Дом здравља Кула: Стално запослење за 6 лекара и 2 медицинска техничара