Превентивне акције и добре вести на плану инвестиција у Дому здравља Кула