ПУ ,,Бамби“ Кула: Све већи број деце јасленог узраста, рад у две смене, субвенције и за друго дете