Јавни позив за економско оснаживање жена које су имале (имају) статус избеглог, прогнаног или расељеног лица, а у складу са националном стратегијом за унапређење положаја жена и активности у правцу побољшања родне равноправности

Дом здравља Кула: 5 лекара и 3 техничара потписали уговоре за стално
26. септембра 2023.
Јавни позив за економско оснаживање избеглих и расељених лица кроз доходовне активности са пребивалиштем на територији АП Војводине
26. септембра 2023.