Нов живот сеоских средина захваљујући програму куповине кућа на селу