Инвестицијама у излетишта и шеталишне стазе до спортског и рекреативног идеала