Јавни позив за пружање помоћи у виду бесплатног аутобуског превоза, “Иди – види посете“ лицима избеглим и прогнаним из Републике Хрватске, а која имају пребивалите на територији АП Војводине

Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне своине општине Кула
10. април 2024.
Отворена изложба радова са ликовних колонија Савеза инвалида рада Војводине и Општинске организације инвалида рада Кула
11. април 2024.