Уручено 29 уговора за куповину некретнина у власништву жена