОШКИ ПОКРЕТ „PUNTO VERDE“ СИВАЦ Далматинске Бригаде 42/Б 25223 Сивац 064/2481-664
puntoverdesivac@yahoo.com
Марко Бошковић
 63. ОПШТИНСКИ ВАТРОГАСНИ САВЕЗ Маршала Тита 192,
25230 Кула
025/722-020
063/523-561
Џуверовић Страхиња
 64. УДРУЖЕЊЕ КЊИЖЕВНИХ И ЛИКОВНИХ СТВАРАЛАЦА „СТАЗЕ“ КУЛА Јосипа Крамера 3,
25230 Кула
025/722-477
025/722-041
klubstazekula@yahoo.com
Снежана Радојевић
 65. УДРУЖЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ И ОДГОЈ СИТНИХ ЖИВОТИЊА КУЛА Виноградска 33,
25230 Кула
025/724-490 Комненић Горан
 66. УДРЖЕЊЕ ЖЕНА „ПАНОНИЈА“ СИВАЦ Тршова 44,
25223 Сивац
025/713-524 Ђаковић Емилија
 67. УДРУЖЕЊЕ ОМЛАДИНЕ „ ЕКОЛОГИКА“ СИВАЦ  Прве војвођанске бригаде 5, Сивац 025 / 713 069
064/263-11-91
udruzenje.ekologika@yahoo.com
http://ekologika.wordpress.com/
Саџаков Снежана
 68. УДРУЖЕЊЕ „ ДАДИН ЗЕЛЕНИ САЛАШ“  СИВАЦ Салаш бр.1
25223 Сивац
062/1774738 Калуђерски Драгица
 69. УДРУЖЕЊЕ ОМЛАДИНЕ „ УРБАН“ ЦРВЕНКА Колонија Шећеране,
Црвенка
064/3344650
wanja911@gmail.com
Вања Граховац
 70. УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА „ВРЕДНЕ РУКЕ“ КРУШЧИЋ Мапшала Тита 2, Крушчић 064/0570-399 Драгана
 71. УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ЕКО-АРТ КУЛА Јосипа Крамера 45
25230 Кула
0643/565446
farbend@gmail.com
Фарбаш Ендре
 72. УДРУЖЕЊЕ ПАПРИКАРА
РУСКИ КРСТУР
066/972-10-23
064/978-14-13
Весна Харди
Душица Орос
 73. КЊИЖЕВНО-ЛИКОВНИ КЛУБ „СТАЗЕ“ КУЛА 064/44-39-447 Кристијан Гавранић
 74. ТУРИСТИЧКО УДРУЖЕЊЕ
РУСКИ КРСТУР
 Маршала Тита 59
Руски Крстур
064/ 28 40 212
065/51 20  238
Ивана Дудаш
Жењко Орос
 75. УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА „ ЗАЈЕДНО У ОДРАСТАЊУ“ Јосипа Крамера 19
25230 Кула
Весна Јововић
064/803-86-00
Марица Мецек
 76. Удружење грађана „Складиште“ Info@skladiste.,org.rs
vlado@skladiste.org.rs
nvo.skladiste@facebook.com
www.skladiste.org.rs
http://www.facebook.com/nvo.skladiste
064/2482075
064/0598713
Владимир Вујичић
Никола Булатовић
 77. Удружење омладине“Видре“ Исе Бајића 33,
Кула
kampvidre@gmail.com
025 / 724 605
Велимир Кадовић
 78. Проактивна омладина Србије Светозара Милртића 93,
25223 Сивац
posoffice@gmail.com
posoffice.sivac@gmail.com
060 / 38 54 444
Петар Пејин
 79. Туристичко удружење „Црвенка“ Излетиште Поток бб,
Црвенка
turistickoudruzenjecrvenka@gmail.com Анте Марас
 80. Удружење „КОС“ Кула Новака Пејчића 119/а
25230 Кула
Борислав Петровић
Мирослав Бошњак
 81. Удружење
„Зелена кућа“
ИСе Бајића 151
25230 Кула
 82. Удружење „Е Култ“ Вељка Влаховића 17
25223 Сивац
060/071-2731 Бојан Цветковић
 83. Удружење произвођача органске хране  “Еко Кула“ Вељка Влаховића 82
25230 Кула
ecokula@gmail.com
025/729-010
Кристина Киш Тишкеи
 84. Удружење грађана „Видиковац“ Кула Маршала Тита 230
25230 Кула
Милорад Нићетин
 85. Омладина кулске општине Кула Петра Прапшина 113,
25230 Кула
 oko.kula@gmail.com
025 / 724 724
Бранко Манојловић
 86. Удружење жена Идеја Маршала Тита 248
25230 Кула
idejakula@gmail.com Серафина Бики
 87. „Владанов парк“ Николе Тесле 20, Црвенка 025 / 732 088
060 / 70 99 709
Владимир Нановски